NTNU satser 50 millioner:

Lyser ut 15 stillinger for å få fart på nyskapingen

NTNU lyser snart ut 15 nye stillinger som skal fremme nyskaping.  De nye innovasjonslederne skal jobbe tett med fagmiljø på alle fakultet, spore opp og utvikle idéer til nye produkter og tjenester.
Lanserer satsingen under Technoport, som arrangeres i dag. Prorektoren er ikke med på at det er lav nyskapingstakt ved NTNU. - Men vi ser at vi har et kjempepotensial, og det ønsker vi å utvikle videre.  Vi har høye ambisjoner. Dette er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, sier Toril N. Hernes. 
        
            (Foto: NTNU/Synligdesign.no)

Lanserer satsingen under Technoport, som arrangeres i dag. Prorektoren er ikke med på at det er lav nyskapingstakt ved NTNU. - Men vi ser at vi har et kjempepotensial, og det ønsker vi å utvikle videre.  Vi har høye ambisjoner. Dette er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, sier Toril N. Hernes.  Foto: NTNU/Synligdesign.no

Satsingen er et spleiselag mellom fakultetene og rektoratet. Jobbene blir lyst ut før påske og er treårige prosjektstillinger. Planen er at de 15 innovasjonslederne skal være ansatt ute i fagmiljøene, og jobbe tett opp mot forskningsmiljøene. Der skal de være med på å få tak i gode ideer, og hjelpe til med å utvikle dem videre.

Det offisielle navnet på løftet er «Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon». Toril N. Hernes legger vekt på kunnskapsbasert:

- Fordi det er resultater av forskningen ved NTNU som nå skal omsettes til nytte for arbeids- og samfunnsliv. Vi ønsker at kunnskapen herfra skal ut, i tråd med visjonen vår, sier hun.

29 miljøer søkte, 15 får midler

En intern utlysning førte til at i alt 29  fagmiljø fra alle NTNUs fakulteter søkte om støtte til å ansette en innovasjonsleder. Blant kravene var at miljøene har tilstrekkelig med forskningsaktivitet gående, slik at de nye medarbeiderne har noe å jobbe videre med.

- Det ser nå ut til at 15 miljøer får innvilget søknadene. En stor del av søkerne har allerede Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI red.anm) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og dermed en stor forskningsportefølje, sier Hernes.

SFI-ordningen evalueres nå av Forskningsrådet. NTNU ønsker mer innovasjon ut av disse sentrene.

- Vi tenker at det grepet vi nå gjør vil bidra mer til det, poengterer Hernes.

Skal skape kulturendring

Prorektoren er ikke med på at det er lav nyskapingstakt ved NTNU. Hun fremhever at universitetet er blant de beste i den norske klassen for innovasjon og nyskaping.

- Men vi ser at vi har et kjempepotensial, og det ønsker vi å utvikle videre.  Vi har høye ambisjoner. Dette er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, sier Hernes.

Det skal lages et utviklingsprogram, som skal gi en metodikk og økt kompetanse for å jobbe på denne måten.

Tanken er at NTNU nå får en type kunnskap ut i fagmiljøene som supplerer forskerkompetansen. Hernes sier at dette også handler om en kulturendring. Nyskaping skal innarbeides og bli en mer naturlig del av forskningsmiljøene.

Hernes understreker at både produkter og nye tjenester er et mål, og at man favner hele NTNUs bredde ved at alle fakulteter er med.

- Det vi gjør nå er helt unikt i Norge. Vi brøyter veg for en ny måte å tenke på, sier hun.

Inspirasjon fra Leuven

Universitetet i Leuven i Belgia, som er kjent for å være et av de med høyest takt på nyskaping i Europa, har 32 stillinger som ligner de NTNU nå oppretter.

Dette er ett av flere steder NTNU har hentet inspirasjon fra, til å utvikle sin egen modell, ifølge Toril N. Hernes.

- Sentralt vil vi følge opp etter en tid og se på idéer som er kommet opp, og hvordan vi kan støtte opp om dem videre, sier Hernes.

Stikkord her er finansiering. En mulighet er universitetets eget NTNU Discovery, som kan finansiere ideer og prosjekter som har potensial til å bli kommersielt levedyktige.

Andre muligheter er Forskningsrådet og andre finansieringskilder. Målet er å øke antall idéer, og at prosjektene er sterkere og mer modne for oppskalering når de kommer til NTNU Technology Transfer as (TTO).  Dette selskapet jobber med å skape verdier og nytt næringsliv av forskningsresultater og gode idéer fra Helse Midt-Norge og NTNU.

Svar på strategi og samfunnsoppdrag

Mye av pengene til de nye stillingene, kommer fra NTNUs pott for sentrale strategi- og omstillingsmidler. Innovasjon og nyskaping har ikke vært de største satsingene i denne potten tidligere, men nylig vedtok universitetet en ny strategi der innovasjon er et kjerneområde.

- Så dette er en større, konkret satsing for å svare både på vår strategi og vårt samfunnsoppdrag. Også vår nye næringsminister, som tidligere har vært kunnskapsminister, er veldig opptatt av disse tingene. Universitetene spiller en viktig rolle i omstilling og nyskaping. Både i forhold til de kandidatene vi sender ut, og når det gjelder å få kunnskapen fra forskningen ut i samfunnet, sier NTNUs prorektor for nyskaping, Torill N. Hernes.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Året 2019 ble et rekordår. I år forventes blodrøde tall

Fra omsetning på 3,5 millioner over budsjett til forventet underskudd på 12 millioner: Samfundslederen mener det ikke er grunn til panikk.

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.