De nyfødtes ridder

Professor emerita Ann-Mari Brubakk er utnevnt til St. Olavs orden - ridder av 1. klasse.
Ann-Mari Brubakk hedres med St. Olavs orden - ridder av 1. klasse for Brubakk får utmerkelsen for sin innsats for nyfødtmedisinen gjennom mange år. 
    
      (Foto: Kjersti Lunden Nilsen)

Ann-Mari Brubakk hedres med St. Olavs orden - ridder av 1. klasse for Brubakk får utmerkelsen for sin innsats for nyfødtmedisinen gjennom mange år.  Foto: Kjersti Lunden Nilsen

Brubakk får utmerkelsen for sin innsats for nyfødtmedisinen gjennom mange år.

- Det føles egentlig ganske uvirkelig. Jeg har jo visst om dette noen uker, men det føles fortsatt uvirkelig. En slik utmerkelse er jo ikke noe man regner med å få, sier Brubakk til UA.

Håper pediatri får en oppsving

Utmerkelsen ble tildelt mandag ettermiddag. Brubakk skal være den første kvinnelige barnelegen som blir utnevnt til ridder av 1. klasse.

- Det er først og fremst en stor ære. Jeg håper faget får en oppsving som følge av dette. Pediatri (barnemedisin, journ.anm.) er ofte ikke like høyt ansett som andre felt innen medisinen. Det er tross alt mindre problemer med barn enn med voksne. Publikasjoner om for eksempel hjerteinfarkt får større oppmerksomhet enn publikasjoner om barnesykdom. Men barn er jo fremtiden, så dette er et vel så viktig felt som andre, sier Brubakk.

"Barnelegen har gjennom har gjennom sin imponerende arbeidskapasitet, betydelige erfaring, store faglige kompetanse og utrettelige innsats ved St Olavs hospital og NTNU i nesten 30 år, bidratt til at syke nyfødte barn har fått den beste behandling og omsorg, at barn og unge med  mistanke om medfødt russkade har blitt ivaretatt på best mulig måte, og at forskningen innen konsekvenser av tidlig hjerneskade hos de mest sårbare barna har tatt viktige steg fremover", heter det i en pressemelding fra NTNU.

Forsker på konsekvens av tidlig fødsel

Forskningsgruppen Brubakk dannet og har bygd opp de siste 20 årene, har blant annet undersøkt langtidskonsekvensene av for tidlig fødsel.

Her har tre årskull med barn med lav og normal fødselsvekt blitt fulgt fra fødsel, gjennom barn- og ungdomsalder, og opp til voksenalder med regelmessige tverrfaglige vurderinger, samt bildeundersøkelser av hjernen for å undersøke utviklingen.

Brubakk har vært med på å veilede et titall forskere til doktorgrad i dette unike prosjektet.

Hun tok sin medisinutdannelse ved University of Leiden i 1970, og arbeidet deretter som barnelege ved Leiden University Hospital. I 1981 til 1984 var hun assistant professor ved Brown University i Providence i USA. I 1985 ble hun ansatt som overlege ved barneklinikken på Regionsykehuset i Trondheim. Der hadde hun særlig ansvar for nyfødtmedisinen. I 1998 ble hun førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, og i 2001 ble hun professor. Brubakk ble pensjonist i 2014, og er nå professor emerita.

Hun omtaler seg selv som halvpensjonert, og forteller at hun jobber én dag i uken på poliklinikk.

- Jeg har holdt på såpass lenge at da jeg startet sa folk at du ikke kan være lege for du er kvinne. Heldigvis er det ikke slik i dag, sier Brubakk.

Ønsker mer oppfølging av tidligfødte

71-åringen sier til UA at en av konsekvensene av å være for tidlig født kan være at det oppstår forandringer i hjernebarken og hjernens ledningssystem. Bland annet har forskergruppen funnet at personer som er født med meget lav fødselsvekt kan ha områder i hjernen med redusert overflate og tynnere eller tykkere hjernebark samt forandringer i ledningssystemets mikrostruktur i hjernen.

- Disse forandringene kan relateres til blant annet kognitiv funksjon og motorikk. De undersøker nå om det er en sammenheng mellom forandringer i hjernen og psykiske problemer. Det er selvfølgelig ikke alle som er født for tidlig som har betydelige problemer. Noen har ingen eller små problemer, mens andre kan slite mer på flere områder.

Brubakk forteller at de tidligfødte skal følges opp tett i de fem første leveårene, men mener dette er for lite. Hun viser til at konsekvensene kan komme til syne først etter det, blant annet i form av at det butter mot på skolen og at man sliter med for eksempel angst i tenårene og i voksen alder.

- I det siste har man vært i økende grad opptatt av om veldig tidlig fødsel eller veldig lav fødselsvekt kan føre til sykdommer i voksen alder, for eksempel fedme, høyt blodtrykk eller diabetes. Også dette blir nå undersøkt hos voksne i slutten av 20-årene som var født med lav fødselsvekt.
- Jeg har holdt på såpass lenge at da jeg startet sa folk at du ikke kan være lege for du er kvinne. Heldigvis er det ikke slik i dag.

Ann-Mari Brubakk
St. Olavs orden
 • Den Kongelige Norske St. Olavs orden tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten".
 • St. Olavs orden ble innstiftet av Kong Oscar I i 1847. H.M. Kongen er ordenens Stormester.
 • Ordenen er oppkalt etter vår helgenkonge, Olav den hellige, og er inndelt i tre grader og to klasser: Storkors, Kommandør med stjerne, Kommandør, Ridder av 1. klasse og Ridder.
 • Med unntak av kongelige og statsoverhoder tildeles St. Olavs orden i dag kun til nordmenn.
 • Til ordenen hører det også et kjede som kongen kan tildele innehavere av Storkorset. Storkors med kjede er ordenens høyeste grad.
 • Kilde: Kongehuset
Brubakk skal være den første kvinnelige barnelegen som blir utnevnt til ridder av 1. klasse. Her er hun omkranset av kolleger under utdelingen. 
    
      (Foto: Kjersti Lunden Nilsen)

Brubakk skal være den første kvinnelige barnelegen som blir utnevnt til ridder av 1. klasse. Her er hun omkranset av kolleger under utdelingen.  Foto: Kjersti Lunden Nilsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo har troen på løpende vurderinger av ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.