Dei protesterte mot Peter Singer

Representantar for Noregs Handikapforbunds Ungdom protesterte i dag mot filosofen Peter Singer før han skulle halda ex.phil.-førelesing i Chateau Neuf. Inne sat 800 personar for å høyra på.
Filosofen Peter Singer har stjernestatus hos mange i det filosofiske fagmiljøet. Om lag 800 kom for å høyre på gjesteførelesinga hans.
(Foto: Ola Sæther/Uniforum)

Filosofen Peter Singer har stjernestatus hos mange i det filosofiske fagmiljøet. Om lag 800 kom for å høyre på gjesteførelesinga hans. Foto: Ola Sæther/Uniforum

Den australske filosofen Peter Singer er blitt omdiskutert og berømt for å ha uttrykt at det er like etisk rett å ta livet av eit svært funksjonshemma barn like etter fødselen, som å ta ein abort. Han har også sagt at mange funksjonshemma ikkje vil få eit fullverdig liv. Men han er også kjent for å forsvara dyra sine rettar og kritiserer den religiøse oppfatninga av at mennesket er skapt i Guds bilete og for å herska over dyra.

Fredag heldt han ex.phil.-førelesing i Chateau Neuf i regi av Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved UiO, skriv Uniforum.

LES OGSÅ: Strid om "verdens farligste mann"

– Han veit ikkje korleis det er å vera funksjonshemma

Representantar for Noregs Handikapforbunds Ungdom protesterte mot meiningane til filosofen Peter Singer. I rullestolen sit Ida Hauge Dignes, medan Marie Eriksen står til venstre. Bak står folk i kø for å koma inn på førelesinga.
(Foto: Ola Sæther/Uniforum)

Representantar for Noregs Handikapforbunds Ungdom protesterte mot meiningane til filosofen Peter Singer. I rullestolen sit Ida Hauge Dignes, medan Marie Eriksen står til venstre. Bak står folk i kø for å koma inn på førelesinga. Foto: Ola Sæther/Uniforum

 

Det er synspunkta til Peter Singer om menneskeverdet for funksjonshemma som har gjort han kontroversiell både i USA, der han arbeider som filosofiprofessor ved Princeton University, og i andre land.

Det var difor fire representantar for Noregs Handikapforbunds Ungdom hadde samla seg for å protestera mot meiningane til Peter Singer. Ein av dei var Marie Karlsen,  historiestudent ved Universitetet i Oslo.

– Eg har også tatt ex.phil. og har lese skriftene hans. Eg kan gjerne vera moralsk etikar og seia at han ikkje veit korleis det er å vera funksjonshemma, sidan han ikkje er det.  Alle har problem i livet sitt,  men om biologien ikkje er perfekt, så er ikkje det eit argument for at funksjonshemma ikkje kan ha eit verdig liv. Me lever i 2017, og det skulle ikkje vera naudsynt å forsvara dei funksjonshemma sin eksistens, sa ho.

– Nyttar oss av retten til å ytra oss imot meiningane hans

Marie Karlsen og dei andre demonstrantane ville likevel ikkje hindra han i å ytra meiningane sine.

– Nei, me kan ikkje nekta han å koma hit, sidan tekstane hans også står på ex.phil.-pensumet, meinte ho. Også nestleiar i Noregs Handikapforbunds Ungdom  i Oslo, Ida Hauge Dignes fylgde opp kritikken av Peter Singer.

– Det er fint at han får høve til å ytra seg, men me nyttar oss også av høvet til å ytra oss imot meiningane hans, sa Hauger Dignes, som er student i statsvitskap ved Universitetet i Oslo.

800 tilhøyrarar

Utanfor Chateau Neuf samla det seg til slutt nærare 800 personar som ville inn og høyra på Peter Singer. Rundt klokka 14.30 kom han ut på scena i Storsalen for å halda ei førelesing om dyra sine rettar.

– For over 40 år sidan skreiv eg ei bok der eg spurde om dyra hadde same verdi som mennesket. Har det skjedd noko utvikling i dette spørsmålet sidan den gongen? Eg gissar at det vil svara nei på det spørsmålet, sa han retorisk.

Med 800 tilhøyrarar klarte han i alle fall å setja semesterrekord i kor mange som deltok på ei førelesing i ex.phil. på UiO. Heile føredraget hans blei også strøymt  på oppdrag frå Det humanistiske fakultetet ved UiO.

Peter Singer

Peter Singer er fødd i Melbourne, Australia i 1946 av jødiske foreldre som flykta frå nazismen i Austerrike. Han studerte filosofi ved universitetet i Melbourne og universitetet i Oxford.

Singer blei professor i filosofi ved Monash-universitetet i Melbourne i 1977 til han blei tilsett som professor ved universitetet i Princeton, USA i 1999.

Gjennombrotsverket hans var Animal Liberation (1975). Det blir rekna som manifest for moderne dyrevernstenking og aktivisme.

I filosofien forsvarar han i dag hedonistisk utilitarisme. Synet hans på kva som utgjer ein person er grunnlaget for synspunkta hans på dyreetikk, abort og eutanasi.

(Kjelde: Store Norske leksikon)

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.