Skal lage veiledere for åpen forskning

UHR har satt ned en styringsgruppe som skal jobbe med å innføre åpen forskning ved universitetene. Prorektor Bjarne Foss deltar i gruppen.
Prorektor Bjarne Foss deltar i styringsgruppen for åpen forskning. 
        
            (Foto: Helene Mariussen)

Prorektor Bjarne Foss deltar i styringsgruppen for åpen forskning.  Foto: Helene Mariussen

UHR skal lage en tiltaksplan for åpen forskning, og styringsgruppen leder dette arbeidet.

Åpen forskning er et samlebegrep for åpen publisering, åpen evaluering og åpne data - hele forskningsprosessen skal åpnes opp.

Les: Åpner opp for forskningsdataene

Styringsgruppen består av prorektorene for forskning ved NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

- UHRs arbeid skal munne ut i konkrete veiledere for institusjoner og forskere innen områder som åpen publisering og åpen evaluering, sier prorektor Bjarne Foss til Universitetsavisa.

Lager tiltaksplan

Universitets- og høyskolerådet vil skape et kunnskapsgrunnlag for ulike aspekter ved åpen forskning, for eksempel i form av veiledere. I dette arbeidet vil de forskningstunge institusjonene få en sentral rolle.

«For UHR vil forskerperspektivet være et grunnleggende perspektiv i arbeidet med åpen forskning. Det er i forskningen og ved forskningsinstitusjonene at den åpne forskningen i praksis kan realiseres. Dessuten er det avgjørende at kvaliteten i norsk forskning i en internasjonal målestokk ivaretas», står det i styrepapirene til UHR.

Det blir etablert tre arbeidsgrupper under styringsgruppen, som skal jobbe med temaene åpen publisering, åpen evaluering og rettigheter og lisenser. I tillegg kan det etableres andre ad hoc-arbeidsgrupper etter behov.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Nasjonalt forum

UHR etablerer også et Nasjonalt forum for åpen forskning. De skal være en referansegruppe for forslagene som kommer fram i arbeidet med en tiltaksplan for åpen forskning. Forumet skal også gi innspill til Forskningsrådets og Units arbeid på feltet.

Forumet skal settes sammen av eksperter fra institusjoner og enheter som er interessenter i arbeidet med åpen forskning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Anklager NTNU for forfølgelse

«Den opptreden som arbeidsgiver her legger for dagen vil jeg selv karakterisere som forfølgelse» skriver førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved ISA i et brev til Sivilombudsmannen.

Eikrem: - Dette er en hevnaksjon

- Allerede før jeg begynte i stillingen for fem år siden, var et nettverk av ansatte på instituttet i gang med å saumfare mine sosiale medier og spre rykter o.l. for å hindre at jeg fikk stillingen, hevder Øyvind Eikrem.

Undersøkelse: Høyre er det største partiet blant universitetsutdannede

Høyre er partiet med høyest oppslutning i en fersk meningsmåling blant universitetsutdannede. Arbeiderpartiet taper terreng.

KiT-ansatte i bekymringsmelding:

– Ledelsen følger ikke demokratiske spilleregler

Ansatte ved Kunstakademiet i Trondheim hevder ytringsfriheten er svekket ved skolen.