Her er NTNUs fremste forskere - og dette skal de forske på

26 forskere blir fulgt opp ekstra i sitt forskningsarbeid i andre runde av Stjerneprogrammet.
Sittende fra venstre: Valentyn Oksenych, Natasa Nord, Astrid de Wijn, Fredrik Jutfelt, Elisabetta Tedeschi, Lindsay Ferrara, Karin Dyrstad, Richard Kumaran Kandasamy, Steffen Oppermann, Michail Giannakos, James Speed og Sondre Kvalvåg Schnell. Stående fra venstre: Giosuè Baggio, Barbara Van Loon, Mats Ingulstad, Heidrun Åm, David Bassett, Francesco Goia, Prorektor for forskning Kari Melby, Rektor Gunnar Bovim, Gary Love, Martin Wåhlberg, Dennis Meier, Simen Andreas Ådnøy Ellingsen og Florence Kermen. Julia Glaum, Atle van Beelen Grandlund og Nicholas Worth var ikke tilstede da bildet ble tatt.
(Foto: Thor Nielsen/NTNU)

Sittende fra venstre: Valentyn Oksenych, Natasa Nord, Astrid de Wijn, Fredrik Jutfelt, Elisabetta Tedeschi, Lindsay Ferrara, Karin Dyrstad, Richard Kumaran Kandasamy, Steffen Oppermann, Michail Giannakos, James Speed og Sondre Kvalvåg Schnell. Stående fra venstre: Giosuè Baggio, Barbara Van Loon, Mats Ingulstad, Heidrun Åm, David Bassett, Francesco Goia, Prorektor for forskning Kari Melby, Rektor Gunnar Bovim, Gary Love, Martin Wåhlberg, Dennis Meier, Simen Andreas Ådnøy Ellingsen og Florence Kermen. Julia Glaum, Atle van Beelen Grandlund og Nicholas Worth var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Gjennom Stjerneprogrammet ønsker NTNU å legge til rette for at de fremste forskertalentene skal ha den beste muligheten til internasjonalt ledende forskerkarrierer.

Dette gjøres gjennom tilrettelegging for faglig utvikling og merittering gjennom konsentrasjon om forskning.

Programmet inneholder også internasjonal mentorering, langsiktige kvalifiserings- og forskningsplaner, forskningsledelse, samlinger og nettverk.

Dette er den andre gruppen som inngår i Stjerneprogrammet, og perioden deres løper fra 2017 til 2021. I 2014 ble den første gruppen tatt opp. Da var det 22 forskere, og de har nå igjen et års tid av sin periode.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

LES OGSÅ: NTNU bygger stjernelag

De 26 utvalgte

Giosué Baggio - Forsker på hvordan hjernen lager mening av de lyd- og bildesignalene som utgjør muntlig og skriftlig språk.

Florence Kermen - Har som mål å forstå hvordan stress over lang tid kan føre til angst og depresjon.

Barbara van Loon - Forskningen tar sikte på å forstå hvilken virkning eksponering for miljøgifter og cellens egne stoffomsetning har på mennesker.

Gary Love - Forsker på historien om konservative idéer og politiske kulturer i Storbritannia og Skandinavia, og spesielt hvordan de konservative reagerte på den intellektuelle utfordringen fra sosialdemokratiet på midten av 1900-tallet.

David Basset - Har sammenhengen mellom det biologiske og syntetiske som sitt interessefelt. Målet for forskningen er å bruke dette til å skape bedre lab-modeller av ben i forskjellige forfatninger.

Simen Andreas Ådnøy Ellingsen - Jobber med hvordan vannbølger vekselvirker med strømninger under vannoverflaten.

Dennis Meier - Forsker på universets bestanddeler og hvordan de kan brukes i neste generasjons teknologi.

Natasa Nord - Har fjernvarme, kjøling, energieffektivisering i bygninger og energiplanlegging for bygninger som sine forskningsinteresser.

Valentyn Oksenych - Har som mål å finne ut hvordan DNA reparerer proteiner, fikser immun- og nervesystem og hindrer kreft.

Lindsay Nicole Ferrara - Ønsker å bedre forstå menneskelig kommunikasjon og interaksjon gjennom lingvistikken i døvespråk.

Michail Ginnakos - Forsker på hvordan en kan benytte forskjellige former for analyse for å skape meningsfulle læringsopplevelser.

Julia Glaum - Ser på hvordan en kan utvikle funksjonelle implantater som etterligner levende vev.

Steffen Oppermann - Har ren matematikk som fagfelt og forsker på representasjonsteori.

Sondre Kvalvåg Schnell - Forsker på hvordan enegi overføres og endrer form i nanosystemer.

James D.M. Speed - Er interessert i å forstå innvirkningen av beitedyr på vegetasjon og økosystemer, spesielt i sammenheng med klimaendringer og arealbruk.

Francesco Goia - Har som mål å utvikle strategier og systemer for energieffektive bygninger.

Atle van Beelen Granlund - Forsker på inflammatorisk tarmsykdom, og letter etter sammenhenger mellom genetisk variasjon og molekylære prosesser i betent vev.

Mats Ingulstad - Forsker på samspillet mellom stater, selskaper og internasjonale institusjoner i kampen om tilgang til råvarer for å finne ut om et moderne industrisamfunn kan gå tom for ressurser.

Elisabetta Tedeschi - Ser på hvordan strømnettene, spesielt offshore, kan designes og kontrolleres for å integrere stadige økende mengder fornybar energi.

Astrid de Wijn - Fokuserer arbeidet sitt på overflatefriksjon, gasser og flytende materialer i et nanoperspektiv.

Nicholas Worth - Søker å øke vår forståelse av hvordan forskjellige væsker oppfører seg for å bedre kunne forutse og kontrollere dem.

Martin Wåhlberg - Forsker på 1700-tallets idé- og musikkhistorie i Frankrike og dens rolle under i Europa.

Heidrun Åm - Stiller spørsmål rundt hvordan vi best mulig kan styre forskning og utvikling demokratisk og ansvarlig.

Fredrik Jutfelt - Undersøker hvordan fisken tilpasser seg miljøet, og hvordan de responderer på endringer.

Richard Kumaran Kandasamy - Forsker på hvordan immune celler reagerer på infeksjon.

Karin Dyrstad - for tiden i permisjon.

Giosuè Baggio: Stjerneforsker.
(Foto: PRIVAT)

Giosuè Baggio: Stjerneforsker. Foto: PRIVAT

Heidrun Åm: Stjerneforsker.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Heidrun Åm: Stjerneforsker. Foto: Sølvi W. Normannsen

Martin Wåhlberg: Stjerneforsker.

Martin Wåhlberg: Stjerneforsker.

Relaterte artikler

Unge forskere får millioner:

Får millioner til forskning på Opera-comique

To NTNU-forskere får finansiert forskningsprosjekter gjennom ordningen med Fripro-midler til unge forskertalenter.

Ansvarlig forskning i bioteknologi:

Heidrun Åm får 10 mill. for å forske på om forskningen kommer samfunnet til gode

Det sies at bioteknologien er den nye oljen. Det åpner for mange, store, tunge spørsmål.  Forsker Heidrun Åm tar jobben med å stille dem.

Ytring:

We should offer training in quantitative methods to all humanities students

Humanities students at NTNU have much to gain from learning to collect, analyze and interpret empirical data, according to Giosuè Baggio.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»