TTO gikk dårligere i fjor trass i flere idéer og patentsøknader

Selskapet som skal omdanne idéer til penger fikk til mer i 2016 enn året før, men tjente likevel mindre.
NTNU TTO fant på mer i fjor enn året før, men sviktende aksjesalg førte likevel til et dårligere årsresultat.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

NTNU TTO fant på mer i fjor enn året før, men sviktende aksjesalg førte likevel til et dårligere årsresultat. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

NTNU Technology Transfer (TTO) leverte i fjor 80 patentsøknader, og kom opp med 246 nye idéer. I tillegg ble det etablert 26 nye selskaper. Alt dette er en økning fra året før, men likevel går selskapets årsresultat ned til i underkant av 1,3 millioner kroner, en nedgang fra drøyt syv millioner i 2015.

- Dette er naturlige sykluser. Noen ganger tar prosjektene tid å realisere, andre ganger går det raskere. Det hele er litt tilfeldig, sier Stein Eggan, administrerende direktør i NTNU TTO.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

LES OGSÅ: Primus motor slutter i NTNU TTO

LES OGSÅ: NTNU Accel går i minus - spør eierne om mer penger

Salgsinntekter er indikatoren på suksess

Selskapet er et samarbeid mellom NTNU og Helse Midt-Norge, hvor NTNU står med hoveddelen av ansvaret gjennom sin eierandel på 85 prosent.

I 2016 solgte de lisensavtaler for nesten fire millioner kroner, en betydelig økning fra den snaue millionen de fikk inn på samme måte året før. Totale driftsinntekter havnet på i overkant av 65 millioner, hvorav nesten 40 millioner var tilskudd og annen støtte. 20 millioner kom fra salg av tjenester, både til NTNU og andre. Begge deler en økning fra i fjor.

NTNU TTO tjente dog ikke så mye på aksjesalg som tidligere. I 2015 sto aksjesalget for 11,5 millioner kroner av de totale inntektene til selskapet. I fjor solgte de bare for en fjerdedel av dette, og Eggan nevner spesielt et selskap som årsak til dette.

- I 2015 solgte vi Kahoot, og det utgjorde mye. Vi har noen år der enkelttransasksjoner gir oss et ekstra godt resultat.

- Hvor viktig er det for dere å tjene penger på aksjer og lisenser?

- Vi må jo gå i pluss. Leverer vi minusresultat er det et tegn på at vi ikke gjør det bra nok. Aksjene og lisensene vi selger er nøkkelen her, og blir også beviset på at vi har investert våre ressurser rett, svarer Eggan.

LES OGSÅ: NTNU tar kontroll over selskap for nyskapning

LES OGSÅ: - Motstand ved NTNU kan sinke oppstartselskaper

Skaper verdier av idéer

Selskapets formål er å skape verdier av den forskningen, og de idéene, som kommer fra NTNU og Helse Midt-Norge. Dette gjøres gjennom alt fra hjelp til finansiering og opprettelse av selskaper til markedsanalyser og lisensieringsavtaler.

- Det er et tegn i tiden at vi har hatt så mange nyetableringer og innsendte idéer den siste tiden. Det har vært en bevisstgjøring rundt det at ingen enkeltnæringer kan fylle tomrommet oljebransjen har etterlatt, og skal vi klare å beholde den velferdsstaten vi har her i Norge må vi tenke mer på innovasjon og nyskapning, sier Eggan.

Som betaling for arbeidet NTNU TTO legger ned får selskapet eierandeler i selskapene. Det er disse aksjene de tjener penger på å selge. Totalt er bokført verdi på aksjeinvesteringene til NTNU TTO omtrent fem millioner lavere enn den samlede kostprisen.

Spesielt AptoMar AS, som produserer sensorer for oljenæringen, har tatt et kraftig fall siden NTNU TTO fikk sine 44.000 aksjer i det. Eierskapet på 5,3 prosent hadde en kostpris på i overkant av 3,1 millioner kroner. Bokført verdi ved årsskiftet var snaue 210.000 kroner.

Det er også to andre selskaper som står for en ganske kraftig nedgang. NTNU TTO eier en halv prosent av aksjene i selskapet Physical Enterprises Inc, med en kostpris på nesten 2,8 millioner. Verdien av disse hadde ved årsskiftet mer enn halvert seg og er nå bokført til snaut 1,3 millioner kroner.

Et annet selskap som utmerker negativt i porteføljen er Innsep AS. Kostprisen var på 410.000 kroner for 35 prosent eierandel. Aksjene er i dag bokført til null kroner.

Alltid til salgs

- Det er noen av selskapene som har fått en lavere bokføringsverdi basert på en helhetsvurdering, men det er også mange av selskapene vi tror vi kunne tjent godt på å selge oss ut av. Når det er sagt er aksjene vi har i de forskjellige selskapene alltid til salgs, men det er ikke alltid det er kjøpere, sier Eggan og legger til:

- Derfor hender det at vi blir sittende med aksjene lengre enn vi egentlig ønsker. Men vi tror at det hjelper på videre verdiskapning som kommer NTNU til gode.

Men selv om aksjeporteføljen til NTNU TTO faller i verdi går selskapet i pluss, mye takket være salg av tjenester og forskjellige former for tilskudd og støtte. Salg av tjenester, primært til Helse Midt-Norge og NTNU, sto i fjor for nesten 20 millioner av omsetningen, mens forskjellige former for tilskudd og støtte beløp seg til nesten 40 millioner.

Selskapet hadde også økte lønnskostnader som følge av en økning i antall årsverk fra 26,2 i 2015 til 28,3 i 2016.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»