NTNU skal ansette 40 nye forskere innen olje og gass

Et spleiselag til 150 millioner kroner mellom NTNU og næringslivet skal bidra til at olje- og gassnæringen automatiseres og digitaliseres.
Oljesvingninger. Etter flere år med nedgang, er oljeprisen igjen oppe i rundt 70 dollar fatet. Bransjen er igjen begynt å ansette folk, noe NTNU merker.
- Nå ser vi at det utdannes for få kandidater, og vi konkurrerer med næringslivet om å trekke til oss de beste. Vi får mange svært gode utenlandske søkere på slike stillinger, men vi ønsker oss bedre balanse med en høyere andel nordmenn, sier dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Olav Bolland.
(Foto: Tor H. Monsen)

Oljesvingninger. Etter flere år med nedgang, er oljeprisen igjen oppe i rundt 70 dollar fatet. Bransjen er igjen begynt å ansette folk, noe NTNU merker. - Nå ser vi at det utdannes for få kandidater, og vi konkurrerer med næringslivet om å trekke til oss de beste. Vi får mange svært gode utenlandske søkere på slike stillinger, men vi ønsker oss bedre balanse med en høyere andel nordmenn, sier dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Olav Bolland. Foto: Tor H. Monsen

I løpet av året skal NTNU ansette 40 stipendiater og postdoktorer. Satsingen er et resultat av det som ble nedfelt i rapporten med navnet BRU21, eller «Bedre ressursutnyttelse i det 21. århundre», som NTNU fikk laget for ett år siden.

Rapporten kartla hva universitetet kan tilby bransjen i en tid med lav oljepris, og et 50-talls bedrifter ga signaler om sine viktigste behov. Derfor har har NTNU valgt å sette inn støtet mot digitalisering og automatisering, ifølge Olav Bolland, dekan ved Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV).

Satser tverrfaglig

Statoil har for lengst varslet at selskapet vil satse milliarder av kroner på digitalisering. Målet for bransjen er kostnadsreduksjon, økt utvinningsgrad og økt sikkerhet. Bruken av ubemannede inspeksjonsfartøy øker, stadig større datamengder behandles og analyseres ved hjelp av kunstig intelligens. Dette påvirker hva bransjen vil etterspørre av fagkunnskap.

- Her vil NTNU bidra, understreker Olav Bolland.

IV, med sine eksperter på olje og gass, samarbeider med Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk som jobber med muliggjørende teknologier på en rekke relevante felt.  Det hele finansieres som et spleiselag til rundt 155 millioner kroner. Det aller meste, 135 millioner kroner skal komme fra næringen.

Stor interesse for stillingene

- NTNU sentralt bidrar med blant annet strategiske omstillingsmidler. Noe kommer også fra instituttene. Samlet er det en betydelig satsing, sier Bolland.

Fristen for å søke de 40 stillingene går ut 29. april. I følge IV-dekan Bolland er interessen stor. Når stipendiatstillinger lyses ut i disse miljøene er det vanlig at mellom 60 og 120 kandidater melder sin interesse, i hovedsak utenlandske. Bolland håper at de rekker å få en del kandidater i gang allerede ved semesterstart til høsten.

Utfører samfunnsoppdraget

Spørsmålet er om det er riktig å satse tungt på olje og gass nå, når flere og flere tar til orde for at det grønne skiftet fordrer at næringen bør fases ut. IV-dekanens svar er  at gjeldende norsk politikk er entydig på at landet fortsatt skal utvinne olje og gass.

- Vi har en industri på dette feltet som er viktig for Norge. NTNU tar sitt samfunnsoppdrag på alvor, og er med på å gjennomføre gjeldende politikk ved å betjene industri, næringsliv og offentlig forvaltning med kandidater og forskning.

Han sier at NTNUs strategi samtidig er tydelig på at universitetet skal jobbe for at utvinning skjer mest mulig effektivt, skånsomt og miljøvennlig.

- Med andre ord, NTNU fortsetter å stå i spagaten?

- Det er ikke mine ord. Men vi er bevisst på at vi utfører samfunnsoppdraget i tråd med gjeldende politikk, og at vi har valgt å ikke ta politiske standpunkt, sier dekanen ved IV.

Oljeprisen stiger, flere søkere

Etter flere år med nedgang, er oljeprisen igjen oppe i rundt 70 dollar fatet. Bransjen er igjen begynt å ansette folk, noe NTNU merker.

- Nå ser vi at det utdannes for få kandidater, og vi konkurrerer med næringslivet om å trekke til oss de beste. Vi får mange svært gode utenlandske søkere på slike stillinger, men vi ønsker oss bedre balanse med en høyere andel nordmenn, sier Olav Bolland.

Søkningen til studier i petroleumsfag har vært laber i flere år, men har begynt å ta seg opp igjen for NTNUs del. Tall fra årets Samordna opptak viser at petroleumsfag ved NTNU har økt tallet på søkere, mens konkurrerende studieretninger ved andre læresteder har nedgang i tallet på primærsøkere.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.