NTNU i hundre med nostalgi og nettspill

”Det var overskyet og mildt vær den første studenterdag i Trondhjem. Byen var i festskurd med alle flagg i topp som på 17. mai..." Slik beskrev Trondheimsavisene den aller første dagen i Norges Tekniske Høiskoles historie. NTNU feirer 100 år med grundige tilbakeblikk på fortiden -og med rektor Torbjørn Digernes som helten i spillet om framtiden.

Selv om mange NTNUere allerede har merket at jubileumsfeiringen så smått er i gang, blir nå det offisielle jubileumsprogrammet presentert for omverdenen. Fredag 19.februar lanseres jubileumsspillet ”Kampen om framtiden”, et helt nytt, spesialutviklet nettspill som formidler elementer fra NTNUs forskning og historie. Handlingen dreier seg rundt sabotasje av NTNUs laboratorier. Helten i spillet, rektor Torbjørn Digernes, tar opp kampen mot sabotørene. Spillet er ment å både underholde og formidle forskningsresultater fra NTNU.

Den 15. september, selve 100-årsdagen til NTNU, deles det ut 100 premier til de 100 beste spilltidene som er registrert innen den datoen.

Stor fest da -stor fest nå

Det var 103 studenter som ble immatrikulert ved NTH den 15. september 1910. Kongen var tilstede, og historien forteller at forretningene stengte ved middagstid, skolene fikk fri og det var fest ut i de små timer. Den første forelesningen ble holdt den 19. september, da professor Richard Birkeland holdt sin første forelesning i matematikk. Seks dager senere møttes studentene i det samme auditoriet for å drøfte opprettelsen av et Studentersamfund.

Jubileumskomitéen legger opp til feiring av disse begivenhetene, gjennom hele 2010. NTNUs historie og betydning gjennom kunnskap, forskning og utvikling skal markeres på flere arenaer. Det blir store og små jubileumsarrangement, og det hele toppes med en høytidelig festuke i september. Studentene har sin egen jubileumsorganisasjon ”Studentenes 100-årsfeiring”, som også skal være med å sette sitt eget preg på året.

Vitenskapelig utvikling -og utfordring

2010 er det store jubileumsåret for vitenskap i Trondheim: Foruten NTNUs fødeselsdag, feirer Norges eldste vitenskapsselskap, Det Kongelige Norske Videskabers Selskab (DKNVS) 250 år. Både Studentersamfundet i Trondhjem og NTNUI er 100 år.

Den 12. mars åpner NTNU Vitenskapsmuseets jubileumsutstilling. Dette blir en arena for ulike aktiviteter knyttet til vitenskapens utvikling de siste 250 år og om framtidige utfordringer for vitenskapen.

Den offisielle åpningen av universitetssykehuset St.Olavs Hospital foregår den 10. - 12. juni. Universitetssykehusets integrerte modell mellom helsefaglig forskning og pasientbehandling har allerede vakt stor internasjonal interesse, heter det i NTNUs jubileumspresentasjon.

Hemmelig gave til byen

Videre ønsker NTNU å fortelle sin helt spesielle historie, både i samfunnsmessig og i sektorpolitisk sammenheng. I september lanseres derfor jubileumsboka, en bok om universitetets historie tilbake til den spede begynnelse i 1760.

I juni overrekkes en gave til Trondheims befolkning i anledning jubileet. Gaven er en installasjon som vil fylle store deler av Tordenskioldparken i Trondheim. Hva det er som avdukes, holdes hemmelig inntil overrekkelsen.

Det arrangeres også fem jubileumskonferanser, hvor tematikken gjenspeiler NTNUs mangfold og bredde. Konferansenes tema er: energi og miljø, produktdesign, vitenskapshistorie og jazz. Den siste konferansen er en jubileumskonferanse hvor tema er universitetenes samfunnsansvar i en globalisert verden.

Oversikt over alle arrangementer i jubileumsåret, finner du her.

Lyst til å lese mer om NTNUs historie i korte trekk? Se her.

Det ble etter hvert folksomt ved Stiftsgården, hvor Kongen bodde, men enda flere samlet seg oppe ved Høyskolen, hvor det til slutt var samlet tusener.

Olaf Devik "N.T.H. femti år".
Historiske milepæler
  • 1760: Det Trondhjemske Selskab stiftes av biskop Gunnerus, rektor Schøning og historiker Suhm. Skiftet 7 år senere navn til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)
  • 1768. Etablering av DKNVS’ bibliotek - i dag Gunnerus-biblioteket - er Norges eldste bibliotek. Samlingen var på 500 bind.
  • 1870. Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL) åpnet sine porter som den første høyere tekniske skole i Norge. Stod for den fremste teknisk-teoretiske utdannelsen i landet til nedleggelsen i 1916.
  • 1900. Vedtak om opprettelse av Norges Tekniske Høiskole kom 31. mai. Forslaget var allerede fremmet i 1833, av offiser og stortingsmann Herman Foss.
  • 1910. NTH åpner 15. september. Høyskolen utdannet ingeniører. Sivilingeniørtittelen kom i 1949 og sivilarkitekttittelen i 1986.
  • Fysikkbygget åpner i 1925, 14 år senere åpner skipsmodelltanken på Tyholt, mens kjemiblokk IV stod ferdig i 1965..
  • 1968. Universitetet i Trondheim (UNIT) opprettes, som en felles overbygning for Lærerhøgskolen NLHT (fra 1984 kalt AVH - Den Allmenvitenskapelige Høgskolen) Vitenskapsmuseet og NTH.
  • 1979. Kunstakademiet opprettes.
  • 1993.det regjeringtsoppnevnte Bernt-utvalget foreslår at UNITs spesielle organisasjonsstruktur med fire forvaltningsnivå skulle opphøre, og at høyskolenivået skulle fjernes.
  • 1996. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) opprettes.
15.september 1910: ".Byen var i festskurd med alle flagg i topp som på 17. mai ...."

15.september 1910: ".Byen var i festskurd med alle flagg i topp som på 17. mai ...."

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.