Publisering:

1 av 2 publiseringer på høyeste nivå

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) er fakultetet på NTNU med størst framgang på publisering. Nær halvparten av det Institutt for matematiske fag og instituttleder Sverre O. Smalø (bildet )publiserer, er på nivå 2.

- Våre forskere er generelt veldig bevisst på å velge tidskrifter på nivå 2. Kvaliteten på det som leveres må være høy, sier instituttleder Sverre O. Smalø.NTNU publiserte omtrent like mye i 2010 som året før – med en nasjonal andel på 19,3 prosent av publiseringspoengene, og med 21,9 prosent på nivå 2.LES MER: NTNU når ikke sine strategiske mål

Flere publiseringer – og på høyeste nivå

Institutt for matematiske fag har 45 vitenskapelige årsverk, i tillegg til bistillinger, stipendiater og post doc. Instituttet bemerker seg med en pen framgang på over 20 prosent på publiseringspoeng, men i enda større grad på vitenskapelig kvalitet: Nesten halvparten av publiseringene er på øverste hylle – det såkalte nivå 2.Forskere som professorene Idun Reiten, Helge Holden og instituttleder Smalø er blant de mest siterte innenfor fagfeltene sine. IMF kniver med sine kolleger på Matematisk institutt i Oslo (rundt 40 faste forskerårsverk) om å være landets største og beste matematikkmiljø.Mye ressurser går til undervisning – forskningsbasert undervisning. Centre for Higher Education Excellence Ranking ser først og fremst på kvaliteten på høyere utdanning, ikke forskning. Rankeringen er et verktøy for internasjonale studenter for å identifisere de aller beste master- og phd-programmene i Europa. IMF på NTNU er det eneste norske bidraget i gruppen av fremragende matematikkprogrammer i det europeiske området.Grunnleggende matematikk er pure science, og har veletablerte og renommerte tidskrifter for forskerne å sikte seg inn mot. Flere kanaler på nivå 2 å velge mellom, er neppe hele forklaringen. Det er mange matematikere i verden. Andelen nivå 2-titler skal ikke overstige 20 prosent av godkjente, tellende kanaler i det norske tellekantsystemet.

IME lengst framme

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) skårer best på publisering blant fakultetene på NTNU (+ 19,1 %). IME er en akademisk miks av gamle og nye fagdisipliner. Det avspeiler seg i publiseringstradisjoner. Matematikk nyter godt av lang historie og en vel utviklet internasjonal publiseringsarena.Det har også hatt konsekvenser for uttellingen i publiseringspoeng, i følge dekan Geir Øien.Volumet på publiseringen kan være beskjedent i flere av miljøene. Teknologiske fag som elkraftteknikk har ikke mange dedikerte tidsskifter på nivå 2. Små tiltak og tilfeldige variasjoner fra år til år kan gi store utslag. Elkraftteknikk er opp 280 prosent, i følge tall fra DBH, med drøye ni prosent på øverste nivå.Kultur viktigere enn tellekantene

Tellekantsystemet er allerede implementert på fakultetsnivået.Fakultetet har siden 2010 styrket den resultatbaserte finansieringen til instituttene med mellom 7.5 og 8 mill. kroner på inntektsdriverne publisering, doktorgradsproduksjon og ekstern finansiering. I tillegg har instituttene egne insentivordninger.Det er ikke her hovedårsaken til framgangen er å finne, tror Øien.- Jeg tror likevel ikke det er den økonomiske komponenten som er den fremste årsaken til framgangen, men heller det langvarige fokuset vi har hatt på betydningen av publisering: Den er en sjekk på om forskningen holder tilstrekkelig høyt nivå; gjennom medforfatterskap er den en svært viktig faglig kontakt med andre forskermiljøer; publiseringen er vår fremste kanal for synlighet i internasjonal akademia; og internasjonal publisering er et viktig element i gjennomføringen av doktorgradsløp.

Styrker doktorgradsområdet

Øien tror en viktig komponent i framgangen nettopp er det sterke fokus og de mange tiltak fakultetet gjennom flere år har hatt på styrking av doktorgradsområdet. NTNU har slitt med gjennomføring i doktorgradsløpet, og antallet avlagte doktorgrader er langt unna universitetets egne mål.

Tiltak gjøres på fakultetene. IME har gjennom flere år fokusert sterkt på gjennomføring og kvalitetsutvikling, og har innført mange konkrete tiltak, deriblant introduksjonsseminar for stipendiater, forbedret elektronisk fremdriftsrapportering, pilotprosjekt på midtveisevaluering, og veilederkurs. Som en del av dette arbeidet har fakultetet også et bevisst fokus og trykk på publisering som et viktig verktøy for å oppnå bedre framgang i doktorløpet.

Ikke klart for publisering: Sverre O. Smalø er Instituttleder ved Institutt for matematiske fag og har fortsatt tavle på kontoret. Den er mest for studentenes skyld.
(Foto: Tor H. Monsen)

Ikke klart for publisering: Sverre O. Smalø er Instituttleder ved Institutt for matematiske fag og har fortsatt tavle på kontoret. Den er mest for studentenes skyld. Foto: Tor H. Monsen

Mer publiseringskultur, enn publiseringspenger: Det tror dekan Geir Øien om framgangen ved IME.
(Foto: Tor H. Monsen)

Mer publiseringskultur, enn publiseringspenger: Det tror dekan Geir Øien om framgangen ved IME. Foto: Tor H. Monsen

Relaterte artikler

Publisering

Arkeologi og religion trekker poeng

I snitt dro hver NTNUer inn oppunder to publikasjonspoeng i 2010. Det holder til en andreplass, etter Universitetet i Oslo men foran Universitetet i Bergen. Ved Institutt for Arkeologi og religionsvitenskap er snittet dobbelt så høyt.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Plan S:

Ny underskriftsaksjon krever konsekvensutredning

Forskere ved Prio har tatt initiativ til en underskriftsaksjon til støtte for en utredning av hvilke konsekvenser Plan S vil få. Aksjonen ble startet fredag ettermiddag.

Ytring:

NTNU i verden

«Grunnutfordringen for NTNU, som for enhver god kunnskapsinstitusjon, er å forstå hva kunnskap er» skriver professor emeritus Arne B Johansen i denne ytringen.

Forskningsrådets direktør:

- Plan S skal ikke på høring

- Selve Plan S er ikke ute på høring. Det er gjennomføringen av planen som vi nå vil gå aktivt ut og be om innspill på, sier John-Arne Røttingen.

Disse vil bli ny direktør ved UiO

Tolv personer har søkt stillingen som UiOs nye universitetsdirektør. Blant dem visedekan på MN-fakultetet Kristin Vinje.