Finner jobber til tidligere ledere også ved UiB

– Det har hendt flere ganger at tidligere ledere får nyopprettede stillinger som ikke lyses ut, sier Steinar Vagstad i Forskerforbundet ved UiB.
Forskerforbundets Steinar Vagstad mener dette kan være en smidig ordning for å bli kvitt en leder som ikke fungerer. 
        
            (Foto: Ingvild Fostevoll Melien/på Høyden)

Forskerforbundets Steinar Vagstad mener dette kan være en smidig ordning for å bli kvitt en leder som ikke fungerer.  Foto: Ingvild Fostevoll Melien/på Høyden

Universitetsavisa har skrevet at NTNU skreddersyr jobber til avtroppende ledere, uten å lyse ut jobbene først.

Ved Universitetet i Bergen skjer dette også.

– Det har hendt flere ganger at tidligere ledere får nyopprettede stillinger som ikke lyses ut, sier Steinar Vagstad i Forskerforbundet ved UiB.

Han sier han er usikker på hva han mener om fenomenet.

– Jeg ser en del fordeler med å gjøre det på den måten. Noen ganger bidrar dette til å nyttiggjøre viktig kompetanse som ellers hadde forsvunnet ut, andre ganger er dette en smidig måte å bli kvitt en leder som ikke fungerer, sier Vagstad.

– Men bør ikke stillingene lyses ut, slik at den best kvalifiserte får jobben?

– Utlysning er jo regelen, jeg synes godt begrunnede unntak er ok, sier Vagstad.

Forskerforbundets Kristin Dæhli mener imidlertid dette ikke er en god måte å gjøre det på.

Bekrefter at det skjer for administrative ledere

Sonja Irene Dyrkorn, avdelingsdirektør for HR-avdelingen ved UiB, bekrefter at dette skjer.

– Vi har noen eksempler på at administrative ledere midlertidig eller permanent er omdisponert til andre oppgaver, blant annet prosjektoppgaver lokalt eller nasjonalt, sier Sonja Irene Dyrkorn.

Dyrkorn sier at de aller fleste valgte ledere går tilbake til sine opprinnelige stillinger i etterkant.

– De som ikke gjør det går av for aldersgrensen, eller har søkt jobber utenfor UiB, sier Dyrkorn.

UA har spurt Dyrkorn hvor mange administrative ledere som har gått inn nye stillinger uten utlysning, og om UiB mener dette er innenfor regelverket.

– Vi ønsker ikke å kommentere utover det vi allerede har gjort, annet enn at vi har hatt en åpenhet internt i sakene der slike omdisponeringer er gjort, sier Dyrkorn.

Les også: Dekaner får andre oppgaver etter lederjobben.

Sier det ikke skjer ved UiO

Universitetsavisa har også spurt personalavdelingen ved Universitetet i Oslo om de har funnet nye jobber til sine avtroppende ledere, uten utlysning.

– Vanlig praksis ved UiO er at våre avtroppende ledere går tilbake til sine grunnstillinger som professor etter endte verv som instituttleder, dekan eller rektor, sier personaldirektør Irene Sandlie ved Universitetet i Oslo.

Hun sier UiO sentralt kun kjenner til et tilfelle langt tilbake i tid, hvor vedkommende hadde retrettstilling nedfelt i sin arbeidsavtale og gikk inn i denne stillingen etter endt periode.

Heller ikke Belinda Eikås Skjøstad, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO, kjenner til at avtroppende ledere ved UiO har gått inn i nye stillinger uten utlysning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus