Shippingmillioner til hjertetrening

Det medisinske fakultet ved NTNU får ett av de fire nye K.G Jebsen sentre for medisinsk forskning. Professor Ulrik Wisløff skal lede det nye senteret for hjertehelse, som nå får 16 millioner fra rederfamilen Jebsens stiftelse.

- Denne tildelingen kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. En vitamininnsprøytning som vil sette en ekstra rakett i forskningsarbeidet vårt, sier en begeistret Ulrik Wisløff, professor i kardiovaskulær fysiologi ved NTNU.

Forskningsgruppen hans er allerede i et godt etablert internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere, og flyttet nylig inn i velutstyrte laboratorier ved NTNU og St. Olavs Hospital.

Gir stor konkurransekraft

- Nå kan hevde oss i konkurransen med de beste miljøene i verden. Mens vi før har søkt opp kandidater på forhånd og så søkt om penger for å lønne dem, får vi nå midler som slik at vi kan hente de beste forskerne direkte, sier Wisløff.

Det er han som skal lede det nye K.G Jebsen senter for hjertetrening. Forskningsgruppen han leder konkurrerte med 16 andre av de antatt sterkeste medisinske fagmiljøene i landet om midler fra den generøse stiftelsen.

- Det unike her er at de som donerer pengene stoler på at forskningsmiljøene selv avgjør hvordan midlene skal brukes. Vi er vurdert av internasjonale toppfolk som har tro på oss, og ikke legger tematiske føringer på hva vi skal gjøre, sier forskeren.

Trangt nåløye

Hvert fakultet ved de fire store universitetene kunne i sommer sende inntil fire søknader, som deretter ble vurdert av stiftelsens medisinsk sakkyndig rådgivende utvalg. Utvalget besluttet så hvilke søknader som ble sendt til ”finalen”, det vil si til vurdering av internasjonalt anerkjente forskere på feltet.

Fire miljøer passerte nåløyet. Universitetet i Oslo får to K.G Jebsen sentre, innen hjerteforskning og forskning på brystkreft. Universitetet i Bergen får et senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser.

Utløser nye millioner

Hvert miljø vil motta fire millioner kroner hvert år de neste fire årene. For Wisløffs gruppe utløser dette nye midler til forskning fra NTNU, St.Olavs Hospital og Helse Midt-Norge. Ulrik Wisløff anslår at det totale beløp til forskning hvert år de neste årene i det nye blir 12-14 millioner kroner.

- Det er svært mye penger for oss. Sist vi fikk en stor tildeling dreide det seg om et par millioner årlig, sier professoren.

Stiftelsen K.G Jebsen ble opprettet av familien Jebsen i fjor for å hedre den avdøde rederen med samme navn. Aksjer verd 900 millioner kroner ved forrige årsskifte ble lagt inn i stiftelsen. Den har en tilsiktet varighet på 30 år, og ønsker i første omgang å bidra til å styrke norsk medisinsk og maritim/marint rettet forskning.

Kondisjon og hjertehelse

Det overordnede målet for det nye K.G Jebsen senteret ved NTNU er å finne ut hvorfor det er så sterk sammenheng mellom kondisjon og framtidig hjertehelse.

- Det første vi skal gjøre er å kartlegge genene til 5 000 nordtrøndere, for å se hva som styrer kondisjonen vår. Vi bruker data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å se om det er de samme genene som styrer kondisjon og fremtidig hjertesykdom og hjertedød, sier Ulrik Wisløff.

- Vi vet at kondisjon er den beste indikator for fremtidig hjertesykdom og hjertedød, men vi vet altfor lite om de biologiske prosessene som ligger bak. Vår arbeidshypotese er at både tilegnet og medfødt disposisjon for kondisjon og hjertehelse går via signalveier som påvirker genreguleringen i hjertemuskelen og blodårene. Å identifisere disse mekanismene kan bidra til nye molekylære angrepspunkt for fremtidens hjertemedisin, sier forskeren.

Bedre hjertehelse. Professor Ulrik Wisløff mener bevilgningen fra K.G Jebsen gjør det mulig å gjennomføre prosjekter av topp internasjonal kvalitet. Hos oss samles forskere og leger om ett felles mål, nemlig bedret hjertehelse i befolkningen, sier Wisløff -her til høyre i bakgrunnen på bildet.
(Foto: Geir Mogen/NTNU DMF )

Bedre hjertehelse. Professor Ulrik Wisløff mener bevilgningen fra K.G Jebsen gjør det mulig å gjennomføre prosjekter av topp internasjonal kvalitet. Hos oss samles forskere og leger om ett felles mål, nemlig bedret hjertehelse i befolkningen, sier Wisløff -her til høyre i bakgrunnen på bildet. Foto: Geir Mogen/NTNU DMF

Det unike her er at de som donerer pengene stoler på at forskningsmiljøene selv avgjør hvordan midlene skal brukes.

Ulrik Wisløff, professor
Stiftelsen K. G Jebsen
  • Gjennom Stiftelsen K.G Jebsen ønsker familien å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.
  • I fjor la redens enke Aud Jebsen sine aksjer i familierederiet inn i stiftelsen, en kapital på rundt 900 millioner kroner.
  • Midlene brukes til å styrke norske forskningsmiljøer, i første omgang innen maritim og medisinsk forskning.
  • Ønsket er at midlene skal styrke en fri og uavhengig norsk forskning og bygge sterke miljøer som kan delta i internasjonalt forskningssamarbeid.
  • Den første tildelingen kom i vår som et gaveprofessorat i teknisk sikkerhet til NTNU. Verdien på dette er 7,5 millioner kroner.
  • I høst fikk Nasjonalt Kompetansesenter for multippel sklerose på Haukeland sykehus tildelt 16 millioner kroner over fire år.
  • I arbeidet med Jebsensentrene oppsøkte stifelsen de sterkeste fagmiljøene ved de medisinske fakultetene. Deretter ble en del av dem oppfordret til å søke.
  • Den avdøde rederens sønn, Hans Peter Jebsen, har uttalt at han ønsker at forskerne skal bruke sin tid på forskning, og ikke måtte søke om nye midler hvert år.
Hjertehelse. Forskerne ved det nye K.G Jebsen senteret ved NTNU vil finne finne ut hvorfor det er så sterk sammenheng mellom kondisjon og fremtidig hjertehelse. Her tester noen av forskningsgruppens medlemmer kondisen.
(Foto: Geir Mogen/NTNU DMF )

Hjertehelse. Forskerne ved det nye K.G Jebsen senteret ved NTNU vil finne finne ut hvorfor det er så sterk sammenheng mellom kondisjon og fremtidig hjertehelse. Her tester noen av forskningsgruppens medlemmer kondisen. Foto: Geir Mogen/NTNU DMF

Begeistret. -Tildelingen er en vitamininnsprøytning som vil sette en ekstra rakett i forskningsarbeidet vårt, sier professor Ulrik Wisløff.
(Foto: Geir Mogen/NTNU DMF )

Begeistret. -Tildelingen er en vitamininnsprøytning som vil sette en ekstra rakett i forskningsarbeidet vårt, sier professor Ulrik Wisløff. Foto: Geir Mogen/NTNU DMF

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

What's in a name? Blant prosenter og dofessorer

«Hva er det med navn? Vil «dosent» noen gang i vår bransje lukte likestilt med «professor»? Jeg tror jeg vet svaret, og er heller ikke alene om det» skriver Dag Waaler i denne ytringen.

Ytringsfrihet og ytringsansvar

La det ikke være noen tvil: NTNU skal kompromissløst forsvare ytringsfriheten og den akademiske friheten. Samtidig vil jeg minne om at god ytringskultur også handler om det enkeltes ytringsansvar, skriver Marit Reitan i denne ytringen.

Campusservice topper fremdeles statistikken over sykefravær

Avdeling for campusservice har fortsatt høyt sykefravær, men trenden er nedadgående.

- Jeg regner med dette betyr at tvangsflyttingen oppheves

Tvangsflyttingen av Kristian Steinnes var begrenset i tid ut nåværende instituttlederperiode. Når instituttlederen nå trekker seg mener han tvangsflyttingen nå må oppheves.