Øremerker 40 stipendiater til digitaliseringsforskning

NTNU lyser ut 40 stipendiatstillinger, tilsvarende 150 millioner kroner, under paraplyen «digital transformasjon». - NTNU har en unik mulighet til å bidra til omstilling i Norge, sier prorektor.
- Vi ser komplekse helautomatiserte systemer vokse fram overalt. Tenk for eksempel på morgendagens energiløsninger med husstander som forbruker, produserer og til og med lagrer elektrisk energi, sier prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- Vi ser komplekse helautomatiserte systemer vokse fram overalt. Tenk for eksempel på morgendagens energiløsninger med husstander som forbruker, produserer og til og med lagrer elektrisk energi, sier prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Vi har kjernekompetanse på IKT, særlig på IE-fakultetet, og vi har tung anvenderkompetanse på mange fakulteter. Vi ønsker å utvikle løsninger på tvers av dette. Derfor satser vi 40 stipendiatstillinger, tilsvarende 150 millioner kroner, på 6-8 prosjekter innen ulike områder, sier prorektor for forskning, Bjarne Foss, til UA.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Bruker interne midler

Foss forteller at NTNU satser interne midler, fordi de mener temaet er så viktig.

- Vi har sterke digitaliseringsmiljøer og en spesifikk satsing på dette gjennom NTNU Digital. Videre har NTNU tematiske satsingsområder som sammenfaller med viktige næringer i Norge. Vi har en unik mulighet i skjæringspunktet mellom digitalisering og disse anvendelsesområdene. Både ved å bidra til digitalisering i industrien og til å utvikle næringsliv basert på de produktene som skal til for å digitalisere disse industriene. Dette vil i økende grad også gjelde offentlig sektor hvor vi ikke har vært så aktive tidligere.

Områdene han snakker om er i grenseflaten mellom IKT og det han kaller NTNUs anvendermiljøer. Sistnevnte er miljøer ved de fleste av universitetets fakulteter.

- Hvordan definerer du digitalisering i denne sammenhengen?

- Automatisering og robotisering er viktige stikkord. En viktig trend er autonomi med eksempler som autonome skip og autonome kjøretøy. Videre automatiseres industrien i større og større grad. Det gjelder prosessindustri, olje og gassvirksomhet, maritim og marin virksomhet og finanssektoren for å nevne noen eksempler. Vi ser komplekse helautomatiserte systemer vokse fram overalt. Tenk for eksempel på morgendagens energiløsninger med husstander som forbruker, produserer og til og med lagrer elektrisk energi. Det betyr at tradisjonelle produsenter og forbrukere vil samhandle mye tettere enn får.

Tverrfaglig

Prorektoren mener NTNU har en unik mulighet til å bidra til omstilling i Norge. Både ved å bidra til digitalisering av industrien, og også til å utvikle industri basert på de produktene og tjenestene som skal til for å digitalisere.

Det er derfor det skal lyses ut 40 stipendiatstillinger, tilsvarende 150 millioner kroner, under paraplyen «digital transformasjon». Først skal imidlertid NTNU-forskere utvikle forslag til prosjekter. Foss forklarer at NTNU ønsker seg spenstige forslag med forskningshøyde. Hvert prosjekt skal krysse disipliner. Helst fra ulike fakulteter, men iallfall fra ulike fagmiljøer. Med veileder og medveileder fra ulike fagmiljøer. Det skal være 3-6 stipendiater og postdoktorer innen hvert prosjekt. Fristen for å komme med forslag er 16. februar. Når 6-8 forslag er valgt ut etter vanlige kriterier, skal alle de 40 stipendiatstillingene lyses ut samtidig. Dette synliggjør satsingen på en god måte.

Her er NTNUs prosjektutlysning.

De 150 millionene er midler som ellers ville blitt fordelt ut til fakultetene uten spesielle føringer. Nå ønsker NTNU å rette dem inn mot en viktig samfunnsutfordring.

- Vi satser på noe vi mener svarer på de forventingene samfunnet har til oss. Dette er et konkret svar på et behov ute i samfunnet, sier Foss.

Han beskriver initiativet som digital knoppskyting. Tanken er at forskningsgruppene skal blomstre og finansieres gjennom eksterne midler når stipendiatstillingene utløper, for det blir ikke en ny runde med 40 stillinger.

- Vi har noen sentra som jobber etter denne modellen, for eksempel AMOS, som er et samarbeid mellom marin teknikk og kybernetikk. Det vi ser for oss nå er at vi skal identifisere nye områder der vi kan bygge opp kompetanse i grensesnittet mellom tung IKT-kompetanse og anvendermiljøet. Det skal være startpunktet for utviklingen av nye sentra som videre kan søke midler inn i EU-systemet.

Humanistisk perspektiv

Ett eller to av prosjektene som blir plukket ut skal forankres innen humaniora, ifølge Foss.

- Vi mener det er viktig å få inn de humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektivene. Det handler om å se digitaliseringen i en bredere kontekst ved å også se på utfordringer med denne typen teknologi, sier prorektoren.

Eksempler på temaer for prosjektforslag er:

* Industri 4.0

* Digitale tvillinger

* Stordata og kunstig intelligens (AI)

* Informasjonssikkerhet

* Digital læring og formidling: Skole og utdanning, Kunstformidling

* Digital borger (medvirkning, E-demokrati, offentlig sektors rolle, etiske forhold) 

LES OGSÅ: Vil sikre raskere digitalisering i UH-sektoren

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Langeland om seg selv:

Offentlig intellektuell, litterær bohem, hagefestmatador

Å sende meldinger med seksualisert innhold til ledere, sykepleiere og andre, er bare en del av Nils Rune Langelands stil, framgikk det av hans forklaring i Oslo tingrett.

NTNU-ansatte ble hedret i prisutdeling

NTNU hedret ansatte i intern prisutdeling for første gang siden 2015. Her er prisvinnerne.

Halvparten er kvinner

Ti nye meritterte undervisere

Denne gang var kvinneandelen blant de meritterte underviserne på 50 prosent. Fem kvinner og fem menn fikk status som meritterte undervisere.

Én av tre studenter lider av søvnproblemer

Andelen studenter med søvnproblemer har økt fra 22,6 prosent til 30,5 prosent de siste åtte årene. – Overraskende høy forekomst, vi trekker en parallell til at stadig flere sliter psykisk, sier søvnforsker og psykolog Børge Sivertsen.