Arbeidsmiljøundersøkelsen

Elendig svarprosent

Bare halvparten av NTNUs ansatte svarte på Arbeidsmiljøundersøkelsen. I mange bedrifter er det vanlig med en oppslutning på over 70 prosent.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby hadde både godt og dårlig nytt å komme med da hun torsdag orienterte NTNU-styret om noen av resultatene fra Arbeidsmiljøundersøkelsen.

Den dårlige nyheten var at bare 54,4 prosent svarte på undersøkelsen, som gikk av stabelen i oktober og november. Dette er en liten nedgang fra undersøkelsen i 2009. Den gode nyheten er at NTNU-ansatte svarer at de har en meningsfylt jobb og et godt arbeidsmiljø.

- Nå må vi jobbe offensivt og sørge for at svarprosenten blir bedre når vi gjennomfører en ny arbeidsmiljøundersøkelse om to år, sa Munkeby til styrerepresentantene.

Småstillingene drar ned

NTNU har valgt å sende ut undersøkelsen til alle ansatte i 20 prosent stilling eller mer. Ser man bak tallene, er det tydelig at ansatte i stillinger under 50 prosent trekker svarprosenten ned. Ansatte med løs tilknytning til institusjonen, slutter altså i mindre grad opp om undersøkelsen.

Mange andre organisasjoner lar bare ansatte i halv stilling eller mer svare på slike undersøkelser, og det kan være en årsak til at de kan smykke seg med høyere svarprosent.

Ida Munkeby pekte også på svakheter i gjennomføringa av undersøkelsen. Noen har klikket seg inn flere ganger og ikke fått avlevert svar.

I alt 5637 ansatte fikk tilsendt spørreundersøkelsen.

Svekker tilliten

Flere av styremedlemmene ga klar beskjed om at oppslutninga er for lav.

- Har den noe verdi når så få har svart, det går på tilliten løs, sa styrerepresentant Helge Holden.

Jon Øyvind Eriksen pekte på at mange miljø har en grei svarprosent, men var heller ikke fornøyd med at bare halvparten svarte på undersøkelsen.

- Mellom 70 og 75 prosent er vanlig svarprosent i mange bedrifter, sa han.

Anne Kristine Børresen var også betenkt:

- Er det jobbet nok for å få instituttlederne til å engasjere seg og oppfordre de ansatte om å svare på undersøkelsen, spurte hun.

Styreleder Morten Loktu kunne vise til at hans bedrift, Statoil, har en svarprosent på over 80 prosent. Han var oppgitt over at flere ikke viser interesse for en undersøkelse som igjen kan innebære endringer for de ansatte.

VM trådde til

Flinkest i klassen er Vitenskapsmuseet. Der klikket nesten 92 prosent seg inn på undersøkelsen og svarte. Sentraladministrasjonen ligger på over 70 prosent. HF og SVT kan også si seg fornøyd med at prosenten ligger over snittet, på rundt 60 prosent.

Minst fornøyd bør IME-fakultetet være med en svarprosent på i overkant av 40 prosent. DMF, IVT, NT og AB ligger også under den gjennomsnittlige svarprosenten.

Trives på jobb

Konsentrerer vi oss om de som faktisk har svart, er det mye å glede seg over.

De fleste svarer at de har et meningsfylt arbeid, at deres nærmeste ledelse opptrer rettferdig, og at arbeidsmiljøet er romslig og inkluderende.

Men en stor andel oppgir at de har for mye å gjøre på for liten tid. Mange NTNU-ansatte opplever et tidspress på jobb.

- Nå blir det viktig framover å sørge for god oppfølging. Planlagte og gjennomførte tiltak skal rapporteres i løpet av 2013, sa Ida Munkeby avslutningsvis.

Alle medarbeidere vil bli invitert til en presentasjon av Arbeidsmiljøundersøkelsen og dens resultater. Enhetene må rapportere om sine planer for oppfølging innen 1. juni.

Godt nytt og dårlig nytt. Hvor går veien videre? Altfor få svarte på arbeidsmiljøundersøkelsen, men de som svarte forteller at de trives og har et meningsfylt arbeid.

Godt nytt og dårlig nytt. Hvor går veien videre? Altfor få svarte på arbeidsmiljøundersøkelsen, men de som svarte forteller at de trives og har et meningsfylt arbeid.

- Nå blir det viktig å sørge for god oppfølging, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. I tida framover skal blant annet alle ansatte få informasjon om resultatene i undersøkelsen.
(Foto: Tor H. Monsen)

- Nå blir det viktig å sørge for god oppfølging, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. I tida framover skal blant annet alle ansatte få informasjon om resultatene i undersøkelsen. Foto: Tor H. Monsen

Relaterte artikler

Arbeidsmiljøundersøkelsen:

Ønsker mange innspill

Arbeidet med å følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen pågår for fullt. Og har du synspunkter på hvordan undersøkelsen kan forbedres, bør du komme med innspill innen midten av mars.

NTNUs arbeidsmiljø blir forskningsstoff

Arbeidsmiljøundersøkelsen som i dag rulles ut til over 5 000 NTNU-ansatte følges årvåkent av universitet og høgskoler over hele landet.

Ny storsjekk av arbeidsmiljøet

Den siste arbeidsmiljøundersøkelsen manglet tillit hos ansatte og ble underkjent av Arbeidstilsynet. Nå, tre år etter, er det igjen tid for å ta temperaturen på det psykososiale arbeidsmiljøet ved NTNU.

Mangelfull undersøkelse

Mange ansatte ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier svarte ikke på Arbeidsmiljøundersøkelsen. Instituttet kritiserer måten spørreskjemaet ble utformet på.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.