Én kanal skal gi mer effektiv boformidling

Fra 1. juni får NTNU en felles boligformidlingstjeneste. Målet er å lette husjakten for utenlandske forskere - og unngå at NTNU-ansatte som skal skaffe sine folk husly går i flokk på de samme visningene.

Problemet er fortsatt at NTNU har tilgang på alt for få boliger, men nå håper internasjonal rådgiver Marit Svendsen på en langt smidigere situasjon. Hun vil ha ansvaret for den nye boligformidlingstjenesten, sammen med Stuart King – som vil ha den daglige, praktiske oppfølgingen.

Uoversiktlig felt

- Det har vært temmelig uoversiktlig. Mye dobbeltarbeid. Ansatte på fakultets- og instituttnivå har strukket seg langt. Professorer, instituttledere og andre har brukt fritiden sin på visninger for å skaffe folk tak over hodet. Det har faktisk hendt at 4-5 personer fra NTNU har vært på samme visning, forteller Svendsen, som jobber ved NTNU International Researchers Support (NIRS).

Et annet nytt trekk er en rammeavtale med Utleiemegleren Trondheim (UMT) som skal bistå NTNU med å finne leieboliger – særlig til gruppen utenlandske forskere.

- Trykket er stort. Det har allerede begynt – og de første boligene er allerede formidlet, sier Svendsen.

Tre års utredning

Det er tre år siden den store boligrapporten kom, og konkluderte med at det var et behov for én felles kanal for boligformidling. I 2011 ble det nedsatt en prosjektgruppe. Denne fikk i oppdrag å greie ut hva som skjer på området, og i de mange ulike leddene som jobber med det. Gruppen skulle også foreslå hva som måtte gjøres bedre.

Nå er svaret her. Boligformidlingstjenesten skal være fullt operativ fra 1. juni. Tjenesten vil inngå som en del av NIRS' tjenester. Først og fremst skal de bidra til effektiv formidling og utnyttelse av NTNUs egne boliger. Det er rundt 30 enheter spredt rundt i byen, i tillegg leier NTNU syv enheter av Samskipnaden (SiT).

I tillegg vil boligformidlingen bistå institutter og fakulteter overfor det private markedet, ved å tilby ansatte og gårdeiere å annonsere ledige boliger via Boligformidlingens nettsider. De vil også aktivt forsøke å få til «boligmatch» i forhold til innkomne boligsøknader.

Tilgang til flere

NTNU mener rammeavtalen med Trondheims eneste utleiemegler vil øke tilfanget av boliger. Avtalen betyr at alle ansatte fritt kan søke og inngå leieavtaler på meglerens annonserte boliger. Enheter som ønsker det kan inngå oppdragsavtaler med megleren. De får en rabatt på formidlingshonoraret. Avtalen er at UTM søker etter bolig, går på inntil to visninger og ordner kontrakter.

- Vi mener avtalen gir en ekstra trygghet for at leieforhold blir håndtert på en god måte, sier Svendsen.

Meglerne gjør en grundig sjekk av boligen, kvalitetssikrer i forhold til brannsikring og andre krav, tar seg av husleiekontrakt, depositumkonti og eventuelle juridiske spørsmål som måtte dukke opp.

NTNU-ansatte som skal reise ut kan også inngå en avtale med UTM om boligforvaltningstjenester ved utleie av egen bolig. UA har ikke fått innsyn i de økonomiske sidene ved rammeavtalen, men også her tilbys NTNU-ansatte en rabatt. UTM skaffer leietaker, krever inn husleie, forestår all kontakt med leietaker samt formidler håndverkertjenester ved eventuelt behov.

Følger av ambisjonen

Som en paraply over nysatsingen ligger både NTNUs internasjonale handlingsplan med ønske om økt internasjonal forskermobilitet. Da følger det med at man må sørge for å dekke et basisbehov som bolig til folk. Problemet er at tilgangen på boliger fortsatt er alt for lav.

Spesielt utfordrende er det å skaffe tak over hodet til utenlandske gjesteforskere på korttidsopphold ved NTNU. Slik har det vært i mange år. Marit Svendsen har vært på «studietur» til Universitetet i Oslo, og innrømmer at hun ble temmelig misunnelig over gjesteforskerhotellet de har innredet på campus Blindern.

Tro på lettelse

- Men jeg håper på at rammeavtalen med UMT generelt vil gjøre situasjonen lettere, sier Svendsen.

Hun mener megleren vil selge inn gruppen utenlandske forskere på en god og positiv måte. Dette er høyt utdannede folk, de jobber mye, er greie å ha i hus, husleien kommer inn på konto. Selv om NTNU ikke er leietaker, er rammeverket en gårdeier eller en annen mulig utleier presenteres for, solid. Avtalen Utleiemegleren har i ryggen er signert av NTNU-rektor Torbjørn Digernes.

I tiden som kommer vil de som jobber med den nye boligformidlingstjenesten presentere den rundt på fakultetene. Da vil også lederen for Utleiemegleren Trondheim være med.

For få hus. Spesielt utfordrende er det å skaffe tak over hodet til utenlandske gjesteforskere på korttidsopphold ved NTNU. Slik har det vært i mange år.
(Foto: Darren Baker)

For få hus. Spesielt utfordrende er det å skaffe tak over hodet til utenlandske gjesteforskere på korttidsopphold ved NTNU. Slik har det vært i mange år. Foto: Darren Baker

Smidigere boligsøkning
  • Avtalen mellom NTNU og UTM innebærer at alle søkeoppdrag skal koordineres og gå via NTNUs nye boligformidlingstjeneste.
  • Forskeren eller enheten skal fylle ut et boligsøknadsskjema, som sendes til enhetenes HR-konsulenter/mottakshjelper.
  • Søknaden kvalitetssikres og det påføres om det er søkeren selv eller instituttet som skal dekke søkeoppdraget. Deretter oversendes det NTNUs Boligformidling.
  • Boligformidlingen vurder løpende i forhold til prioritering til NTNUs egne boliger, samt vis á vis Boligstiftelsen.
  • Boligformidlingen fatter vedtak om tildeling eller avslag. Det opereres ikke med ventelister.
  • Søkeren eller instituttet kan krysse av for om det er ønskelig med bistand fra Utleiemegleren Trondheim, dersom NTNU ikke kan formidle sine egne boliger.
  • Hvis søkeren ønsker et aktivt søkeoppdrag, vil Boligformidlingen raskt oversende disse sakene til UTM.
  • Finner utleiemegleren egnet bolig i sin egen boligdatabase, er oppdraget kostnadsfritt for forskeren.
Nye boliggrep. Marit Svendsen, internasjonal rådgiver, har jobbet for å få på plass en ny boligformidlingstjeneste - og den nye rammeavtalen med Utleiemegleren Trondheim.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Nye boliggrep. Marit Svendsen, internasjonal rådgiver, har jobbet for å få på plass en ny boligformidlingstjeneste - og den nye rammeavtalen med Utleiemegleren Trondheim. Foto: Solveig Mikkelsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenter til makten i Velferdstingets nye ledelse

Den nye ledelsen til Velferdstinget består av Ragnhild Karlsen Dalslåen, Stine Johannessen og Martine Lysebo.

Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.

Råd fra dagens to representanter

- Stem på noen du tror har samme verdisett som deg, anbefaler Christoffer Vikebø Nesse.

Mange sivilingeniører og naturvitere står uten jobb

Ferske mastere innen teknologi og realfag sliter med å få relevante jobber. Mannlige sivilingeniører og kandidater med innvandrerbakgrunn strever mest, viser ny undersøkelse fra Nifu.