NTNU skal ansette 40 nye forskere innen olje og gass

Et spleiselag til 150 millioner kroner mellom NTNU og næringslivet skal bidra til at olje- og gassnæringen automatiseres og digitaliseres.
Oljesvingninger. Etter flere år med nedgang, er oljeprisen igjen oppe i rundt 70 dollar fatet. Bransjen er igjen begynt å ansette folk, noe NTNU merker.
- Nå ser vi at det utdannes for få kandidater, og vi konkurrerer med næringslivet om å trekke til oss de beste. Vi får mange svært gode utenlandske søkere på slike stillinger, men vi ønsker oss bedre balanse med en høyere andel nordmenn, sier dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Olav Bolland.
(Foto: Tor H. Monsen)

Oljesvingninger. Etter flere år med nedgang, er oljeprisen igjen oppe i rundt 70 dollar fatet. Bransjen er igjen begynt å ansette folk, noe NTNU merker. - Nå ser vi at det utdannes for få kandidater, og vi konkurrerer med næringslivet om å trekke til oss de beste. Vi får mange svært gode utenlandske søkere på slike stillinger, men vi ønsker oss bedre balanse med en høyere andel nordmenn, sier dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Olav Bolland. Foto: Tor H. Monsen

I løpet av året skal NTNU ansette 40 stipendiater og postdoktorer. Satsingen er et resultat av det som ble nedfelt i rapporten med navnet BRU21, eller «Bedre ressursutnyttelse i det 21. århundre», som NTNU fikk laget for ett år siden.

Rapporten kartla hva universitetet kan tilby bransjen i en tid med lav oljepris, og et 50-talls bedrifter ga signaler om sine viktigste behov. Derfor har har NTNU valgt å sette inn støtet mot digitalisering og automatisering, ifølge Olav Bolland, dekan ved Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV).

Satser tverrfaglig

Statoil har for lengst varslet at selskapet vil satse milliarder av kroner på digitalisering. Målet for bransjen er kostnadsreduksjon, økt utvinningsgrad og økt sikkerhet. Bruken av ubemannede inspeksjonsfartøy øker, stadig større datamengder behandles og analyseres ved hjelp av kunstig intelligens. Dette påvirker hva bransjen vil etterspørre av fagkunnskap.

- Her vil NTNU bidra, understreker Olav Bolland.

IV, med sine eksperter på olje og gass, samarbeider med Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk som jobber med muliggjørende teknologier på en rekke relevante felt.  Det hele finansieres som et spleiselag til rundt 155 millioner kroner. Det aller meste, 135 millioner kroner skal komme fra næringen.

Stor interesse for stillingene

- NTNU sentralt bidrar med blant annet strategiske omstillingsmidler. Noe kommer også fra instituttene. Samlet er det en betydelig satsing, sier Bolland.

Fristen for å søke de 40 stillingene går ut 29. april. I følge IV-dekan Bolland er interessen stor. Når stipendiatstillinger lyses ut i disse miljøene er det vanlig at mellom 60 og 120 kandidater melder sin interesse, i hovedsak utenlandske. Bolland håper at de rekker å få en del kandidater i gang allerede ved semesterstart til høsten.

Utfører samfunnsoppdraget

Spørsmålet er om det er riktig å satse tungt på olje og gass nå, når flere og flere tar til orde for at det grønne skiftet fordrer at næringen bør fases ut. IV-dekanens svar er  at gjeldende norsk politikk er entydig på at landet fortsatt skal utvinne olje og gass.

- Vi har en industri på dette feltet som er viktig for Norge. NTNU tar sitt samfunnsoppdrag på alvor, og er med på å gjennomføre gjeldende politikk ved å betjene industri, næringsliv og offentlig forvaltning med kandidater og forskning.

Han sier at NTNUs strategi samtidig er tydelig på at universitetet skal jobbe for at utvinning skjer mest mulig effektivt, skånsomt og miljøvennlig.

- Med andre ord, NTNU fortsetter å stå i spagaten?

- Det er ikke mine ord. Men vi er bevisst på at vi utfører samfunnsoppdraget i tråd med gjeldende politikk, og at vi har valgt å ikke ta politiske standpunkt, sier dekanen ved IV.

Oljeprisen stiger, flere søkere

Etter flere år med nedgang, er oljeprisen igjen oppe i rundt 70 dollar fatet. Bransjen er igjen begynt å ansette folk, noe NTNU merker.

- Nå ser vi at det utdannes for få kandidater, og vi konkurrerer med næringslivet om å trekke til oss de beste. Vi får mange svært gode utenlandske søkere på slike stillinger, men vi ønsker oss bedre balanse med en høyere andel nordmenn, sier Olav Bolland.

Søkningen til studier i petroleumsfag har vært laber i flere år, men har begynt å ta seg opp igjen for NTNUs del. Tall fra årets Samordna opptak viser at petroleumsfag ved NTNU har økt tallet på søkere, mens konkurrerende studieretninger ved andre læresteder har nedgang i tallet på primærsøkere.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Publisering på engelsk har teke over

Forskarane publiserer 90 prosent på engelsk - no droppar også humanistane norsk.

– Challenge-kampanjen er språklig sett dypt problematisk

Språkråd-direktør Åse Wetås mener bruken av engelsk i Challenge-kampanjen gir signaler om at engelsk er kulere enn norsk.

- Jeg er ikke bekymret for den akademiske friheten ved NTNU

«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»