Statsvitere i mesterligaen

NTNUs forskere på internasjonale relasjoner er inne blant de 20 beste i verden. Sjelden har instituttleder Marit Reitan spist en mer velfortjent kake. Samarbeidspartner PRIO gjør det enda bedre.


Statsviterne selv konkluderer selv med at studien som ligger bak rangeringen holder faglig mål.

Analysen er utført av stipendiatene Daniel Maliniak ved University of California San Diego og Ryan M. Powers ved University of Wisconsin. De to har spurt en lang rekke forskere om hvilke tidsskrifter som er de mest velansette, og på basis av dette plukkete ut tolv tidsskrifter. Deretter har de sett på hvilke artikler som er sitert flest ganger.

Imidlertid er det ikke nødvendigvis et godt mål i seg selv hvor ofte en vitenskapelig artikkel er sitert i andre artikler. Hvor ofte er disse andre artiklene selv sitert? Å få sin egen artikkel sitert i en artikkel som mange leser og siterer fra, gir mer innflytelse enn å bli sitert i en perifer artikkel.

Deretter har man sett på hvilke institusjoner artikkelforfatterne tilhører. Og her kommer altså NTNUs forskere på internasjonale relasjoner på 20. plass.

- Denne metoden forteller noe om i hvilken grad man siteres av de sentrale bidragsyterne i feltet. Den sier altså noe om man er på den rette arenaen, forklarer Marit Reitan.

De to amerikanerne har undersøkt to perioder, 1985-1995 og 1995-2006. Det er i den siste perioden at NTNU gjør det så bra.

Bra for rekrutteringen

Forklaringen kommer innimellom munnfuller av marsipankaken hun har bestilt til instituttets ansatte for å feire resultatet.

- Hva betyr det å gjøre det så godt sammenliknet med universiteter i den absolutte verdensklasse?

- Det kjennes naturligvis bra for dem det angår. For kolleger ansporer dette til økt innsats – NTNU ligger geografisk i utkanten av verden, men dette viser at vi kan få det til, sier instituttlederen.

Men den den største effekten kommer ventelig på rekrutteringen, på alle plan.

- Vi kan håpe på at det gjør oss mer interessant for fremragende forskere, som kanskje får litt mer lyst til å søke seg hit. Vi håper naturligvis også at en slik ranking hjelper oss i å trekke til oss de beste studentene og stipendiatene, sier hun.

Instituttlederen er full av lovord over forskere og ansatte som har bidratt til dette resultatet.

- Dette er på alle vis resultat av et kollektivt løft, og det er mange som har grunn til å kjenne seg stolt i dag, sier Marit Reitan.

Viktig å publisere tidlig

Professor II ved NTNU, Nils Petter Gleditsch, sto sentralt i å bygge opp dette forskningsmiljøet, sammen med blant annet Scott Gates. Begge er forskere ved PRIO. Gleditsch deler Reitans berømmelse over IR-miljøet.

PRIO havnet på 16. plass på samme rangering, og fredsforskningsinstituttets eget tidsskrift, Journal of Peace Research, er blant de tolv mest anerkjente tidsskriftene i feltet. At NTNU og PRIO begge gjør det så godt, er ingen tilfeldighet. En rekke forskere har stillinger begge steder, og studenter og stipendiater har vandret mellom institusjonene.

Gleditsch forteller at man tidlig under oppbyggingen la vekt på at studenter begynte å publisere så tidlig som mulig, i noen grad også mens man fremdeles holdt på med mastergraden. Doktorgradene blir bygget opp slik at de består av en serie artikler, hvor av flere gjerne er publisert før graden var i boks.

- Imperiebyggeren

- Slik kan forskerrekruttene begynne å bygge seg opp et faglig renomme tidlig, sier Gleditsch.

Han poengterer at den som har stått bak og vært en tidlig drivkraft i alt dette, er professor Ola Listhaug.

- Det er han som fikk meg til å søke professor II-stilling ved NTNU, og han som ansatte Scott Gates. Uten ham ville ingenting av dette blitt noe av. Ola er imperiebyggeren, fastslår Nils Petter Gleditsch.

Spiser kake med de store. Mandag spanderte instituttstyrer MArit Reitan kake på sine ansatte. Hun syntes de fortjente det.
(Foto: Tore Oksholen)

Spiser kake med de store. Mandag spanderte instituttstyrer MArit Reitan kake på sine ansatte. Hun syntes de fortjente det. Foto: Tore Oksholen

PRIO-forsker og professor II ved NTNU, Nils Petter Gleditsch, har stått sentralt i å bygge opp IR-miljløet ved NTNU.
(Foto: PRIO)

PRIO-forsker og professor II ved NTNU, Nils Petter Gleditsch, har stått sentralt i å bygge opp IR-miljløet ved NTNU. Foto: PRIO

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Professor leverte bok for sent, ilagt 2250 euro i bot

En tysk psykologiprofessor er ilagt en bot på 2.250 euro for å ha levert tilbake 50 bøker til høyskolens bibliotek for sent. Saken har nå havnet i retten.

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.

NTNU-studenter føler seg nedprioritert av St. Olavs

En gruppe medisinstudenter sendte i september en bekymringsmelding om NTNU-studenters ugunst ved ansettelse ved St. Olavs. - Vi ansetter de best kvalifiserte søkerne, svarer St. Olavs.