NTNU får to nye æresdoktorer

Fysikeren Miguel Rubi, og lingvisten Artemis Alexiadou blir utnevnt til æresdoktorer på NTNU fredag.
 
    
      (Foto: Leopoldina/M. Scholz)

  Foto: Leopoldina/M. Scholz

Utnevnelsen skjer tradisjonen tro under doktorpromosjonen i aulaen i Hovedbygningen på Gløshaugen.

Verdenskjent språkforsker

Artemis Alexiadou forsker primært på sammenligning av språk. Forskningssamarbeidet mellom henne og forskere ved NTNU dreier seg om flerspråklighet. Eksempel på dette er spørsmål som: Hva kjennetegner grammatikken til mennesker som mestrer flere språk?

Den greske professoren beskrives som en av verdens mest kjente og respekterte språkforskere, og forsker på grammatikkens byggeklosser. Hun har sett på mange ulike språk, især engelsk, gresk og tysk. Som 33-åring ble hun utnevnt til professor i teoretisk og engelsk språkvitenskap ved Universitetet i Stuttgart, og fra 2006 til 2015 ledet hun et stort tverrfaglig forskningsprosjekt (SFB).

Nå er hun nylig utnevnt til visedirektør for Forskningssenteret ZAS i Berlin. Hun er Terje Lohndals mentor i Stjerneprogrammet, og har arbeidet tett med språkmiljøet på HF i flere år.

LES OGSÅ: 11 av NTNUs æresdoktorer gjennom historien er kvinner
LES OGSÅ: Idun Reiten hedres med æresdoktorat

Onsager-professor blir æresdoktor

Fysikeren Miguel Rubi arbeider med ikke-likevektssystemer. Den spanske professoren har vært Onsager-professor ved NTNUs Institutt for kjemi, og har arbeidet sammen med Signe Kjelstrup på ikke-likevekst termodynamikk. 

Rubi skal våren 2016 oppholde seg ved NTNU. Han skal blant annet jobbe med å se på flerfasestrøm i porøse medier. Rubi ble foreslått som æresdoktor av Fakultet for Naturvitenskap og teknologi fordi han regnes som en helt sentral forsker innen ikke-likevektssystemer. Tilknytningen til NTNU er gjennom samarbeidet med Instittutene for kjemi og fysikk.

Det er vanlig at det utnevnes æresdoktorer i forbindelse med doktorpromosjonene. Fredagens seanse er den første av to seremonier i 2016. I fjor ble det utnevnt to æresdoktorer i forbindelse med hver av de to doktorpromosjonene. Det var mer enn normalt. Her ser du NTNUs liste over alle som er utnevnt til æresdoktorer.

LES OGSÅ: Kunstnerduo utnevnt til æresdoktorer

Kriterier for æresdoktor

Hvert år deles det ut 1-3 æresdoktorat ved NTNU. Bak innstillingene står en lete- og innstillingskomite. Den har 5 medlemmer utnevnt av rektor for fire år av gangen. Her er NTNUs kriterier for hvem som blir æren til del:

 • Forutsetningen for å bli utnevnt til æresdoktor er en betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen, eller at det er vist fremragende innsats innenfor kunst og kultur.
 • Ved vurderingen av forslag til æresdoktorer, vil det også bli tatt hensyn til om utnevningen fremmer NTNUs strategi og omdømme, og om den bidrar til å markere hva NTNU står for vedrørende forskning på internasjonalt nivå og internasjonalt forskningssamarbeid.
 • Videre vurderer komiteen om den som utpekes gjennom faglig samarbeid og kontakt med miljøer ved NTNU har hatt betydning for den faglige utvikling av disse.
 • Målet er at utnevningene over tid kommer til å gjenspeile mangfoldet og bredden i universitetets mange fagmiljøer.
 • Norske statsborgere kan utnevnes til æresdoktor dersom motivasjonen er at de har gjort en innsats for internasjonal markering.
 • Det er også et ønske at æresdoktorene også i fremtiden vil kunne spille en viktig rolle for kontakt mellom NTNU og andre institusjoner.
 • Personer som på forslagstidspunktet er ansatt ved NTNU, kan ikke utnevnes.
 • Komiteen som innstiller skal være med på å sikre god kjønnsbalase, og skal be faglige miljø om innspill via fakultetene. Komiteen kan også selv foreslå kandidater.
 • Komiteen avgir sin innstilling til Rektor med forslag til utnevnelse av æresdoktorer.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener samfunnet taper på at forskerstillinger lyses ut internasjonalt

– Samfunnet investerer i utdannelsen vår, men får lite igjen for pengene når jobbene går til utenlandske søkere, sier Astrid Mork-Jansson ved Universitetet i Stavanger.

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo har troen på løpende vurderinger av ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.