Økt samarbeid mellom fagfelt

To sentre ble til ett. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge så dagens lys ved årsskiftet. Målet er å sveise de to fagfeltene barnevern og psykisk helse tettere sammen.

- Sammenslåinga er så fersk at vi knapt har rukket å pakke ut eskene våre, smiler nyansatt instituttleder Odd Sverre Westbye.

Og litt tid tar det nok å komme i orden når ansatte fra hver sine miljø skal etablere seg i nye kontorer, få på plass nye rutiner og finne gode måter å samarbeide på.

Hjelp fra begge fagfelt

- Ønsket om en fusjon kom ut fra en erkjennelse av at mange av de barna som får hjelp fra de to fagfeltene, er de samme barna. Barn som får et tilbud hos barnevernet, har ofte behov for psykiske helseverntjenester også, forteller Westbye.

Initiativet kom fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i 2011. Beskjeden til NTNU var klar: De to fagmiljøene skulle slås sammen. De samme miljøene ved universitetene i Bergen og Tromsø hadde allerede fusjonert.

Dermed ble Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP, slått sammen med Barnevernets Utviklingssenter, BUS.

Uenige om plassering

Regionsenter for barn og unges psykiske helse var tilknyttet Institutt for nevromedisin ved Det medisinske fakultet, mens Barnevernets utviklingssenter lå under NTNU Samfunnsforskning AS.

- De to sentrene var ikke uenige i at de skulle slås sammen. Uenigheten handlet mest om hvor de organisatorisk skulle være plassert, rekapitulerer Westbye.

NTNU Samfunnsforskning AS så helst at det nye senteret ble lagt under dem. NTNU-styret bestemte imidlertid at det skulle ligge under DMF.

- Dessuten var de to sentrene ulike i størrelse. Det var en reell engstelse for at Barnevernets utviklingssenter skulle bli slukt av storebror, RBUP, sier han.

Felles prosjekter

At to sentre fra ulike miljø skulle smelte sammen til et nytt, tok sin tid. Først måtte de tekniske spørsmålene knyttet til virksomhetsoverdragelse avklares. Men de to miljøene har brukt tida godt. Instituttlederen forteller at de begynte tidlig å sveise de to miljøene sammen. Flere felles samlinger ble avholdt i 2012.

- I år vil vi bruke mye tid på å samarbeide om felles prosjekter. Intensjonen fra departementene er at vi skal gjøre flere ting sammen. Vi har allerede i dag flere slike fellesprosjekter, men dette vil bli en enda tydeligere profil framover, sier Westbye.

Pomp og prakt i mars

Nå jobber de alle i felles lokaler i Klostergata.

Fra Barnevernets Utviklingssenter på Dragvoll kom det seks vitenskapelig ansatte, en administrativt ansatt og en professor i bistilling.

Fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse ved DMF kom det 15 vitenskapelig ansatte samt fire professorer i bistillinger, fire fra administrasjonen og instituttleder Westbye. I tillegg hadde senteret 15 PhD-kandidater, som i hovedsak er eksternt finansierte.

Budsjettet til Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern er på om lag 24 millioner kroner.

Torsdag 7. mars slår det nye senteret på stortromma. Da er departementer, direktorat og andre gjester inviterte til å overvære åpninga av senteret.

Barn som får et tilbud hos barnevernet, har også ofte behov for psykiske helseverntjenester. Nå skal fagfolk fra de to feltene samarbeide mer om felles forskningsprosjekter.
(Foto: Donald Gruener)

Barn som får et tilbud hos barnevernet, har også ofte behov for psykiske helseverntjenester. Nå skal fagfolk fra de to feltene samarbeide mer om felles forskningsprosjekter. Foto: Donald Gruener

Det nye senteret
1. januar ble Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern etablert.Målet er å sveise de to fagfeltene psykisk helse og barnevern tettere sammen.Ansatte fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge og Regionsenter for barn og unges psykiske helse Midt-Norge skal nå jobbe sammen i det nye senteret.Senteret er tilknyttet Det medisinske fakultet.
- I år vil vi bruke mye tid på å samarbeide om felles prosjekter. Intensjonen fra departementene er at vi skal gjøre flere ting sammen, sier instituttleder Odd Sverre Westbye.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

- I år vil vi bruke mye tid på å samarbeide om felles prosjekter. Intensjonen fra departementene er at vi skal gjøre flere ting sammen, sier instituttleder Odd Sverre Westbye. Foto: Solveig Mikkelsen

Relaterte artikler

- Christoffer-saken ga oss en vekker

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge vil bidra til å avdekke mishandling på et tidlig stadium. Det var et av temaene da senteret hadde åpningsmarkering torsdag.

Kvinner til topps

Bare 23 prosent av professorene i Norge er kvinner. UA har besøkt et kunnskapssenter ved NTNU hvor den kvinnelige professorandelen er på hele 75 prosent.

Tvinges til sammenslåing

Regjeringen har besluttet tvangsekteskap mellom to fagmiljø ved NTNU. Styret signerte beslutningen under siste møte, med påholden penn. Ansatte er urolige.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

What's in a name? Blant prosenter og dofessorer

«Hva er det med navn? Vil «dosent» noen gang i vår bransje lukte likestilt med «professor»? Jeg tror jeg vet svaret, og er heller ikke alene om det» skriver Dag Waaler i denne ytringen.

Ytringsfrihet og ytringsansvar

La det ikke være noen tvil: NTNU skal kompromissløst forsvare ytringsfriheten og den akademiske friheten. Samtidig vil jeg minne om at god ytringskultur også handler om det enkeltes ytringsansvar, skriver Marit Reitan i denne ytringen.

Campusservice topper fremdeles statistikken over sykefravær

Avdeling for campusservice har fortsatt høyt sykefravær, men trenden er nedadgående.

- Jeg regner med dette betyr at tvangsflyttingen oppheves

Tvangsflyttingen av Kristian Steinnes var begrenset i tid ut nåværende instituttlederperiode. Når instituttlederen nå trekker seg mener han tvangsflyttingen nå må oppheves.