Ny doktorrekord på Samfundet

Vårens vakreste, akademiske eventyr feiret ny rekord: Aldri har så mange doktorer blitt kreert ved NTNU. Og Gudmund Hernes gav råd om samlokalisering.

381 disputerte i mellom april 2012 og april 2013, og nesten 150 av dem møtte opp på Samfundet til den tradisjonsrike doktorpromosjonen.

Det ble muligens også satt varmerekord, i strålende maivær, og med en fullsatt Storsal.

Den yngste var kun 26 år gammel, den eldste 76 år.

Professor Sergio Paoletti ved Universitetet i Trieste i Italia ble utnevnt æresdoktor for sitt arbeid innenfor Biopolymer og sitt lange samarbeid med NTNUs fagmiljøer. Paoletti ble presentert av professor Gudmund Skjåk-Bræk.

NTNUs far talteHovedtaler var Gudmund Hernes, tidligere Kirke-, utdannings- og forskningsminister, og ofte kalt NTNUs far.

Hans tale adresserte forholdet mellom vitenskapsdisiplinene, og munnet ut i hans egen overbevisning om at fremtidsvisjonen for universitetet hører hjemme i én, felles campus.

–På vei inn fra flyplassen, ba jeg om å bli kjørt til NTH. Det visste ikke sjåføren hvor var, sier Hernes til UA.

Å komme til tåls med slike prosesser, tar gjerne ti år, mener den tidligere ministeren.

–Til sist husker man ikke hva man slåss om.Merkenavnet «NTH» har ikke blitt svekket, heller er det at merkenavnet NTNU har fått en meget sterk posisjon, mener han.

Ga råd til Bovim

Hernes kjenner påtroppende NTNU-rektor Gunnar Bovim fra sin tid som helseminister. Det var Hernes som sikret finansiering for det nye sykehuset.

På ST Olavs ble det tenkt «funksjon» helt fra grunnen av, ifølge Hernes. Den samme tanken bør styre campusdebatten på NTNU.

Man bør tenke hele universitetet på nytt. Det bør ikke ta mer enn en kjapp gange fra den ene enden av campus til den andre. Bygg plasseres ut fra funksjon og hvordan forskere kan møtes.

–-NTNUs nye rektor bør oppskalere tankegangen sin fra tiden på St Olavs, er det direkte rådet fra den erfarne forskeren/politikeren til NTNUs nye rektor.

Lar øynene følge kompasset

De virkelig store utfordringene menneskeheten står overfor i dag, som klimatrusselen, fordrer at de ulike vitenskapsdisiplinene inngår i en helt annen, høyere enhet enn hva tradisjonelt har vært tilfelle. NTNU har nå muligheten til å tilrettelegge for dette nye, dristige spranget, mener Hernes.

–This is an opportunity waiting to be taken, uttalte han til salen av doktorer, rektorat, dekanat og gjester.

– One planet, one university, one campus.

Hernes stod også bak den første Maktutredningen.

Hva om flertallet av ansatte ønsker en fortsatt tocampusløsning?

Det er dem som da har bevisbyrden for at dette er den beste løsningen, også for framtiden, forsvarer Hernes.

«Blikket er vendt dit man seiler, og ikke mot landet man forlot», som han uttalte etter at samlingen av NTH og AVH var blitt endelig vedtatt.UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Gripsrud svarer Tvedt

Terje Tvedt er ikke beskyldt for verken forskningsjuks eller forskningstyveri, skriver Jostein Gripsrud.

Gripsrud ødelegger den offentlige samtalen

Jostein Gripsrud bør umiddelbart og offisielt trekke sine ugrunnede beskyldninger tilbake, skriver Terje Tvedt.

UiO søker ny direktør:

Utvider søknadsfristen i jakten på «riktig person»

Å finne Gunn-Elin Aa. Bjørneboes etterfølger som Universitetet i Oslos universitetsdirektør tar lenger tid enn forventet.

Student går til sak mot Universitetet i Tromsø etter utestengelse fra studiet

Merknader i politiattesten gjør at studenten i mai i år ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie ved Universitetet i Tromsø.