ARK 2020:

Fellesadministrasjonen: Bedre trivsel, mindre overtid

Ansatte i NTNUs fellesadministrasjon trives jevnt over bedre enn ansatte ved instituttene. De jobber også færre overtidstimer, viser ARK-undersøkelsen.
ARK-undersøkelsen ved NTNU ble utført første gang i 2012. Den gransker de ansattes psykososiale arbeidsmiljø ved institusjonen. Svarene for inneværende undersøkelse ble innhentet sent i fjor høst. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

ARK-undersøkelsen ved NTNU ble utført første gang i 2012. Den gransker de ansattes psykososiale arbeidsmiljø ved institusjonen. Svarene for inneværende undersøkelse ble innhentet sent i fjor høst.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

(Artikkelen er oppdatert 10.20 hvor «sentraladministrasjon» er endret til «fellesadministrasjon.»)

Universitetsavisa har gått gjennom resultatene for ARK-undersøkelsen ved de tre enhetene underlagt Sentraladministrasjonen ved NTNU, samt den enkelte avdeling. Disse er sammenholdt med resultater for fakultetene ved universitetet, samt for et vesentlig antall institutter.

De tre enhetene det dreier seg om er Rektors stab og organisasjon, Økonomi, eiendom og campus, samt Bibliotek og utdanning. Til sammen besvarte 1072 av totalt 1237 ansatte besvart undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på nær 87.

Noen fellestrekk går igjen: Snittallene for de tre enhetene viser at man trives bedre på et flertall av de 17 parameterne. For Økonomi, eiendom og campus er skåren høyere eller likt med NTNU-skåren på 14 av 17 parametere, mens for enhetene Bibliotek og utdanning og Rektors stat og organisasjon ligger man likt eller høyere på 11 av 17.

Om man kikker på de underliggende enhetene, viser oversikten for de flestes vedkommende et visst spenn i skåre på psykososialt miljø, fra bra til bedre, relativt sett.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

3-4 prosent med over 10 timer overtid

Samtidig er andelen som jobbet mye overtid i Sentraladministrasjonen langt lavere, sammenliknet med fakultetene. Mens gjennomsnittet for hele NTNU viser at 19 prosent jobber 6-10 timer overtid i uka, ligger den tilsvarende andelen for de tre enhetene i Fellesadministrasjonen i spennet fra 6 til 10 prosent som jobber 6-10 timer overtid i uka.

For andelen som jobber mer enn 10 timer overtid i uka er avstanden enda større: NTNU-snittet ligger på 12-13 prosent, for de tre enhetene svarer 3-4 prosent at de jobber mer enn 10 timer overtid «en vanlig arbeidsuke.»

LES OGSÅ: Kjersti Møller: - Overtidstall gir ikke noe godt bilde

Store fakultetsvise forskjeller

Slik Universitetsavisa har skrevet tidligere, gir statistikken for ARK-undersøkelsen 2019/20 brutt ned på fakultetene et bilde av betydelige forskjeller når det gjelder medarbeidernes trivsel.

Den forteller at ved Fakultet for økonomi og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk for trives de ansatte jevnt over bedre enn gjennomsnittet for hele NTNU, mens de som har sine stillinger ved Fakultet for arkitektur og design er dem som har det verst ved universitetet. Også Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skårer lavere enn snittet på et flertall av parameterne.

LES OGSÅ: 2 av 5 enheter sliter ved AD

LES OGSÅ: Hva har Økonomifakultetet gjort rett?

Ved HF-fakultetet skårer man dårligere på Fravær av stress og Fravær av arbeid-hjemkonflikt, samt i noen grad på Autonomi.

Ved IE-fakultetet ligger man noe over snittet når det gjelder Fravær av personkonflikt, noe under på Initiativ og ansvar mellom kollegaer.

Ved Økonomifakultetet skårer man markant over gjennomsnittet når det gjelder Innflytelse og medvirkning, Anerkjennelse fra ledelsen samt Leders relasjonsorientering, Autonomi og Fravær av personkonflikt.

Ved SU-fakultetet skårer man som nevnt ovenfor noe under snittet på halvparten av parameterne. Samtidig gjør ISAs moderfakultet det bedre enn NTNU som helhet på Mening i jobben, Indre motivasjon, samt i noe grad, Tilhørighet til arbeidstedet.

Ved AD-fakultetet ligger man til dels langt under NTNU-snittet bortsett fra Initiativ og ansvar mellom kolleger.

Ved IV-fakultetet ligger man noe under snittet på nær halvparten av parameterne. Størst er forskjellen – i negativ retning – på Innflytelse og medvirkning.

Ved MH-fakultetet ligger man stort sett på NTNU-snittet.

Ved NV-fakultetet ligger man noe dårligere an på Fravær av stress og Fravær av arbeid-hjemkonflikt, noe bedre på Tilhørighet til arbeidsstedet.

Ved Vitenskapsmuseet ligger man noe dårligere an på om lag halvparten av parameterne, blant annet Leders relasjonsorientering og Fravær av personkonflikt.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Oppfordrer til hjemmeeksamen

NTNU har oppfordret alle fagmiljøene til å endre eksamensform til hjemmeeksamen der det er mulig.

Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen

Professor Øyvind Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen for behandlingen han ble utsatt for i forbindelse med IHS-striden.

Mener forholdet mellom NTNU og Sintef gnisser

NTNU og Sintef konkurrerer om de samme oppdragene, prosjektene og forskningsmidlene, advarer direktør Magnus Langseth i SFI Casa ved NTNU.

NTNU vs Eikrem:

NTNU engasjerte to advokatbyråer

NTNU har benyttet seg av to ulike advokatbyråer i forbindelse med prosessen mot Øyvind Eikrem.