Stadig mer vitenskapelig publisering og samarbeid

25 033 vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler er fasiten for 2017.
Det publiseres mer og det publiseres mer internasjonalt, ifølge rapporteringen til det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin. Illustrasjonsfoto.
(Foto: Geir Mogen, NTNU)

Det publiseres mer og det publiseres mer internasjonalt, ifølge rapporteringen til det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin. Illustrasjonsfoto. Foto: Geir Mogen, NTNU

Økningen i vitenskapelig publisering fortsetter. 25 033 artikler, bøker og bokkapitler i 2017 er en økning på 1 441 fra 2016. Halvparten av disse var et resultat av internasjonalt samarbeid, ifølge Cristin.

Ekstra uttelling for internasjonalt samarbeid

- Det publiseres mer og det publiseres mer internasjonalt. Dette er en trend vi har sett helt fra Cristin ble opprettet og vi fikk samlet statistikk på dette, sier fagleder Marit Henningsen for Cristin-sekretariatet i en pressemelding.

Fra 2015 har universiteter og høgskoler fått ekstra uttelling for internasjonalt samarbeid. I 2016 økte andelen av internasjonale publikasjoner litt mer enn tidligere år, og trenden fortsatte i 2017. Publiseringsmengde og internasjonalt samarbeid er to av de områdene publiseringsindikatoren har ønsket å stimulere til, ifølge Cristin.

Rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner danner grunnlaget for deler av bevilgningene Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet deler ut. Derfor må institusjoner innenfor universitet- og høgskolesektoren, forskningsinstituttsektoren og sykehussektoren rapportere sitt omfang av vitenskapelige publikasjoner til departementene.

Samler og gjør tilgjengelig

Cristin-sekretariatet har som oppgave å kvalitetssikre denne rapporteringen til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet - den såkalte NVI-rapporteringen.

Cristin (Current research information system in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Hensikten er blant annet å samle og gjøre informasjon om norsk forskning tilgjengelig. Samtidig er meningen at Cristin skal forenkle forskningsadministrative oppgaver ved å legge til rette for gjenbruk av forskningsinformasjon.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenter til makten i Velferdstingets nye ledelse

Den nye ledelsen til Velferdstinget består av Ragnhild Karlsen Dalslåen, Stine Johannessen og Martine Lysebo.

Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.

Råd fra dagens to representanter

- Stem på noen du tror har samme verdisett som deg, anbefaler Christoffer Vikebø Nesse.

Mange sivilingeniører og naturvitere står uten jobb

Ferske mastere innen teknologi og realfag sliter med å få relevante jobber. Mannlige sivilingeniører og kandidater med innvandrerbakgrunn strever mest, viser ny undersøkelse fra Nifu.