Lederkabalen lagt

5 av 11 kvinner - Christophersen vraket

Påtroppende rektor Gunnar Bovim legger siste hånd på verket. NTNUs øverste lederkabal er lagt. To av dagens ledere blir ikke med videre: Direktør Axel Christophersen ved Vitenskapsmuseet og SVT-dekan Jan Morten Dyrstad. Fem av elleve dekaner og prorektorer er kvinner.

NTNUs styre har nettopp vedtatt tilsetting av prorektorer og dekaner, samt direktør for Vitenskapsmuseet for kommende fireårsperiode. Dermed er det klart hvilken ledergruppe påtroppende rektor Gunnar Bovim får med seg inn i sin rektortid. Det er Bovim selv som har ledet utvelgelsesprosessen.

Anne Kristine Børresen blir ny dekan ved Det humanistiske fakultet. Børresen er professor i historie, og i dag medlem av NTNUs styre. Ved SVT-faktultetet overtar Marit Reitan dekankappen. Reitan er i dag professor og instituttleder ved sosiologi og statsvitenskap. Anne Borg blir ny dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Borg er professor i fysikk og prodekan for utdanning ved fakultetet i dag. Ved Vitenskapsmuseet er Reidar Andersen tilsatt som ny direktør. Andersen er professor i bevaringsbiologi, og er i dag direktør i Statens Naturoppsyn. Direktoratet for naturforvaltning.

To dekaner får ny periode: Ingvald Strømmen ved Ingeniørvitenskap og teknologi og Geir Øien ved Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Ved to fakultet var det bare én søker hver, og disse ble tilsatt: Fredrik Shetelig ved Arkitektur og billedkunst, samt Stig Slørdahl ved DMF.

Samtlige prorektorer blir ansatt for en ny periode.

Christophersen og Dyrstad ikke med

To navn var ikke å finne øverst på lista som ble lagt fram for Styret i dag tidlig: Sittende SVT-dekan Jan Morten Dyrstad og sittende VM-direktør Axel Christophersen.

Christophersen annonserte i august i fjor at han ikke var aktuell for en ny periode som direktør. Men da valget av Bovim ble gjort offentlig ombestemte han seg og la inn søknad på sin egen stilling likevel. Bovim «er en sterkt medvirkende årsak», uttalte Christophersen til UA i januar i år.

Ikke lenge etter gikk sittende VM-direktør til frontalangrep på den sittende NTNU-ledelsen i et intervju med UA, med tittel «Hva vil de med oss?» Her karakteriserte han ledelsens holdning til VM som «likegyldig og uengasjert».

I dag er det klart at Christophersen ikke får beholde jobben som direktør.

Fremdeles kritisk debatt? - Ja.

- Påtroppende rektor Gunnar Bovim: I hvilken grad frykter du at NTNU-befolkningen vil oppfatte vrakingen av Christophersen som signal om senket takhøyde for åpen og kritisk debatt?

- Det er et godt spørsmål. Faktum er at innstillingen av ny VM-direktør var klar før UA publiserte sitt intervju med Axel Christophersen. Jeg ble irritert over utspillet hans – ikke på grunn av innholdet, med fordi jeg straks innså at det ville gjøre spørsmålet du nå kommer med, relevant. Men av nevnte grunn har ikke hans utspill i UA utgjort noen del av beslutningsgrunnlaget.

- Men hva tenker du om hans kritikk, og rektor Digernes’ tilsvar?

- Min refleksjon er at jeg er enig i Rektors ønske om eventuell kritikk burde foregått direkte dem imellom. Men jeg er opptatt av å ha en ledergruppe med folk som kan og vil motsi meg når de mener det er nødvendig.

- Dette innebærer med andre ord at du som rektor vil kunne stå i en situasjon hvor du blir utsatt for direkte, åpen kritikk?

- Jeg forventer at all kritikk skal være konstruktiv. Det er viktig med en åpen og direkte debatt. Men jeg kommer til å være opptatt av riktig valg av arena, og at ledergruppa er en viktig arena for denne typen diskusjoner.

Sterk kvinnerepresentasjon

Den påtroppende rektoren framhever at 5 av 11 nye toppledere er kvinner.

- Vi har valgt kvinner der det var mulig – ikke fordi de er kvinner, men fordi de var de best kvalifiserte.

Han kunne tenkt seg flere eksterne søkere, ikke fordi de interne er dårligere, men fordi det ville vært bra for NTNU, blant annet med den muligheten for økt mobilitet som eksterne gir. Men alt i alt er han godt fornøyd med «buketten» (hans ord) av nye ledere. Det har vært viktig å få en fin mix av bakgrunner, kjønn, alder, kontinuitet og fornyelse. Her viser han til at, når han selv regnes med, er halvparten av de tolv lederne nye folk.

- Ved SVT valgte du en, etter forholdene, ung kvinne (Reitan er født i 1964) framfor en supererfaren, sittende dekan?

- Vi hadde gode kandidater. Fakultetet har hatt en god utvikling over lang tid. Vi tror at den kandidaten som ble valgt vil styrke fagligheten ved fakultetet, og det har vært et uttalt ønske for ansettelsesutvalget.

- Ved NT valgte du en kvinne fremfor fem menn?

- Det har vi gjort, ut fra at Anne Borg var mest kompetent til jobben. Hun har betydelig utdanningserfaring, og har klare tanker for fakultetets framtid, både på utdanning og forskning.

AB og DMF: Én søker

- Ved to fakulteter er det bare en søker. Er ikke det uheldig?

- Jo, det er det – ikke minst for de som får jobben. Jeg anser dem som dyktige. Men det er en klar fordel med flere kandidater. Alle som har ringt meg er i allmennhet blitt oppfordret til å søke. Jeg anser det å søke som en kvalifikasjon i seg selv. De som har søkt og ikke fått jobben, har fått sin profesjonelle anseelse styrket i mine øyne.

Bovim er personlig venn av Stig Slørdahl, som er, og nå også vil fortsette å være, dekan ved DMF. Bovim framholder at han ikke var involvert i den første runden med intervju av kandidater, for å unngå enhver mulig mistanke om inhabilitet.

Prorektorene får fortsette

- Det var til dels bra med søkere på prorektorstillingene. Likevel valgte du å gi samtlige fornyet tillit?

- Jeg har vært en del rundt om på NTNU de siste par månedene. Det er mitt klare inntrykk at de sittende prorektorene har et godt omdømme. De har en variert faglig bakgrunn. Alle har sittet bare en periode. Jeg har ikke mottatt noe signal om behov for utskifting her, snarere tvert om, sier Bovim.

Den påtroppende rektoren mener han på dette viset har sikret seg god kontinuitet.

- Jeg ser ikke noe behov for at den nye ledergruppen skal finne på en ny strategi. Nå handler det om å gjennomføre den strategien som er vedtatt. Med disse prorektorene tror jeg vi skal få til det.

Så legger han til:

- Og nå gjenstår tilsettingen av NTNUs viktigste ledere – universitetets 52 instituttstyrere.

Påtroppende rektor Gunanr Bovim har balansert kontinuitet mot fornyelse i ledergruppen han får med seg inn i sitt rektorat.
(Foto: Tore Oksholen)

Påtroppende rektor Gunanr Bovim har balansert kontinuitet mot fornyelse i ledergruppen han får med seg inn i sitt rektorat. Foto: Tore Oksholen

11 utvalg
11 innstillingsutvalg opprettet, hvor av ett for hver utlyste stilling. Påtroppende rektor har sittet i alle utvalgene Videre:Ett styremedlemEn instituttleder fra aktuelt fak / seksjonsleder fra VMEn studentrepresentant fra det aktuelle fakultetetTo representanter for arbeidstakerneI tillegg deltok organisasjonsdirektør Ida Munkeby og seniorrådgiver Per Kjøl i alle utvalgene.
Axel Christophersen får ikke fortsette i jobben som direktør ved Vitenskapsmuseet.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Axel Christophersen får ikke fortsette i jobben som direktør ved Vitenskapsmuseet. Foto: Solveig Mikkelsen

Relaterte artikler

Forundret over kritikken

- Jeg er først og fremst forundret over at Axel Christophersen og jeg kan ha en så ulik virkelighetsoppfatning, sier rektor Torbjørn Digernes.

- NTNU er en likegyldig eier

NTNU Vitenskapsmuseet bygger ned kirkekunstsamlinga for å få nok lagerplass. Magasinene er stappfulle og plassmangelen prekær. - Nå må NTNU avklare hva de vil med museet sitt, sier direktør Axel Christophersen.

Så jobben i nytt lys

I august erklærte Axel Christophersen at han ikke hadde mer å gi som direktør for NTNU Vitenskapsmuseet, og sa opp jobben. Nå står han på søkerlisten til den samme jobben, og mye av årsaken til det er påtroppende rektor Gunnar Bovim.

Mange søkere til lederjobbene

Direktør for Vitenskapsmuseet, Axel Christophersen, har ombestemt seg og søker likevel en ny åremålsperiode. Alle prorektorer, og mange av dagens dekaner, søker også en ny periode.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Professor leverte bok for sent, ilagt 2250 euro i bot

En tysk psykologiprofessor er ilagt en bot på 2.250 euro for å ha levert tilbake 50 bøker til høyskolens bibliotek for sent. Saken har nå havnet i retten.

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.

NTNU-studenter føler seg nedprioritert av St. Olavs

En gruppe medisinstudenter sendte i september en bekymringsmelding om NTNU-studenters ugunst ved ansettelse ved St. Olavs. - Vi ansetter de best kvalifiserte søkerne, svarer St. Olavs.