NTNU-forsker blir hovedforfatter for FNs klimarapport

19 norske forskere er valgt ut til å jobbe med FNs sjette klimarapport.
Anders Hammer Strømman (t.v.) og Francesco Cherubini (midten) har tidligere skrevet rapporter for FNs klimapanel. Nå er det klart at Strømman Hammer er hovedforfatter i FNs sjette klimarapport. I fjor høst ble det klart at Cherubini er hovedforfatter for en spesialrapport. Til høyre i bildet er klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Anders Hammer Strømman (t.v.) og Francesco Cherubini (midten) har tidligere skrevet rapporter for FNs klimapanel. Nå er det klart at Strømman Hammer er hovedforfatter i FNs sjette klimarapport. I fjor høst ble det klart at Cherubini er hovedforfatter for en spesialrapport. Til høyre i bildet er klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: KRISTOFFER FURBERG

721 eksperter fra 90 land er invitert til å skrive de tre delrapportene og den oppsummerende synteserapporten, som til sammen utgjør FNs sjette hovedrapport. 19 norske forskere skal bidra, ifølge Miljødirektoratet.

Blant dem er NTNU-professor Anders Hammer Strømman, som også tidligere har bidratt til FNs klimarapport. Den sjette rapporten kommer i 2021 og 2022.

Hammer Strømman er leder for NTNUs Program for Industriell Økologi.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Viktig med politisk nøytral plattform

Kapittelet han skal lede handler om transportsystemer, og hvordan transportsektoren kan transformeres for å lindre klimaendringer. I en uttalelse poengterer Hammer Strømman at det er en vanlig misforståelse at IPCC skal fortelle hvordan klimaendringene skal lindres. Han forteller at jobben som forfatter går ut på å lage en politisk nøytral, men likevel politisk relevant tekst. Derfor er det viktig at rapporten er balansert.

- Vi lever i en verden der det blir stadig vanskeligere å skille fakta fra fiksjon, eller «alternative fakta» om du vil. Hvis vi skal lykkes med å lindre klimaendringene er det essensielt at politikerne våre har en robust og konsolidert plattform som grunnlag, sier Hammer Strømman.

Mange norske eksperter

I fjor høst ble det klart at NTNU-professor Francesco Cherubini er hovedforfatter i spesialrapport for FNs klimapanel. Rapporten om klimaendringer og landområder er én av tre planlagte spesialrapporter. Foruten denne kommer det neste år en rapport om 1,5 graders global oppvarming, og i 2019 en rapport om hav og kryosfære (is, snø og permafrost). I tillegg kommer det samme år en metoderapport om klimaregnskap. I alt elleve norske forskere bidrar til disse rapportene.

– At såpass mange eksperter fra norske fagmiljøer blir invitert, er et tegn på både bredde og kvalitet i norsk klimaforskning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Spesial- og metoderapportene kommer før den sjette hovedrapporten

Dette er de 19 forskerne som bidrar fra Norge:

Arbeidsgruppe I: Det naturvitenskapelige grunnlaget

* Bjørn Samset, Cicero, hovedforfatter, kapittel 1
* Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt, hovedforfatter, kapittel 2
* Terje Berntsen, Universitetet i Oslo, hovedforfatter, kapittel 6
* Trude Storelvmo, Universitetet i Oslo, koordinerende hovedforfatter, kapittel 7
* Asgeir Sorteberg, Universitetet i Bergen, høringsredaktør, kapittel 11
* Jana Sillmann, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 12
* Sebastian Mernild, Nansen-senteret, hovedforfatter, atlas

Arbeidsgruppe II: Virkninger, tilpasninger og sårbarhet

* Tor Arve Benjaminsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 1
* Nils Christian Stenseth, Universitetet i Oslo, hovedforfatter, kapittel 1
* Mette Skern-Mauritzen, Havforskningsinstituttet, hovedforfatter, kapittel 3
* Knut Yngve Børsheim, Havforskningsinstituttet, hovedforfatter, kapittel 13
* Halvard Buhaug, Institutt for fredsforskning, hovedforfatter, kapittel 16
* Siri Eriksen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 18

Arbeidsgruppe III: Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp

* Snorre Kverndokk, Frischsenteret, hovedforfatter, kapittel 1
* Glen Peters, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 3
* Anders Hammer Strømman, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 10
* Elin Lerum Boasson, Universitetet i Oslo/Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 13
* Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt, hovedforfatter, kapittel 14
* Christa Clapp, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 15

LES OGSÅ: Slik er regjeringens strategi for grønn konkurransekraft
LES OGSÅ: Bovim ønsker seg forskningssenter for bærekraftig utvikling

FNs klimapanel
  • 195 land er medlem av FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
  • Klimapanelet driver ikke egen forskning eller miljøovervåkning, men systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen basert på tusenvis av vitenskapelige studier.
  • Klimapanelet har kommet med hovedrapporter hvert 5-7 år. Den femte hovedrapporten ble publisert i 2013 og 2014. Sjette hovedrapport publiseres i 2021 og 2022.
  • Kilde: Miljødirektoratet
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Hun vil flytte 250 mediefolk så nært NTNU som mulig

Når NRK Trøndelag nå skal vurdere hvor de skal holde til i fremtiden står en samlokalisering med NTNU øverst på ønskelisten.

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.