Vil sikre seg Fengsels-tomta og Statsarkivet

Kabalen som skal sikre framtidens campusutvikling på Gløshaugen går inn i en ny fase. Rektor Torbjørn Digernes mener det haster å få hånd om Fengselstomta og Statsarkiv-eiendommen, og ber om fullmakt til å forhandle med eierne.

Campusutvikling står nok en gang på dagsorden når NTNUs styre møtes onsdag formiddag. Rektor ønsker så raskt som mulig å gjøre grep som sikrer rom for at NTNU kan vokse i aksen Studentersamfundet-Grensen-Hovedbygget. Dette er viktig for å få en campusprofil som knytter universitetet til byen, og campus Gløshaugen tettere til campus på Øya.

I notatet til styret understreker Digernes at det er viktig å sikre tilstrekkelig areal for fremtidige utvidelser nå.

“Det kan være for sent å vente med erverv eller andre avtaler vedrørende eiendommene til en har et vedtak om realisering av konkrete prosjekt”, heter det i notatet.

Ett av de viktige prosjektene i campusplanen er et nybygg på 25 000 kvadratmeter som samler fagmiljøene for arkitektur, billedkunst og musikk.

Strategisk tomte-trekk

Bygget ønskes reist på den såkalte Fengselstomta mellom Studentersamfundet og Statsarkivet. Eier av denne er Studentersamfundet, som i flere år har jobbet med planer om et tilbygg. Dette må eventuelt finansieres ved et delsalg av tomta.

Digernes mener NTNU må på banen så raskt som mulig for å sikre seg den attraktive eiendommen. Han ber derfor om fullmakt til å forhandle frem en kjøpsavtale med Studentersamfundet.

Samtidig ønsker han å legge inn en ekstra gulrot i forhandlingene: Rektor foreslår at det årlige bidraget på 1,5-1,9 millioner kroner som NTNU yter til ekstraordinært vedlikehold av Studentersamfundet, bør økes til 3-4 millioner kroner i en tiårsperiode. Dette må avklares med Kunnskapsdepartementet (KD).

Lukter på Statsarkivet

Et nybygg for arkitektur, billedkunst og musikk krever mer areal enn Fengselstomta har. Derfor ber rektor også om fullmakt til å avklare med Statsbygg og KD om hva som skal skje med Statsarkivet, som ligger på den tilgrensende eiendommen.

I dette ligger også en eventuell overtagelse av bygget, der NTNU Videre har en leieavtale som løper ut 2014. Det er viktig for NTNU å sikre at denne eiendommen ikke går ut av Statens eie.

Trekker Grensen-salg?

Digernes vil også forhandle med Studentsamskipnaden om langsiktig utleie av de fleste boligene i Grensen. Dette gjelder ikke Høgskoleveien nummer 2 og 4, bedre kjent som Kråkeslottet.

I 2008 vedtok styret at rehabilitering av disse skal finansieres ved salg av resten av boligene i området. Forutsetningen var at salget – sammen med bidrag fra Boliginnskuddsfondet – skal være tilstrekkelig for fullfinansiering av Kråkeslottet. DNB Nor Næringsmegling AS var på et tidspunkt inne og vurderte at nedsalget av totalt syv bygninger ville gi NTNU rundt 20 millioner kroner .

LES MER: NTNU selger unna eiendommer

Nå anser rektor det som en stor fordel for campusutviklingen at området fortsetter å være en naturlig del av campusområdet. Fortsatt er det slik at NTNU ikke kan vareta eiendommene på en tilfredsstillende måte. Den eneste muligheten til å holde dem på NTNUs hender er derfor en langsiktig leieavtale med en seriøs aktør som driver utleie av studentboliger. Denne forplikter seg så til å oppgradere området til en tilfredsstillende standard, og NTNU kaster øynene på SiT. Om det ikke blir inngått en god leieavtale, må området selges.

Må finne inndekning

Mens det er forprosjektert 10 leiligheter i Høgskoleveien 2, er det tegnet to leiligheter og kontorarealer i Kråkeslottet. Kostnaden er anslått til henholdsvis 35 og syv millioner kroner, men usikkerheten ved slike rehabiliteringer er stor.

Hvis NTNU og SiT skulle bli enige om en avtale, må det finnes annen inndekning til rehabiliteringen av de to eiendommene. Dette kan enten være tilskudd fra NTNUs og Sintefs boliginnskuddsfond , eller også salgsgevinst fra andre boliger og tomter som NTNU eier spredt rundt om i byen. Dette er uansett enheter som det er uhensiktsmessig for universitetet å eie, fordi det er vanskelig å drive en effektiv forvaltning av dem.Hilser NTNU velkommen

Det er syv år siden Studentersamfundet lanserte de første byggeplanene på Fengselstomta. En intensjonsavtale fra 2005 mellom NTNU og Samfundet fra 2005 om bruken av tomta er for lengst gått ut, og trangboddheten i det runde røde huset er bare blitt verre. Advokat Dag Herrem som leder Samfundets Finansstyre hilser et nytt fremstøt fra NTNU velkommen.

- Det vil være hyggelig om denne saken nå kommer ut av bakevjen. Tomta fortjener å bli brukt, og inne i huset sitter folk oppå hverandre, sier han.

Samfundet har hatt diskusjoner med andre aktuelle interessenter, uten å komme i mål. Føringer om at området gjerne bør nyttes til formål med slektskap til undervisning, studentsosiale aktiviteter, og NTNU utelukker ren kommersiell virksomhet.

I følge Herrem er det bare positive signaler på huset, i forhold til å ta opp igjen tråden og forhandle med NTNU.

Vil være lojale

- Vi kan selge til hvem vi vil, men vi ønsker å være lojale i forhold til universitetet. Vi synes også det er fornuftig å beholde aksen opp mot hovedbygget. Vi klarer ikke realisere hele tomta alene, og uansett er det naturlig at vi lener oss på universitetet som er vår fremste samarbeidspartner, sier Herrem.

Fengselstomta er på tre mål. Bygget Samfundet ønsker seg, vil være på 1000 kvadratmeter, pluss kjeller. I følge Finansstyrets leder er det uaktuelt å ta opp lån. Bygget må derfor fullfinansieres med salgsinntekter fra tomta, eventuelle tilskudd og midler fra private.

Herrem hilser velkommen rektors forslag om å øke det årlige vedlikeholdstilskuddet fra NTNU. Samfundet har i dag et etterslep på fire millioner kroner på vedlikehold. Dette tilsvarer også omtrent det årlige vedlikeholdsbudsjettet, så pengene kommer godt med.

- Men hvordan økonomien i dette blir seende ut vet vi ikke. Vi må gå inn i forhandlingene med åpne øyne og åpne kort, og så får vi se hva vi får ut av det, sier Dag Herrem.

Attraktivt. Ett av de viktige prosjektene i campuskabalen er et nybygg på 25 000 kvadratmeter som samler fagmiljøene for arkitektur, billedkunst og musikk på Fengselstomta.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Attraktivt. Ett av de viktige prosjektene i campuskabalen er et nybygg på 25 000 kvadratmeter som samler fagmiljøene for arkitektur, billedkunst og musikk på Fengselstomta. Foto: Sølvi W. Normannsen

Det vil være hyggelig om denne saken nå kommer ut av dødvanne. Tomta fortjener å bli brukt, og inne i huset sitter folk oppå hverandre,

Dag Herrem, leder i Finansstyret.
Sikrer areal i viktig akse
  • Området som danner en akse fra Studentersamfundet via Grensen og opp til Gløshaugen er sentralt i forhold til NTNUs framtidige utvikling.
  • NTNU har en rekke ulike saker i området, som alle berører campusutviklingen. Disse må ses i sammenheng, derfor legges alle frem som en samlet sak for styret i dag.
  • Dette gjelder forhandlinger om kjøp av Fengselstomta, og forhandlinger med Staten om fremtidige planer og eventuell overtakelse av Statsarkivet.
  • Rektor ønsker også å lande en avtale med Studentsamskipnaden om langsiktig utleie av boligene i Grensenområdet, samt en plan for hvordan finansieringen av rehabilitering av Kråkeslottet skal skje.
  • Allerede i 2003 begynte arbeidet med å få til et nytt bygg for Studentersamfundet på Fengselstomta.
  • I april 2005 inngikk Samfundet og NTNU en intensjonsavtale som tilsa at NTNU skulle få tomta av Samfundet.
  • Som gjenytelse skulle NTNU sette opp et bygg på tomta. Dette bygget skulle Samfundet få låne gratis av NTNU i 100 år.
  • Høsten 2006 var det meningen at byggingen skulle starte, men grunnet pengemangel måtte NTNU legge prosjektet på is.
Vil forhandle. Det er viktig for NTNU å sikre at denne eiendommen ikke går ut av Statens eie.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Vil forhandle. Det er viktig for NTNU å sikre at denne eiendommen ikke går ut av Statens eie. Foto: Sølvi W. Normannsen

Ny runde. Rektor Torbjørn Digernes vil også forhandle med Studentsamskipnaden om langsiktig utleie av boliger i Grensen.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Ny runde. Rektor Torbjørn Digernes vil også forhandle med Studentsamskipnaden om langsiktig utleie av boliger i Grensen. Foto: Sølvi W. Normannsen

Trangt. En intensjonsavtale mellom NTNU og Samfundet fra 2005 om bruken av Fengselstomta er for lengst gått ut. Trangboddheten i det runde røde huset er bare blitt verre.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Trangt. En intensjonsavtale mellom NTNU og Samfundet fra 2005 om bruken av Fengselstomta er for lengst gått ut. Trangboddheten i det runde røde huset er bare blitt verre. Foto: Sølvi W. Normannsen

Dårlig forfatning. Kostnaden ved å rehabilitere Høgskoleveien nummer 2 og 4 er anslått til henholdsvis 35 og syv millioner kroner, men usikkerheten er stor.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Dårlig forfatning. Kostnaden ved å rehabilitere Høgskoleveien nummer 2 og 4 er anslått til henholdsvis 35 og syv millioner kroner, men usikkerheten er stor. Foto: Sølvi W. Normannsen

Relaterte artikler

Nye studentboliger i Høgskolebakken

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet: SiT har planer om å bygge nye hybler i Høgskolebakken, et steinkast fra campus Gløshaugen. Stort nærmere smørøyet er det vanskelig å komme.

Campusplanen:

Ønsker gaver og høyt tempo

Nybygg og renovering på Dragvoll. Nytt magasin på Vitenskapsmuseet, nytt Vitensenter og siste puss på kjemiblokkene. NTNUs styre jobber videre med den store campusplanen, og håper på 1,6 milliarder kroner over statsbudsjettet i løpet av de neste tre årene.

Kråkeslott i Grenseland

Kråkeslottets vanskjebne vedvarer. Trondheim kommune vil ha reguleringsplan, og beboere i Grensen nekter å flytte. Imens råtner Kråkeslottet på rot.

Verneverdig forfall

- Kan det bo folk her, da? Det har vært en hyppig kommentar fra folk som har vært innom Grensen nr 6. Beboerne insisterer på at det går an, til tross for at NTNU ønsker å avslutte leieforholdene.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

What's in a name? Blant prosenter og dofessorer

«Hva er det med navn? Vil «dosent» noen gang i vår bransje lukte likestilt med «professor»? Jeg tror jeg vet svaret, og er heller ikke alene om det» skriver Dag Waaler i denne ytringen.

Ytringsfrihet og ytringsansvar

La det ikke være noen tvil: NTNU skal kompromissløst forsvare ytringsfriheten og den akademiske friheten. Samtidig vil jeg minne om at god ytringskultur også handler om det enkeltes ytringsansvar, skriver Marit Reitan i denne ytringen.

Campusservice topper fremdeles statistikken over sykefravær

Avdeling for campusservice har fortsatt høyt sykefravær, men trenden er nedadgående.

- Jeg regner med dette betyr at tvangsflyttingen oppheves

Tvangsflyttingen av Kristian Steinnes var begrenset i tid ut nåværende instituttlederperiode. Når instituttlederen nå trekker seg mener han tvangsflyttingen nå må oppheves.