Planlegger energicampus Trondheim

Sintef stiller seg i spissen for et forsøk på å etablere en energiforskningsklynge med internasjonale dimensjoner. Sammen med NTNU og forskningsavhengige selskaper ser Sintef for seg en energilandsby, plassert i området Lerkendal/Sorgenfri.

Tunge aktører møttes i går på Lerkendal stadion for å workshoppe fram planer for et storstilt utstillingsvindu for energiforsking – i Norge og internasjonalt. Planlagt lokasjon er området Lerkendal-Sorgenfri.

Mange interessenter i områdetTomteeiere og eiendomsutviklere i Trondheim er meget oppmerksom på det som skjer i byen og ved NTNU i disse dager. KLP Eiendom, Entra Eiendom, Wahl Eiendom, Kjeldsberg Eiendom og RBK Eiendom har alle tomter og tunge interesser i den viktige innfartsåren sydfra. Selskapene var invitert av Trondheim kommune for å legge grunnlaget for mer konkrete planer i tråd med interessene til kunnskapsinstitusjonene og byen.Det åpner seg muligheter for ny bruk i dette området når bussparkeringen på Sorgenfri flytter ut. Trondheim kommune ser for seg at det skal bli plass nok langs innfartsåren til energilandsby, bedriftsetableringer og en eventuell samlokalisert NTNU-campus.Forsknings- og utviklingslandsby

Arkitekturen skal gjøre en energilandsby i Sorgenfriområdet til et landemerke i byen, i følge prosjektdirektør i Sintef, Gunnar Sand.Teknologisk innovasjon finner i dag sted i geografisk små områder, eller klynger. Forbilder som trekkes fram er gjerne Silicon Valley utenfor San Fransisco, steder i tilknytning til de prestisjetunge universitetsmiljøene rundt Boston, og, i nordisk målestokk, vekstområder i tilknytning til Lunds Universitet i Sverige. Oppbygging av attraktive miljøer tiltrekker seg de største talentene. Det er åsteder for verdiskapning i dag, mente professor Per Morten Schiefloe ved Studio Apertura og NTNU Samfunnsforskning AS.Ikke et ledd i éncampus-bestrebelser

En energilandsby er ikke en forlengelse av Trondheim kommunes ønsker om å samlokalisere NTNU i Elgeseterområdet, mente rådmann Stein A. Ytterdahl. En energi-campus kan realiseres, uavhengig av hvilken løsning NTNU og regjeringene bestemmer seg for.Rådmannen og Trondheim kommune har ansvaret for planarbeidet. Det er mange tråder som skal samles. I løpet av mars satser kommunen på å ha på plass en campusprosjektleder. Stillingen har i første omgang en treårs horisont, opplyser rådmannen. Campussjefen vil ha tett kontakt med alle involverte parter, ikke minst NTNU og HiST. Kommunen lover å stille opp med nødvendige ressurser i utredning og planarbeid på vegne av kunnskapsbyen.Kan bli trangt om midler i TrondheimAktørene blir stadig mer oppmerksom på at en campusløsning for NTNU i et 50-års perspektiv vil stjele mye politisk oppmerksomhet og legge beslag på brorparten av større bevilginger til Trondheimsregionen i mange statsbudsjett fremover.Campusdirektør for NTNUsside, Inge Fottland, har kontakt med eiendomsselskapene i området. En eventuell flytting av Dragvoll kan bli et nytt, lite St Olavs, til en kostnad av flere milliarder kroner. Ocean Space Center er allerede i konsekvensutredning, og er estimert til 3,5 milliarder og er planlagt med «neste generasjons laboratorier», i følge Fottland. Det europeiske CO2-nettverket ECCSEL mangler fremdeles 500 millioner kroner.Flere ser at det kan bli vanskelig å argumentere for andre prosjekter når så mye ressurser sendes over Dovre. Adressa melder at SV i Sør-Trøndelag truer med å trekke sin samlokaliseringsstøtte, om ikke Teknologibygget til HiST får midler til igangsetting i revidert nasjonalbudsjett.AP lokalt tar til orde for et nytt psykiatribygg på Øya nå, med midler gjennom revidert til våren.

LES OGSÅ: Trondheim AP vil flytte Psykologisk institutt

Bussene på Sorgenfri flytter ut. Hva skal komme i stedet?
(Foto: SINTEF)

Bussene på Sorgenfri flytter ut. Hva skal komme i stedet? Foto: SINTEF

Spaden i jorden: Lerkendal stadion blir stående, men mye annet skjer i området. Rådmann Stein A Ytterdahl.
(Foto: Tor H. Monsen)

Spaden i jorden: Lerkendal stadion blir stående, men mye annet skjer i området. Rådmann Stein A Ytterdahl. Foto: Tor H. Monsen

- NTNU kjører for fullt, uansett campusutfall, lover Inge Fottland, studiedirektrør og campussjef ved NTNU.
(Foto: Tor H. Monsen)

- NTNU kjører for fullt, uansett campusutfall, lover Inge Fottland, studiedirektrør og campussjef ved NTNU. Foto: Tor H. Monsen

Relaterte artikler

Kommunen forserer utbygging

Bygningsrådet har vedtatt en plan for å forsere gjennomføringen av en ny og renere Elgesetergate. Graving kan starte så tidlig som høsten 2014.

Campussjefen er i gang

Amund Aarvelta har akkurat satt seg i stolen som Trondheim kommunes campusleder. Noe av det første han gjorde, var å ta turen til universitetet.

Rektor jobber med Dragvoll-løsninger

Rektor Torbjørn Digernes oppfordrer Kunnskapsdepartementet til å stille opp for Dragvoll nå. Ledelsen ved NTNU jobber allerede med mulige interim-løsninger som skal presenteres for styret rett før påske.

Styret sier ja til KD

Noe alternativt forslag om å avvise Kunnskapsdepartementets forslag om en konseptvalgutredning (KVU), kom aldri til avstemning. Rektors tilråding ble vedtatt, med små endringer.

Trondheim AP vil flytte Psykologisk institutt

Trondheim AP vil bygge psykiatribygg for å avlaste nedslitte Østmarka. Samtidig må det vurderes å flytte Psykologisk institutt ned til Øya, mener partiets leder Hanne Moe Bjørnebet (bildet).

KD svarer ikke styret

Kunnskapsdepartementets beslutning om ny utredning svarer ikke på noen av de fem forutsetninger NTNUs styre satte for på nytt å vurdere samlokalisering. Rektor råder likevel universitetsstyret til å gå videre.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenter til makten i Velferdstingets nye ledelse

Den nye ledelsen til Velferdstinget består av Ragnhild Karlsen Dalslåen, Stine Johannessen og Martine Lysebo.

Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.

Råd fra dagens to representanter

- Stem på noen du tror har samme verdisett som deg, anbefaler Christoffer Vikebø Nesse.

Mange sivilingeniører og naturvitere står uten jobb

Ferske mastere innen teknologi og realfag sliter med å få relevante jobber. Mannlige sivilingeniører og kandidater med innvandrerbakgrunn strever mest, viser ny undersøkelse fra Nifu.