Vil ha rektor på banen for å gå gjennom NTNUs lederstruktur

Fagforeningene mener lederstrukturen ved NTNU må gåes grundig gjennom nå når organisasjonsdirektøren slutter. – Ja, det er naturlig å tenke gjennom dette nå, svarer rektor Anne Borg.
God stemning blant de tillitsvalgte, som nå mener det er på høy tid å se på lederstrukturen ved NTNU. Fra venstre: Lisbeth Aune (Forskerforbundet), Sturla Søpstad (NTL), Morten Mørch (Parat) og Thomas Ferstad (NTL). 
    
      (Foto: Mari Rian Hanger)

God stemning blant de tillitsvalgte, som nå mener det er på høy tid å se på lederstrukturen ved NTNU. Fra venstre: Lisbeth Aune (Forskerforbundet), Sturla Søpstad (NTL), Morten Mørch (Parat) og Thomas Ferstad (NTL).  Foto: Mari Rian Hanger

De tillitsvalgte står sammen bak kravet om en gjennomgang av lederstrukturen.

De har også formidlet dette til rektor.

– Dette er egentlig noe vi har snakket om i lengre tid, sier Sturla Søpstad, leder i NTL.

– Men nå når NTNU skal ansette ny organisasjonsdirektør, der det en gylden anledning til å se nærmere på ledelsesstrukturen. Vi bør se nærmere på hva den nye jobben skal inneholde før stillingsannonsen utformes, sier Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet

- Så nå ønsker vi rektor på banen til en ordentlig gjennomgang, der vi ser ikke bare på organisasjonsdirektøren men på hele NTNU-ledelsen. En slik gjennomgang bør Anne Borg ønske velkommen, sier nestleder i NTL, Thomas Ferstad.

En endret institusjon etter 2016

Det er flere årsaker til at de nå mener at man bør se nærmere på ledernes oppgaver. Ferstad påpeker at NTNU har blitt en vesentlig endret institusjon etter sammenslåingen i 2016.

– Strukturen ble gjennomgått den gang, nå har organisasjonen fått «satt seg» litt, og nå må vi se på dette på nytt, sier Ferstad.

Kristin Dæhli i Forskerforbundet har tidligere sagt i UA at hun mener ny organisasjonsdirektør bør fokusere på de ansatte, gjennom HR- og HMS-arbeid.

Det er ikke alle enige i.

– Det er andre ting en organisasjonsdirektør bør jobbe med enn HR, det er ikke nødvendig å tråkke i hælene til Arne Hestnes, kommenterer Ferstad.

Han mener det er viktigere å fordele oppgaver som utfordringene med sviktende budsjetter og samarbeidet gjennom BOTT.

- Hvordan skal NTNU møte de store utfordringene som kommer, for eksempel administrative kutt? Noen må ha hovedansvaret for strategien til NTNU, sier Ferstad.

Må fordele ansvaret

Ferstad mener man må se på hvilken rolle rektor skal ha, sammenlignet med organisasjonsdirektøren.

– Hvilket ansvar skal ligge under Anne Borg, og hva skal ligge under organisasjonsdirektøren? Og hva med prorektorene? spør han.

– I dag er det ikke tydelig nok definert hvem som skal drive med hva, slik kan vi ikke ha det. Vi har også digitaliseringsprosjektet og vi har organisasjonsutvikling, det må komme tydelig fram hvem som har ansvaret, utfyller Søpstad.

Søpstad påpeker at NTNU har mange krav som skal oppfylles.

– Har vi ledelseskapasitet til å endre alt vi må endre på? Det må komme tydeligere fram hva NTNU skal drive med og ikke drive med, dette er ikke godt nok definert i dag, sier han.

NTL mener også at organisasjonsdirektøren indirekte fikk for mye makt ved å lede beredskapsarbeidet ved NTNU.

– Flere av fagforeningene har kritisert dette i Sesam. Saksgrunnlaget beslutninger ble tatt på var ukjent, vedtak var i liten grad forankret i organisasjonen og det var mangel på transparens i beslutningene. Men det er også viktig å huske at dette var en unntakstilstand, med mye armer og bein i en periode, sier Ferstad.

Han mener alt av beredskapsarbeid må evalueres når situasjonen er under kontroll igjen.

Les også: Rektor deltok i 2 av 31 møter

Les også: Hvorfor får vi ikke vite hvordan beredskapsgruppen tenker?

Mer toppstyrt ledelse

I 2016 ble det avgjort at stabsfunksjonene skulle sentraliseres.

– Man ønsket seg en fellesadministrasjon som hadde slagkraft. Men det har kanskje ikke fungert så godt. NTNU har autonome fakulteter med sterke personligheter. Balansen mellom fakultetene og fellesadministrasjonen er nok ett punkt man bør se nærmere på, når man skal gå gjennom ledelsesstrukturen, sier Ferstad.

Søpstad sier ledelsen ved NTNU har blitt mer toppstyrt de siste årene, og Ferstad tilføyer at de ansatte føler de har liten påvirkningskraft.

– Når de opplever det slik, må man stoppe opp, ta en fot i bakken, og se om man gjør de riktige grepene, sier Ferstad.

Les også: Toppstyrte NTNU - hvor ble det av kollegiet?

Morten Mørch, tillitsvalgt i Parat, påpeker at Gjøvik og Ålesund opplever at de har lite medbestemmelse. Det som i dag er tillagt medbestemmelsesorganene i disse byene kan styrkes og forbedres, mener han.

– De har ikke blitt godt nok inkludert i enkelte prosesser, dette er en av grunnene til at vi bør se nærmere på ledelsesstrukturen, sier Mørch.

Kan bli større eller mindre justeringer

Rektor Anne Borg er enig i at det er naturlig å tenke gjennom lederstrukturen nå.

– I universitetssektoren har vi et stort skifte av ledere på alle nivåer hvert fjerde år. Ved hvert slikt skifte er det naturlig å tenke gjennom lederstruktur med oppgaver og portefølje. Det kan være snakk om større eller mindre justeringer, på kort eller lengre sikt, svarer Borg i en epost til UA.

Hun sier ledelsen fortsatt er tidlig i denne prosessen.

– Jeg er i tenkeboksen når det gjelder innhold og videre prosess. Derfor er det litt for tidlig for meg å svare mer konkret på dette, men jeg vil understreke at det er en selvfølge at vi skal ha en grundig dialog med de tillitsvalgte. De har en viktig rolle ved NTNU i slike sammenhenger, og det er fint at de er på ballen med innspill til prosessen, kommenterer Borg.

Slipper ikke ballen

De tillitsvalgte selv kommer ikke til å slippe ballen, lover de.

- Vi kommer til å snakke med rektor på vegne av våre medlemmer, og si ifra hva vi mener, sier Søpstad.

– Har dere konkrete forslag til hvordan den nye strukturen bør se ut?

– Vi har noen forslag, men vi ønsker å diskutere dette direkte med ledelsen først. Det viktigste er at dette nå settes høyt på agendaen, før man lyser ut en ny organisasjonsdirektørstilling, sier Søpstad.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kraftig nedgang i strykprosent i vår

Tall fra DBH viser at strykprosenten ved NTNU ramlet med en tredjedel våren 2020 sammenlignet med 2019.

Oppfordrer til hjemmeeksamen

NTNU har oppfordret alle fagmiljøene til å endre eksamensform til hjemmeeksamen der det er mulig.

Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen

Professor Øyvind Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen for behandlingen han ble utsatt for i forbindelse med IHS-striden.

Mener forholdet mellom NTNU og Sintef gnisser

NTNU og Sintef konkurrerer om de samme oppdragene, prosjektene og forskningsmidlene, advarer direktør Magnus Langseth i SFI Casa ved NTNU.