Arbeidsmiljøundersøkelsen:

Gjør store endringer for å øke deltakelsen

Etter kritikk fra både ansatte, NTNU-styret og Arbeidstilsynet, håper HMS-avdelingen at nye grep skal sikre bedre deltakelse i årets arbeidsmiljøundersøkelse.
HMS-sjef Anne-Elisabeth Holte ved NTNU mener deltakelsen i årets arbeidsmiljøundersøkelse må bli bedre enn forrige gang, men har ikke satt et konkret mål.
(Foto: Sølvi W. Normannsen/arkiv)

HMS-sjef Anne-Elisabeth Holte ved NTNU mener deltakelsen i årets arbeidsmiljøundersøkelse må bli bedre enn forrige gang, men har ikke satt et konkret mål. Foto: Sølvi W. Normannsen/arkiv

Målsettingen for forrige arbeidsmiljøundersøkelse var en svarprosent på 75, men kun 54,4 prosent svarte. Det var store variasjoner i svarprosenten på de forskjellige enhetene på universitetet.

- Vi har gjort en betydelig endring i organisering og forberedelser, sier HMS-sjef Anne-Elisabeth Holte ved NTNU.

Hun forteller at det er mange flere som jobber med arbeidsundersøkelsen i år, sammenliknet med tidligere år.

I tillegg har rektor tatt opp saken med alle instituttlederne, samt at det har vært tema på blant annet dekanmøtene.

Tidligere i år var det snakk om å utsette arbeidsmiljøundersøkelsen til neste år, men ifølge Holte var det klar tale på dekanmøtet: Utsettelse var ikke ønskelig.

- Vi forventer at alle svarer på undersøkelsen. Den er et viktig redskap for å utvikle enheten. Instituttlederne skal være tydelige på at de er interesserte hver enkelt ansatt sin stemme, sier HMS-sjefen.

Uro omkring anonymitet

Hun tror tidligere undersøkelser har hatt lav svarprosent på grunn av at de ikke har vært formidlet godt nok utover organisasjonen. Samtidig har det vært spørsmål rundt anonymitet og noe dårlige erfaringer med oppfølging av undersøkelsene.

I etterkant av arbeidsmiljøundersøkelsen i 2009 kom Arbeidstilsynet med en egen rapport. Her fikk NTNUs egen undersøkelse dårlige skussmål.

«Det fortelles gjennomgående fra arbeidstakerne at NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse (medarbeiderundersøkelse) oppleves lite meningsfylt», skrev Arbeidstilsynet.

LES SAKEN HER: Utrygt arbeidsmiljø ved NTNU

LES OGSÅ: - NTNUs undersøkelse har ikke tillit

LES OGSÅ: Kvier seg for lav svarprosent - igjen

- For snill

Mange avsto fra å besvare NTNUs interne undersøkelse fordi det ble spurt om alder og kjønn, noe som ga frykt for at man kunne bli identifisert. Dette ga lav svarprosent, ifølge Arbeidstilsynet.

Videre ble det rapportert om sviktende oppfølging av NTNU-undersøkelsen, samt at den var for lite konkret og for «snill».

LES OGSÅ: Elendig svarprosent

LES OGSÅ: - Gir ikke et sannferdig bilde av arbeidsmiljøet

LES OGSÅ: NTNUs arbeidsmiljø blir forskningsstoff

Rapporten fra Arbeidstilsynet har vært en del av grunnlaget i utarbeidelsen av den nye undersøkelsen som et resultat av et nasjonalt samarbeid i UH-sektoren.

- Det er blant annet fjernet noen spørsmål vi fikk reaksjoner på sist gang. Det gjelder for eksempel et spørsmål som gikk på om man tenker på NTNU om natta. Det kan være vanskelig å si om det er positivt eller negativt, om noen svarer ja på dette. Enkelte lever og ånder for NTNU og oppfatter det som positivt at jobben er med dem hele tida, mens for andre kan dette gå på helsa løs. Det samme gjelder arbeidspress. For noen er dette et tegn på at de gjør en nyttig jobb, for andre kan det være negativt, sier Holte.

Deltakelsen må bli bedre

Det er ikke satt et klart mål for deltakelse i årets arbeidsmiljøundersøkelse, annet enn at den skal være høyere enn sist gang.

- Styret var over hodet ikke fornøyde med deltakelsen ved forrige undersøkelse, sier Holte.

I forrige runde valgte NTNU å sende ut undersøkelsen til alle ansatte i 20 prosent stilling eller mer. Ser man bak tallene, er det tydelig at ansatte i stillinger under 50 prosent trekker svarprosenten ned. Ansatte med løs tilknytning til institusjonen, slutter altså i mindre grad opp om undersøkelsen, skrev UA etter forrige undersøkelse.

Mange andre organisasjoner lar bare ansatte i halv stilling eller mer svare på slike undersøkelser, og det kan være en årsak til at de kan smykke seg med høyere svarprosent.

Et av grepene i årets undersøkelse er at den går ut til ansatte i 40 prosent stilling eller mer.

Det er personal- og HMS-avdelingen som jobber med undersøkelsen i samarbeid med organisasjonsdirektøren.

- Det er først etter selve undersøkelsen arbeidet og det felles løftet starter, men det er viktig med et godt grunnlag for å forbedre oss, sier Holte.
Fakta:
  • Arbeidsmiljøundersøkelsen er et lederverktøy og en ytringskanal for å fremme et godt arbeidsmiljø ved NTNU. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2012.
  • Det overordnede målet for undersøkelsen er å få oversikt over hvordan ansatte opplever sin arbeidsmiljøsituasjon på alle nivå i organisasjonen. I tillegg skal undersøkelsen gi grunnlag for strategiske arbeidsmiljøsatsninger og organisasjonsutviklingstiltak ved enhetene, deres overordnede enheter og på organisasjonsnivå.
  • Spørreskjema sendes alle ansatte per epost 4. november med svarfrist 25. november. Resultat for NTNU samlet og fakultetene offentliggjøres i januar.
  • I februar og mars skal det holdes oppfølgingsmøter ved enhetene. Enhetens resultat gjennomgås og forbedringsområder identifiseres, tiltaksplaner utvikles og tiltak iverksettes.
  • Hovedtemaene i undersøkelsen er: Mellommenneskelige forhold ved enheten, samspillet mellom ansatte og ledelsen, balansen mellom jobbkrav, ressurser og helse og ditt forhold til jobben.
  • Undersøkelsen omfatter ansatte med minst 40 % stilling ved NTNU. Disse fikk epost fra rektor Gunnar Bovim noen dager før undersøkelsen med oppfordring til å delta. Tirsdag 4. november fikk de tilsendt en personlig lenke til selve undersøkelsen.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.