En e-forskningsjungel

- Jeg hadde ventet at dette skulle skje, sier forsker og medredaktør i Tidsskriftet for den norske legeforening, Erlend Hem, om at 188 tidsskrifter ble «nullet». Tidsskriftfloraen vokser over alle bredder.

188 tidsskrifter under open access-flagget ble nylig «nullet» fra registeret over godkjente publiseringskanaler etter at Universitets- og høyskoleutvalget avdekket at fagfellevurderingen forskerne betalte for, ikke var reell.

- Synd for Open access

Erlend Hem driver medisinsk adferdsforskning ved Universitetet i Oslo. Han er kritisk til den viltvoksende floraen av vitenskapelige tidsskrift som elektronisk publisering har gjort mulig det siste tiåret. Fagfellevurderingene i mange nye tidsskrifter har blitt slappere. Følgen blir at for mye svak forskning slipper gjennom kvalitetskontrollen.- Der er veldig synd, siden open access åpenbart er et skritt i riktig retning for å begrense utbyttingen som enkelte forlagshus driver med. Da er det beklagelig at det får slike utslag som UA har skrevet om.

Noen ser på dette utelukkende som en måte å tjene penger på. Da må det gå galt. Mangelfulle, eller ikke-eksisterende, fagfellevurderinger blir resultatet, mener Hem.Fra 98 til 12 200 e-journaler

NTNUs eget bibliotek kan illustrere utviklingen. Antall tidsskrifter UB abonnerer på, har økt fra omkring 5000 til over 13 000 titler i løpet av de siste syv årene. Elektroniske utgaver har tatt over for de trykte. I dag har UB knapt 1400 titler i papirformat. I 2004 var det bare 98 elektroniske journaler i bibliotekets «hyller». I 2011 var antallet steget til 12 200 e-journaler.

Terskelen for å etablere open access, elektroniske tidsskrifter er langt lavere enn for gammeldagse, fysiske journaler. Forlag som Elsevier, Springer og Wiley selger tidsskrifter i såkalte «bundles» - eller pakker. Bibliotekene har begrensede muligheter for å kjøpe enkelttitler – noe som vil bli dyrere enn å ta hele pakken. En problemstilling ikke ulik kanalpakker i TV-markedet, medgir Lisbeth Tangen.- Vi har et inntrykk av at en god del titler blir veldig lite brukt, sier biblioteksdirektøren.En forskningsjungel

Det er lett å gå seg vill i publiserte forskningsresultater i dag, mener Hem. Det er blitt lengre mellom gullkornene. Mye av publisering kunne med letthet forblitt upublisert, mener han.

Da Hem startet sin karriere, var det vanlig å sende manuskripter «på vandring» fra tidsskrift til tidsskrift, i håp om å bli antatt. Man søkte gjerne lykken først hos de mest prestisjefylte journalene. Om man ikke fikk napp, mottak man i alle fall faglig gode tilbakemeldinger som gjorde forskeren i stand til å forbedre artikkelen til neste tidsskrift på vandringen mot endelig publisering.Kunnskapsdepartementets årlige tilstandsrapport ble nylig lagt fram. Den kunne vise til at antallet publiseringspoeng økte med nesten 10 prosent fra 2010 til 2011. Dette etter flere års vekst siden tidlig på 2000-tallet. Det var de gamle universitetene NTNU, Universitetet i Oslo og i Tromsø som stod for den største veksten.For lett å bli publisert

Kvalitetskontrollen og den redaksjonelle bearbeidingen er svak i mange tidsskrifter, mener han. Til og med ressurssterke Nature skal ha utfordringer knyttet til å rekruttere dyktige forskere med tid nok til å foreta grundige nok fagfellevurderinger. Tidsskriftet for den norske legeforening har hittil vært heldige med dedikerte og arbeidsomme fagfeller, men Hem vet fra samtaler med forskerne at det kan være vanskelig å finne tid til denne typen «ekstrajobber» i tillegg til andre plikter.Fagfeller under press

Systemet med fagfellevurdering er under sterkt press i dag, mener Hem. Fra flere kanter. Forskere får ikke betalt for denne jobben, og de får heller ikke anerkjennelse for denne typen arbeid fra arbeidsgiver. På et universitet kan det dreie seg om flere tusen arbeidstimer, som ikke fremkommer noen steder.- Dette er nærmest en skjult aktivitet vi får veldig lite igjen for, sier Hem. Han uttaler seg primært om medisinsk forskning.

Den voksende tidsskriftfloraen bunner i et strukturelt problem, mener Hem: Det er for mange av aktørene som ser seg tjent med en lavere terskel for å få publisert sine arbeider. Forskerne får flere publikasjonspoeng, arbeidsgivere kan vise til «produksjonsforbedring» og politiske myndigheter kan vise til at Forsknings-Norge gjør det stadig bedre.

Antallet e-tidskrifter på NTNU har økt fra 98 til over 12 000 i løpet av syv år.
(Foto: iStockphoto)

Antallet e-tidskrifter på NTNU har økt fra 98 til over 12 000 i løpet av syv år. Foto: iStockphoto

- Skremmende, mener Erlend Hem, forsker og medredaktør i Tidsskriftet for den norske legeforening.
(Foto: Einar Nilsen)

- Skremmende, mener Erlend Hem, forsker og medredaktør i Tidsskriftet for den norske legeforening. Foto: Einar Nilsen

Utviklingen, antall tidsskrifter i universitetsbiliotekets samlinger, 2004-2011. For mange titler? Samtidig som de trykte tidskriftene er erstattet av e-utgaver, har det kommet til svært mange helt nye tidskrifter. Disse skal også fylles med innhold.
(Foto: UB/NTNU)

Utviklingen, antall tidsskrifter i universitetsbiliotekets samlinger, 2004-2011. For mange titler? Samtidig som de trykte tidskriftene er erstattet av e-utgaver, har det kommet til svært mange helt nye tidskrifter. Disse skal også fylles med innhold. Foto: UB/NTNU

Relaterte artikler

Lite open access på NTNU

Fem (5) artikler ble publisert som open access i NTNUs eget elektroniske arkiv i fjor.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.