UiO og NTNU publiserer fortsatt mest forskning

Disse universitetene publiserer mest, og disse universitetene publiserer mest per UFF-stilling.
Norske universiteter sto for 81,3 prosent av publiseringspoengene i Norge i 2017. UiO og NTNU drar lasset. Bildet er tatt på NTNUs Nanolab ved en tidligere anledning.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Norske universiteter sto for 81,3 prosent av publiseringspoengene i Norge i 2017. UiO og NTNU drar lasset. Bildet er tatt på NTNUs Nanolab ved en tidligere anledning. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Norske universiteter sto for 20 049,8 av totalt 24 656,4 publiseringspoeng i Norge i 2017. Det tilsvarer 81,3 prosent. Universitetet i Oslo publiserer mest, og NTNU er på andreplass. Slik har det vært lenge, og UiO og NTNU ligger et godt stykke foran UiB.

Det viser ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning, DBH.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Disse universitetene publiserte mest:

Publiseringspoeng (prosentvis andel)

UiO: 6425,2 (26,1 %)
NTNU: 5185,1 (21,0 %)
UiB: 3145,6 (12,8 %)
UiT - Norges arktiske universitet: 2011,5 (8,2 %)
NMBU: 1077,2 (4,4 %)
UiS: 1020,8 (4,1 %)
UiA: 801,2 (3,2 %)
Nord universitet: 383,2 (1,6 %)

Se hele statistikken her.

Høgskolen i Oslo og Akershus, nå universitetet Oslomet, produserte 960,5 publiseringspoeng i fjor, noe som gjorde det til den mest publiserende høyskolen i Norge. Høgskolen i Sørøst-Norge ligger et lite stykke bak med 712,7 publiseringspoeng.

Selv om Nord universitet, Universitetet i Agder, og Universitetet i Stavanger ligger på bunn i antall publiseringspoeng kan de glede seg over solid vekst. De har økt med henholdsvis 21,2, 23,4 og 26,8 prosent fra 2016. Også NTNU (2,7 prosent, NMBU (4,5 prosent) og UiO (2,1 prosent) har økt publiseringen. Universitetet i Bergen er det eneste av universitetene fikk færre publiseringspoeng i 2017 enn i 2016. De hadde en nedgang på 2,4 prosent. Den gjennomsnittlige økningen for universitetene er 3,5 prosent, mens økningen i publisering totalt er på 5,7 prosent.

LES OGSÅ: Stadig mer vitenskapelig publisering og samarbeid

Menighetsfakultetet på topp

Antallet publiseringspoeng henger selvfølgelig sammen med antall ansatte. DBH fører også statistikk over antall publiseringspoeng per ansatt i såkalte UFF-stillinger. Dette defineres som: amanuensis, dosent, forsker, førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II, stipendiat og universitetslektor.

Tall for 2016 viser at universitetene skårer totalt marginalt høyere enn vitenskapelige høyskoler. Dette inkluderer blant annet HiMolde, Norges idrettshøyskole, BI og Det teologiske menighetsfakultetet. Sistnevnte hadde i 2016 det høyeste antallet publiseringspoeng av alle institusjonene i hele UH-Norge med himmelske 2,52 poeng per UFF-stilling.

Snittet for de statlige høyskolene var 0,61 poeng per stilling. Her skårer Høgskolen i Oslo og Akershus, nå Oslomet, best med 0,77 poeng. Sammenlignet med universitetene ville HiOA havnet tredje sist. Helt nederst er Nord universitet med 0,44 poeng per stilling.

Slik produserer universitetene per UFF-stilling (2016):

UiO: 1,76 poeng
UiB: 1,56 poeng
NTNU: 1,21 poeng
NMBU: 1,30 poeng
UiT - Norges arktiske universitet: 1,02 poeng
UiA: 1,02 poeng
UiS: 0,94 poeng
Nord universitet: 0,44 poeng

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenter til makten i Velferdstingets nye ledelse

Den nye ledelsen til Velferdstinget består av Ragnhild Karlsen Dalslåen, Stine Johannessen og Martine Lysebo.

Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.

Råd fra dagens to representanter

- Stem på noen du tror har samme verdisett som deg, anbefaler Christoffer Vikebø Nesse.

Mange sivilingeniører og naturvitere står uten jobb

Ferske mastere innen teknologi og realfag sliter med å få relevante jobber. Mannlige sivilingeniører og kandidater med innvandrerbakgrunn strever mest, viser ny undersøkelse fra Nifu.