Geologer i konflikt

Geologiprofessor Allan Krill kritiserer gruveselskapet Nussir asa for mangelfull utredning i forbindelse med en konsesjonssøknad i Finnmark. Krills instituttleder, Mai Britt Mørk tar sterk avstand fra geologens uttalelser.

Professor Allan Krill ved Institutt for geologi og bergteknikk har havnet i hardt vær etter et brev han sendte til Klima og Forurensningsdirektoratet (KLIF) i forbindelse med gruveselskapet Nussirs søknad om å starte drift av en koppergruve.

KLIF sendte for en tid tilbake på høring søknad fra Nussir ASA om utslippstillatelse til luft, vann, støy fra virksomheten og sjødeponi. Geologiprofessor Allan Krill NTNU leverte på eget initiativ en høringsuttalelse der han sår tvil om malminnholdet er korrekt beskrevet i konsekvensutredningen. Han mener malmen er mer sulfidholdig enn selskapet, kolleger på NTNU og NGU hevder.

Kraftige reaksjoner

Dersom Krill har rett, betyr det også at avgangsmassen i sjødeponiet er mer miljøskadelig enn det er framstilt i konsekvensutredningen.

Krill fikk kraftig motbør fra Nussir, som gikk til det skritt på engasjere et advokatfirma som ba Krill om å trekke tilbake uttalelsene. Dette nektet geologiprofessoren , etter å ha tatt selvkritikk for en faktafeil i den opprinnelige uttalelsen.

«Jeg skjønner poenget til Nussir og at de har et omdømme de må oppdrettholde, men vitenskapen fungerer annerledes enn forretningslivet», uttaler Krill til Fiskeribladet Fiskaren.

Men gruveselskapet er ikke alene om å gå i mot geologiprofessoren, som for øvrig har fartstid fra Norges Geologiske Undersøkelser.

Instituttet tar avstand

I et brev til KLIF datert 26. mars i år skriver instituttleder Mai Britt Mørk følgende: «Vi er blitt gjort oppmerksom på at Allan Krill har sendt en høringsuttalelse i forbindelse med Nussirs søknad om drift av kobbergruve i Kvalsund, som feilaktig har blitt oppfattet som en offisiell uttalelse fra Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) ved NTNU. Det presiseres herved at:

- NTNU har ikke gitt noen offentlig uttalelse med hensyn på Nussirs søknad.

- Professor i geologi Allan Krill representerer ikke fagfeltet mineralutvinning og kan derfor ikke anses som ekspert i denne saken.»

Krills instituttleder fortsetter sin ramsalte kritikk med å kritisere ham for feilinformasjon:

«Instituttet tar avstand fra Krills uttalelser som inneholder feilaktig informasjon om en IGB-produsert prosjektrapport… Vi ber om at denne korreksjonen offentliggjøres som en del av høringsuttalelsene og at tilknytningen til NTNU og IGB fjernes fra pdf.-filen som inneholder Krills uttalelse.»

Imøtegår påstandene

Professor Rolf Arne Kleiv, som leder faggruppen for mineralproduksjon ved instituttet, har skrevet et langt brev til KLIF der han imøtegår påstandene fra Krill.

Krills kritikk går på prøver fra malmgruvene som det er søkt om utslippstillatelse for. I sin opprinnelige uttalelse omtaler han sammensetningen av kobbermalmforekomstene i det aktuelle området i Kvalsund kommune. En av konklusjonene er at malmprøvene, som Nussir asa har brukt som grunnlag for både konsekvensutredning og søknad om utslippstillatelse, ikke er representative. Innholdet av tungmetaller i de foreslåtte utslippene til Repparfjorden kan dermed bli betydelig større enn forventet, hevder Krill. Disse påstandene blir altså avvist på det sterkeste.

Se alle høringsuttalelsene her.

Krill står på sitt

Professor Allan Krill går i rette med sin egen instituttleder, som har slått fast at dette ikke er hans fagfelt.

- Det er ikke riktig. Det er mange fagfelt involvert i dette, og mitt er absolutt ett av dem. Jeg er ikke ekspert på hvordan man får malm ut av bergarter, men fagfeltet mitt er bergarter og det er det, dette gjelder. Det blir helt feil å si at jeg ikke har ekspertise, sier geologiprofessoren til UA.

Slik han oppfatter saken, har instituttet blitt utsatt for press fra gruveselskapet.

- Hva synes du om din instituttleders reaksjon og det at hun går så kraftig ut mot deg?

- Jeg synes det er veldig uheldig. Det bør være mulig ved et universitet og et institutt å ha flere meninger om en vitenskapelig sak. Her kan det se ut som man er vant til å gjøre felles front i slike situasjoner. Slik jeg ser det, skal ikke vitenskapen fungere på den måten.

Ble advart

- Det er litt spesielt å på eget inititativ avgi en privat høringsuttalelse. Hvorfor gjorde du det?

- Nei det er jo ikke vanlig, men jeg så her at folk hadde misforstått geologien i denne saken. Jeg har en innsikt i geologien som jeg mente ikke var kommet frem, og ville ha frem fakta. Jeg ble advart mot å gå inn i dette, men for meg var det hensynet til å få viktige geologiske opplysninger på bordet som veide tyngst, sier Krill.

Han hevder at de partene som har involvert seg i saken har ekspertise på hav, fiske og miljø - og mindre på geologi.

- Det er ikke alltid at geologien blir forstått i slike saker. At dette dreier seg om en sulfidgruve er for eksempel ikke nevnt, og det er jo en viktig opplysning, sier Krill,.

Skuffet. - Det bør være mulig ved et universitet og et institutt å ha flere meninger om en vitenskapelig sak, mener Krill. Her er han i aksjon under Forskningsdagene i 2010.
(Foto: NTNU Info, Nina Tveter)

Skuffet. - Det bør være mulig ved et universitet og et institutt å ha flere meninger om en vitenskapelig sak, mener Krill. Her er han i aksjon under Forskningsdagene i 2010. Foto: NTNU Info, Nina Tveter

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering

Én av tjue av norske studenter har opplevd seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse. 28 prosent av trakasseringen kommer fra forelesere eller veiledere.

Styringsgruppa for samlokalisering:

Foreslår at samlokalisering ved NTNU utsettes i ett år

Samlokaliseringsprosjektet ved NTNU trykker på pauseknappen.

Kronikk:

Aktivitetsbaserte kontor kan gi 30 prosent tap i effektivitet

Ny forskning peker mot at aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser gir betydelig mindre effektivitet, og mindre tilfredse medarbeidere, skriver overlege Jan Vilhelm Bakke og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold i denne kronikken.

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?