Fem NTNU-ere fikk stipender som kan kickstarte karrieren

Stor glede ved Institutt for datateknologi og informatikk, som har fått 3 av de 5 stipendene som går til NTNU.
Letizia Jaccheri. - For forskerne er dette starten på en flott karriere, som kan føre dem videre inn på riktige spor, og kanskje øke muligheten om de søker tildelinger senere, sier instituttlederen ved datateknologi og informatikk.   
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Letizia Jaccheri. - For forskerne er dette starten på en flott karriere, som kan føre dem videre inn på riktige spor, og kanskje øke muligheten om de søker tildelinger senere, sier instituttlederen ved datateknologi og informatikk.    Foto: KRISTOFFER FURBERG

Instituttleder Letizia Jaccheri jubler over tildelingen, som betyr at de unge forskerne ved NTNU har passert et temmelig trangt nåløye.

- Det er tøff konkurranse. Her på instituttet har vi bare hatt ett slikt post.doc stipend før, og nå får vi tre på en gang. Det er veldig stort for oss, sier Jaccheri.

I alt var det tilsammen 8 946 søkere fra hele EU på individuelle stipend, MSCA, (Marie Skłodowska-Curie actions), som er det mest generelle og omfattende programmet i Horisont 2020. Det er flere forskere enn noen gang som har søkt, og 1 200 fikk sine søknader innvilget. Dette skal være de dyktigste av de dyktige, forskere som antas å ha det aller største potensialet for å flytte forskningsfronten og påvirke den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen.

Post.doc Ilias Pappas, Weifeng Liu og Sean Chester er blant de glade mottakerne av EU-stipendet ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) NTNU.

Pappas jobber mye med sosial innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering, og har hatt Letizia Jaccheri som veileder.

- For IDI betyr dette at vi får gode publikasjoner, gode ideer og styrkede fagmiljø. For forskerne er dette starten på en flott karriere, som kan føre dem videre inn på riktige spor, og kanskje øke muligheten om de søker tildelinger senere, sier Jaccheri. 

Ifølge professor Anne C. Elster er Liu toppstipendiat fra Niels Bohr instituttet i Danmark, og skal jobbe sammen med henne om hvordan bruke nye energieffektive databrikker som kan ha flere heterogene enheter (grafiske prosesseringsenheter og/eller regneenheter) på samme databrikke. 

Jaccheri understreker at instituttet har et ansvar for å gi de unge forskerne gode vilkår, men at de ikke nødvendigvis skal erklære at de vil beholde dem på IDI  til evig tid.

- Vi må være med og gi dem vinger å fly med, sier instituttlederen.

Siden MSCA er så generelt og omfattende, betyr det at det også er særlig krevende å forfatte gode søknader hit. Det er søkerne selv som definerer tema for sine individuelle post.doc-prosjekter.

- Det stiller store krav til at man kan vise til vitenskapelige resultater fra før, og det er også krevende å evaluere disse søknadene, sier IDIs instituttleder.

I tillegg til de tre stipendene som IDI stakk av med, har både Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og Fakultet for naturvitenskap (NT) fått tildelt ett post.doc-stipend hver fra H-2020. Ved MH har Pradeep Lal, postdoktor ved Kavliinstituttet, fått midler. Ved NT er det førsteamanuensis Fredrik Jutfeldt ved Institutt for biologi som har kommet gjennom nåløyet og fått midler fra MSCA.

Får post.doc-stipend. Weifeng Liu er post.doc ved Niels Bohr Institute ved Københavns Universitet, der han disputerte i 2016. Nå kommer han til NTNU.  
    
      (Foto: Privat)

Får post.doc-stipend. Weifeng Liu er post.doc ved Niels Bohr Institute ved Københavns Universitet, der han disputerte i 2016. Nå kommer han til NTNU.   Foto: Privat

Får post.doc-stipend. Ilias Pappas jobber mye med sosial innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering, og har hatt Letizia Jaccheri som veileder.  
    
      (Foto: IDI)

Får post.doc-stipend. Ilias Pappas jobber mye med sosial innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering, og har hatt Letizia Jaccheri som veileder.   Foto: IDI

Nåløye. I alt var det tilsammen 8 946 søkere fra hele EU på individuelle stipend, MSCA, (Marie Skłodowska-Curie actions), som er det mest generelle og omfattende programmet i Horisont 2020.  

Nåløye. I alt var det tilsammen 8 946 søkere fra hele EU på individuelle stipend, MSCA, (Marie Skłodowska-Curie actions), som er det mest generelle og omfattende programmet i Horisont 2020.  

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

George Soros’ universitet flytter fra Budapest til Wien

Central European University ble drevet ut av Ungarn, etter å ha vært utsatt for sterkt press fra myndightene over lengre tid.

UAs julekalender:

Ser du hvem dette er?

Dagens hint: I løpet av fem år har han blant annet vært viserektor, prorektor og dekan ved tre forskjellige institusjoner.

Skal bruke 4,8 millioner på nasjonal pilot om studenters psykiske helse

Helsedirektoratet drysser penger over StudyTrondheim for å få mer kunnskap om studenters livskvalitet og psykiske helse.