Flere tar doktorgrad

Økningen er på 12 prosent første halvår, nå nærmer man seg rekordåret 2013.

Etter flere år med nedgang, øker antallet avlagte doktorgrader igjen, ifølge doktorgradsstatistikken fra Nifu (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Foreløpige tall for vårsemesteret 2017 viser at det ble avlagt 817 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler. Sammenlignet med første halvår 2016 er det en økning på 89 grader, eller 12 prosent.
 

Dersom antall disputaser i høstsemesteret blir omtrent som i fjor, vil samlet antall i 2017 ende på rundt 1500 doktorgrader. Årsresultatet vil dermed ligge helt i nærheten av det foreløpige rekordåret 2013, da det ble avlagt 1524 doktorgrader, skriver Nifu i informasjonsbladet Doktorgrader i tall.

De fleste læresteder har økning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Størst vekst har universitetene i Oslo og Tromsø, fulgt av Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge. Kvinner er igjen i flertall blant doktorandene. 423 kvinner disputerte våren 2017, mot 394 menn, noe som gir en kvinneandel på 52 prosent.

Kjønnsfordelingen svinger litt fra år til år, og de siste årene sett under ett har kjønnsbalansen blant doktorandene vært så å si helt jevn. Nær én av fire (37 prosent) av vårens doktorgrader ble avlagt av utenlandske statsborgere. Dette er ganske likt situasjonen de foregående fire årene. Etter at andelen utlendinger lenge økte kraftig, synes nivået nå å ha stabilisert seg, skriver Nifu.


 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Meklingsfrist ved midnatt:

Eksamen, sensur og opptak går i stå hvis det blir streik

Mens partene i statsoppgjøret forhandler på spreng hos riksmekleren, forbereder 6 200 statsansatte seg på streik fra torsdag morgen. Ved NTNU tar Forskerforbundet og NTL ut over 300 ansatte om meklingen ikke fører frem.

- Universitetene må ta ansvar for seksuell trakassering av studenter

Marianne Synnes (H) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget reagerer på omfanget undersøkelsen av seksuell trakassering av studenter avdekker.

13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering

Én av tjue av norske studenter har opplevd seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse. 28 prosent av trakasseringen kommer fra forelesere eller veiledere.

Styringsgruppa for samlokalisering:

Foreslår at samlokalisering ved NTNU utsettes i ett år

Samlokaliseringsprosjektet ved NTNU trykker på pauseknappen.