Mener NTNU var på grensen til streikebryteri

NTNU tok over ansvaret for beredskapstelefonen på grunn av vekterstreiken. Dette var på grensen til streikebryteri, mener Sturla Søpstad, NTL-leder.

– Når man er i streik er det vanlig forståelse at andre ikke skal gå inn og gjøre jobben, sier NTL-leder Sturla Søpstad.
– Når man er i streik er det vanlig forståelse at andre ikke skal gå inn og gjøre jobben, sier NTL-leder Sturla Søpstad.
Publisert

Vekterstreiken er nå over, og vekterne tok opp igjen arbeidet fredag 4. desember.

Det er Securitas som har hatt ansvaret for beredskapstelefonen ved NTNU. Securitas varslet under streiken om at de ikke lenger kunne betjene den. Da tok NTNU selv over ansvaret for beredskapstelefonen.

– Selv om streiken nå er over fortsetter NTNU å ha ansvaret for beredskapstelefonen selv, siden vi uansett hadde planlagt å ta over, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Beredskapstelefonen benyttes for å melde fra om uønskede hendelser som er omfattende eller alvorlige.

– Kan anses som streikebryteri

NTL mener imidlertid at NTNU ikke burde tatt over denne oppgaven uten videre. Dette kom fram i siste møte i Sentralt samarbeidsutvalg ved NTNU.

– Det er problematisk at NTNU ikke reflekterer mer over at dette i verste fall kan anses som streikebryteri. NTNU er en stor, statlig arbeidsgiver som må opptre ryddig når det er streik, og være bevisst på ansvaret sitt, sier NTL-leder Sturla Søpstad.

NTL fikk støtte fra Forskerforbundet og Tekna i Sesam-møtet. Fagforeningene mente at det i fremtiden er viktig at NTNU tar en dialog med fagforeningene før de gjør slike beslutninger.

– Når man er i streik er det vanlig forståelse at andre ikke skal gå inn og gjøre jobben. Securitas er leverandører til NTNU, og selv om NTNU kan velge andre leverandører, så synes vi det er underlig at de tar en så kjapp løsning uten å undersøke saken nærmere først, sier Søpstad.

Han mener det kunne vært mulig å finne gode løsninger i samarbeid med vekterne.

Uthuler streikevåpenet

Aleksander Høiland, lokal NTL-tillitsvalgt ved Campusservice, meldte inn saken til Sesam. Han var under streiken i kontakt med vekterne i Securitas.

– De setter pris på NTLs støtte i saken, men vil selvsagt ikke klandre NTNU som kunde, sier Høiland.

Han sier det er uheldig at NTNU valgte å bestille en ekstern juridisk vurdering av saken uten å ta kontakt med fagforeningene.

– Dette er med på uthule streikevåpenet som er det viktigste kampmiddelet fagorganiserte har, og det må NTNU respektere. Ville de operert på samme måte om det hadde vært egne ansatte som var tatt ut i streik? spør Høiland.

Han mener at i en konflikt bør en gjøre etiske vurderinger først.

– Her har NTNU hatt mulighet til å få en god løsning med fagforeningene, helt gratis til og med, sier Høiland.

Han tilføyer at han ellers er glad for at NTNU tar denne tjenesten inn i eget regi.

– Campusservice har høyt kompetente medarbeidere som vil løse denne oppgaven, sier han.

– Burde tatt kontakt med tillitsvalgte

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby sier det er viktig å være klar over at NTNU alt før streiken hadde besluttet å overta driften av beredskapstelefonen.

– Vekterstreiken gjorde at overtakelsen ble fremskyndet og i praksis måtte skje i løpet av ett døgn fordi vi ikke kunne risikere å stå uten dette varslingssystemet. I verste fall kunne det truet liv og helse hvis vi for eksempel hadde fått en brann eller eksplosjon på en av våre campuser, sier Munkeby.

Men NTNU er enige med fagforeningene i at det ved fremtidige lignende tilfeller er viktig å få til en dialog mellom arbeidsgiver og fagforeningene i en tidlig fase.

– Vi kunne med fordel tatt kontakt med de tillitsvalgte før beslutningen ble tatt, på grunn av streikesituasjonen, sier Munkeby.

Hun mener imidlertid ikke at det er snakk om streikebryteri.

– Dette fordi det allerede var bestemt at NTNU selv skulle overta beredskapsvarslingen og at NTNU ikke kunne risikere å ha ubetjent beredskapstelefon, I en situasjon preget av stort hastverk og fordi vi tok spørsmålet om eventuelt streikebryteri på stort alvor så vi behov for å få en juridisk vurdering av dette spørsmålet. I og med at vi ikke hadde kapasitet til å vurdere dette ved hjelp av interne krefter hentet vi inn ekstern bistand, sier Munkeby.

Powered by Labrador CMS