Frykter for etikken i NTNUs Kina-samarbeid

Instituttleder Siri Forsmo frykter at etikken ikke blir ivaretatt i NTNUs forskningssamarbeid med Kina. – Vi ser at kineserne tar forskningsetiske snarveier, og vi har ikke kontroll på hva de kan komme til å bruke forskningen sin til.

Bergensk skepsis til Røkkes skyskraper

Ja til havsenter, nei til skyskraper, mener både ordfører, byrådsleder og byarkitekt. - Det er fint om prosjektet havner i Bergen, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Mohn ga 40 mill:

NTNU og St. Olavs bedre rustet i kampen mot kreft

I en kjeller på Øya lager forskere og medisinere radioaktivt stoff som skal gi bedre kreftbehandling.

Tung Oslo-dominans i nye forskningsstyrer

Femten «porteføljestyrer» overtar ansvaret for fordeling av midler i Forskningsrådet. Førti prosent av foreslåtte medlemmer kommer fra Oslo. – Vi har sagt hva vi mener, sier NTNUs prorektor Bjarne Foss.

Dette må til for å bli ekstremt god

Zlatan var ei urokråke, Darwin likte seg ikke på skolen og H.C. Andersen ble mobbet: - Hvorfor ble alle tre likevel fremragende på sine felt? spør forsker Hermundur Sigmundsson.  

Plan S:

Uenighet innad på NTNU om tidsplan for åpen publisering

Forskningsrådets implementeringsplan for Plan S har vært ute på høring. Tre forskjellige høringssvar er sendt fra NTNU med til dels motstridende innspill.

Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.

Forskning fra NTNU omtalt i BBC og Fox News

Nyheten om at de viktigste hårene vokser på innsiden av hodet ble blant annet omtalt på nettstedet ”I fucking love science”.

Implementeringen av Plan S:

- Planen gir flere spørsmål enn svar. Den må konsekvensutredes

Fredag går fristen ut for å gi innspill til implementeringsplanen for Plan S. Forskerforbundet mener planen legger opp til en alt for rask overgang.

Nifu-rapport om NTNU-fusjon:

Mer FoU-kompetanse - mer toppstyring

«Våre undersøkelser viser at både ledelse og beslutningsmyndighet er blitt sentralisert innenfor nye NTNU», skriver Nifu i en evaluering av NTNU-fusjonen.

– Ønsker ikke gaveforfatterskap ved NTNU

Det er viktig å fokusere på god etisk standard på forskning i henhold til NTNUs verdier, sier prorektor Bjarne Foss ved NTNU.

– Overraskende at Kina går så hardt ut mot Norges Svalbard-politikk

Det kinesiske forskningsmiljøet er kritiske til at det skal legges begrensninger på deres forskning i Ny-Ålesund. – Overraskende, Kina har aldri før engasjert seg i politikken på Svalbard, sier professor Geir Ulfstein.

Fire av ti forskarar seier dei har gjort noko diskutabelt

40 prosent av forskarane som deltok i ei stor undersøking om forskingsetikk, seier at dei har gjort noko som kan definerast i kategorien diskutabel praksis. Men kor går grensene?

Penkowa får ikke doktorgraden tilbake

Milena Penkowa saksøkte Københavns universitet etter at de i 2017 trakk tilbake doktorgraden hennes på grunn av forskningsjuks og dokumentfalsk.