NTNU starter Norges eneste flyingeniørutdanning

Regjeringen vil bruke fem millioner i revidert statsbudsjett til flyingeniørutdanning ved NTNU. Den eneste av sitt slag i Norge.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og rektor Anne Borg snakker med studenter på maskin ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Fra og med studieåret 2024/2025 skal det være mulig å utdanne seg til flyingeniør ved NTNU, og det er satt 25 studieplasser i året.

- Vi må sikre oss kompetanse innan kritiske samfunnsområde, luftfarta er ei av desse. Vi veit at både sivil og militær sektor er heilt avhengige av flyingeniørkompetanse i åra som kjem, både for å utvikle teknologien vidare og tilgang på nok kompetent arbeidskraft, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Per i dag finnes ikke denne typen utdanning i Norge, og man er avhengig av å hente denne typen kompetanse i utlandet.

Ble lagt ned i mangel på studenter

Tidligere tilbød Universitetet i Agder en bachelorgrad i flyteknikk, men det har ikke blitt tatt opp studenter på faget siden 2014.

- Den primære grunnen til at denne utdanningen ble lagt ned var mangel på studenter. Etterspørselen var ikke stor nok, har Øyvind Dagsvik Eskedal, kommunikasjonsdirektør i Universitetet i Agder tidligere uttalt til Forsvarets forum.

Stort behov i både militær og sivil luftfart

Både Forsvarsmateriell og NHO luftfart melder om at de trenger mange flere med flyingeniørkompetanse i årene som kommer. Beregninger viser at man vil trenge minst 20 nye flyingeniører i året.

Forsvarsmateriell står foran et generasjonsskifte, og vil trenge tilgang på personell med rett kompetanse.

- Flyingeniørar er kritisk om vi skal få maks effekt ut av våre nye kampfly, maritime overvåkingsfly og helikopter, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

I dag jobbes dem med å få på plass ei femte flyfaglinje på Fosen videregående skole som skal utdanne flere teknikere, men det er også behov for ingeniører, står det i pressemeldingen.