Etisk blikk på oljeforskning

- Det er viktig for forskerne og samfunnet å ta debatten om oljeforskning og etikk, sier NTNU-professor Øyvind Mikkelsen. Han leder den nasjonale komiteen for forskningsetikk innen naturvitenskap og teknologi.
Kjemiprofessor Øyvind Mikkelsen leder etikkarbeidet.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Kjemiprofessor Øyvind Mikkelsen leder etikkarbeidet. Foto: Solveig Mikkelsen

Plutselig er det liv og røre rundt arbeidet til NENT. Et forslag fra rektoren ved Universitetet i Bergen var det som skulle til. Dag Rune Olsen har bedt komitéen vurdere de etiske sidene av petroleumsforskning. Initiativet kom etter en ivrig debatt ved universitetet, der ett av spørsmålene har vært: Er det forenlig med føre-var-prinsippet å forske for økt oljeutvinning?

Sentral diskusjon

Fersk leder for NENT er kjemiprofessor Mikkelsen. I forrige uke hadde han sitt første møte med komitéen, og medlemmene er nå i gang med å studere bakgrunnsmaterialet fra UiB.

- Jeg gleder meg. Det er motiverende å jobbe med ei problemstilling som opptar folk og som er interessant for samfunnet, sier han.

Etisk ryggmarksrefleks

Ved NTNU er han tilknyttet faggruppa for naturmiljøkjemi og analytisk kjemi. I naturmiljøkjemi ser forskerne blant annet på hvordan miljøet blir påvirket av forurensning, og arbeider med å utvikle sensorer som overvåker forurensing. Absolutt relevant, mener han, siden et av de viktigste kriteriene i en forskningsetisk vurdering, er miljøpåvirkning.

Dermed er han godt rustet når han skal gyve løs på de etiske dilemmaene knyttet til oljeforskning. Ifølge Mikkelsen har alle forskerne med seg en etisk ballast:

- De har en bevissthet om dette. Uansett om vi søker jobb eller søker prosjektstøtte, så blir det sagt at vi skal jobbe innenfor etiske normer. Når du utøver forskningsaktivitet, må du hele tiden stille deg spørsmålene: Går dette utover miljø, demokrati og så videre. Og dette gjelder alle fagdisipliner, sier han.

Stikker ikke hodet fram

NENT-lederen ønsker ikke å si noe om hvordan han vurderer forespørselen fra UiB. Arbeidet er så vidt i gang. Først må komitéen definere innholdet i spørsmålet og finne ut hvordan de skal angripe saken. De kan se hele problemstillinga under ett, eller dele den i to. Da vil det ene punktet handle om petroleumsforskning og etikk, mens det andre dreier seg om ekstern finansiering av grunnforskning.

- Hva mener du: Strider oljeforskning mot viktige prinsipper som bærekraft, biologisk mangfold og føre-var-prinsippet?

- Jeg tror det blir feil å mene noe nå. Som leder vil jeg ikke påvirke prosessen på denne måten. Mitt bidrag får heller gjenspeile seg i komitéens uttalelse, svarer han bestemt.

Paralleller til forsvarsindustrien

- Hva synes du om den debatten som har pågått i Bergen om disse spørsmålene?

- Jeg vil berømme dem for at de tar denne debatten og at de ber om en mer prinsipiell og formell behandling. Debatten i seg selv er ikke ny, men det er første gang vi nå får en etisk vurdering av hele petroleumsforskningen. For noen år siden hadde vi forsvarsindustrien opp til behandling. Det er samme dimensjon over denne saken.

Øredøvende stillhet ved NTNU, eller?

- Ved Universitetet i Bergen har det vært en heftig debatt, men her ved NTNU er det musestille. Hvorfor?

- Jeg vet ikke om det er så musestille, egentlig. Det har foregått en debatt ved NTNU også, men den har kanskje ikke vært så intens som i Bergen, der de har hatt egne allmøter om saken. Det er viktig at vi tar debatten. Det er en del av universitetets rolle. Det skal uttale seg om viktige samfunnsspørsmål og bidra til forskning på viktige samfunnsspørsmål.

Oppdragsgiverne

Det er ikke første gang en NTNU-professor leder denne forskningsetiske komitéen for naturvitenskap og teknologi. Tidligere NTH-rektor Inge Johansen var den første lederen av NENT i årene 1991-1999. Dette arbeidet gjorde at han siden har engasjert seg i etiske problemstillinger knyttet til energiforsyning. Blant annet har han argumentert for at Statoil bør trekke seg ut av oljesandprosjektet i Canada.

Da UA i en tidligere artikkel stilte det samme spørsmålet til Johansen – hvorfor forskerne ved NTNU ikke hiver seg inn i oljesand-debatten – svarte han følgende:

- Men jeg ser også problemene forskere har med å flagge sine synspunkt utad. De oppfatter seg nok først og fremst som fagfolk, som gir uttrykk for sitt budskap gjennom sine forskningsrapporter. De føler seg nok også bundet av oppdragsgiverens ramme for sine prosjekter.

Ikke kjøpt og betalt

Dagens komiteleder, Øyvind Mikkelsen, svarer kort og kontant når vi spør om stillheten skyldes at forskerne ikke vil legge seg ut med dem som finansierer forskninga deres:

- Nei, jeg har ikke oppfattet at det er slik.

Finansiering og etikk

- Men vil komiteen mene noe om hvorvidt det bør skje en dreining av pengebruken, slik at mer av finansieringa går til å forske på fornybar energi framfor oljeforskning?

- Dette er noe UiB også ønsker svar på. Det kan være en idé å ta en etisk diskusjon på dette.

Den gode vilje

Uansett hvilken uttalelse komitéen kommer fram til, vil den antakelig bli upopulær i den ene eller den andre leiren. Kritikerne mener petroleumsforskning forlenger oljealderen, mens tilhengerne hevder at den gjør oljevirksomheten mindre miljøfiendtlig. Alle opptrer i det godes tjeneste. At det ligger krutt i den uttalelsen NENT kommer med, ser ikke ut til å bekymre Mikkelsen nevneverdig.

- Alle slike argumenter vil være med som et vurderingsgrunnlag i vår behandling. Det du beskriver er kanskje to ytterpunkter. Vi må vurdere problemstillingen opp mot de etiske aspektene: menneskerettigheter, miljøhensyn, fordeling av goder, hensynet til stabilitet versus krig. Dette er hovedlinjene.

Håper på klar tale

- Vil ikke komitéen ende opp med en tåkete uttalelse som ingen egentlig ser nytten av?

- Jeg håper ikke det. På det første møtet var det tydelig at motivasjonen er stor for å jobbe med denne saken. En av oppgavene våre er å klargjøre og tydeliggjøre. Vi håper svarer blir i overensstemmelse med dette, sier Øyvind Mikkelsen.

For noen år siden hadde vi forsvarsindustrien opp til behandling. Det er samme dimensjon over denne saken.

Øyvind Mikkelsen, NENT-leder
Oljeforskning og etikk
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) skal se nærmere på de etiske sidene knyttet til petroleumsforskning.Det er rektor ved Universitetet i Bergen som har tatt inititativet til en slik vurdering.NTNU-professor Øyvind Mikkelsen leder etikk-komitéen.NENT tar sikte på å komme med en uttalelse i april.Debatten tilspisset seg i Bergen da universitetet undertegnet Akademia-avtalen med Statoil.Også NTNU undertegnet en slik avtale i desember i fjor. Samarbeidet er verdt 60 millioner kroner over fem år.
Relaterte artikler

- Lettvint oljekritikk

Professor Jon Kleppe mener det må skje en energirevolusjon før man kan slutte å forske på petroleumsutvinning. Nå skal forskningsetikkomiteen vurdere om det er riktig å drive med oljeforskning.

Stille ved NTNU om oljesand

Stadig flere krever at Statoil må trekke seg ut av oljesandprosjektet. Politikere, miljøbevegelse og representanter fra Den norske kirke deltar aktivt i debatten. Ved NTNU er det stille. Hvorfor hiver ikke forskerne seg inn i debatten om oljesand?

Avsporing i oljesand

Når man spør hvorfor man skal utvinne oljesand i canadiske skoger, kan man like godt spørre hvorfor vi overhode skal produsere olje. Det mener professor Ole Torsæter, som hjelper Statoil med å skvise mest mulig olje ut av det utskjelte prosjektet i Canada.

Mellom pisk og gulrot

Hvilke småfag skal beholdes? Skal NTNU hjelpe Statoil i å utvinne oljesand? Skal NTNU-ere som stritter i mot nye undervisningsformer; og mot formidling generelt, få holde på? UA spør. Rektor Gunnar Bovim svarer.

Oljepenger til NTNU

NTNU signerer mandag to store avtaler med Statoil. Det langsiktige forsknings- og utdanningssamarbeidet kan innbringe NTNU 310 millioner kroner.

Fornyer med Total

NTNU og olje- og gasselskapet Total fornyer sin mangeårige samarbeidsavtale.

En livsnær akademiker

- Det er vanskelig å skjønne hvorfor Statoil satser på oljesand. De hadde neppe gått inn i Canada-prosjektet hadde de visst om de nye oljefunnene i Barentshavet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.