Simlab vil bli nasjonalt senter for terrorsikring

Simlab-direktør Magnus Langseth mener NTNU er best egnet for å opprette et nasjonalt senter for materialer og konstruksjoner utsatt for ekstreme laster.
Senterleder for Simab, Magnus Langseth, forteller at det er et enormt behov i Norge for å vite mer om hvordan terrorangrep påvirker bygninger. Her ved Simlabs nye

Senterleder for Simab, Magnus Langseth, forteller at det er et enormt behov i Norge for å vite mer om hvordan terrorangrep påvirker bygninger. Her ved Simlabs nye "shock tube". Foto: Børge Sved.

- Det vi ser for oss er et senter med oppstart i 2016 og varighet til minst 2023. Det har vært alt for lite fokus på konstruksjons- og materialsikkerhet i Norge, slår Simlab-direktør Magnus Langseth fast.

Simulerer eksplosjoner

Med bakgrunn spesielt i de økte  sikkerhetskravene til bygninger og konstruksjoner som har kommet i etterkant av terrorangrepene i USA i 2001 og i Norge i 2011, mener Langseth at Simab kan oppfylle et viktig samfunnsbehov gjennom å bli nasjonalt senter.

- Man kan ikke gjøre fullskalatester av hvordan eksplosjoner og andre ekstreme belastninger påvirker bygninger og andre konstruksjoner. Man må gjøre småskalatester. Vi har testfasilitetene, infrastrukturen, studentene og et stort internasjonalt nettverk innen dette feltet, utdyper Langseth.

Simlab har helt nylig anskaffet seg en såkalt «shock tube», som kan simulere kraftige eksplosjoner. Inne i «shock tuben» kan man teste ut hvordan både ulike typer konstruksjoner og materialer oppfører seg når de for eksempel blir utsatt for en terrorbombe.

LES OGSÅ: Slik fungerer «shock tuben»

Sikring mot terror og sabotasje

Om Langseth får det som han vil, skal senteret produsere forskning og drive utdanning. Med en årlig offentlig finansiering på tolv millioner kroner, kan senteret utdanne om lag 12 PhD-kandidater og 120-160 masterkandidater, og ansette tre postdoktorer.

- Det vil si ny og bedre innsikt i sikring av bygg og at Norge får et økt antall kvalifiserte personer til å bruke kunnskapen i praksis.  Samarbeid med Forsvarsbyggs kompetansesenter for sikring av bygg, og med norske ingeniørbedrifter som arbeider med sikkerhetsløsninger for offentlige etater og industri, vil stå sentralt i senterets aktivitet. Samfunnets utbytte av et slikt senter vil gi betydelig bedre forståelse for hvordan konstruksjoner utsatt for ekstreme laste skal dimensjoneres når det gjelder sabotasje og terrorhandlinger, i følge Langseth.

Ulykker i industrien, ved transport av farlig gods, ved oppførsel til infrastruktur langs norske veier og kollisjon mellom kjøretøyer er andre eksempler.

Langseth understreker at et alternativ til opprettelsen av et slikt senter er å legge denne aktiviteten inn i et eventuelt nytt SFI-senter. Simlab søkte Norges Forskningsråd i februar i år, og før jul blir det klart hvem som får status som nye SFI senter med oppstart i 2015.

Navnet for det nye senteret det er søkt om, blir Center For Advanced Structural Analysis (CASA) - hvis det går gjennom.

LES OGSÅ: Eksplosjonsforskning fra NTNU kan bli viktig for nytt regjeringskvartal

Forsker for bilindustrien

I dag utfører Simlab forskning på oppdrag for en rekke store globale selskaper. Bilindustrien har jobbet spesielt tett med SIMLab for å utvikle sikrere materialer og konstruksjoner. Audi, BMW, Honda og Toyota står alle på Simlabs liste over oppdragsgivere.

Det samme gjør en rekke olje- gass- og offshoreselskaper, og andre firmaer og institusjoner som trenger å teste material- og konstruksjonssikkerhet.

Vi har testfasilitetene, infrastrukturen, studentene og et stort internasjonalt nettverk innen dette feltet

Marius Langseth, SIMlab
Verdensledende i krasjforskning
(Foto: Børge Sved)

Foto: Børge Sved

  • I Simlab (Structural Impact Laboratory) samordnes NTNU og Sintefs forskning på aluminium, og miljøet teller i dag 25 medarbeidere.
  • "Shock tuben" er finansiert av NTNU, Nasjonal Sikkehetsmyndighet (NSM) og Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
  • Simlab ble etablert i 1999,  og har status som "Senter for forskningsdrevet innovasjon" (SFI).
  • Lette konstruksjoners evne til å tåle støtbelastninger og kollisjoner står sentralt, og mye av aktiviteten går ut på å modellere og teste ulike materialer, spesielt lettmetaller.
  • Det hevdes at SIMLab er hjørnesteinen i den norske ekspertisen som er verdensledende i krasjforskning med lettmetaller.
Relaterte artikler

Slik fungerer «shock tuben»

Dette «røret» kan brukes til å simulere eksplosjoner fra terroranslag. Se video med demonstrasjon her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTL vil hindre at det blir noe av foretaksmodellen

- Vi sier klart nei til å gå fra forskning til faktura og vil ikke flytte makta fra politikere til styrene, sier Kjersti Barsok i NTL.

Gir gratis allergitest til studenter

At eksamensperioden og pollensesongen kommer samtidig, skaper hvert år problemer for allergiske studenter. I år får mange tilbud om gratis allergitest ved sitt campus.

Tøft i åpne landskap:

Fortvilte NTNU-ansatte i Brennpunkt-dokumentar

-  Vi har møtt mange fortvilte ansatte, sier programskaper Synnøve Bakke som står bak onsdagens Brennpunkt om kontor på NRK 1.

Kina-besøket:

- Ja, Kina er et totalitært samfunn

Shanghai: - Sensur av våre forskere er en absolutt grense, sier Gunnar Bovim. NTNUs rektor har bestemt seg for hvor grensa går for hva han tåler av innblanding fra kinesisk side før han trekker NTNU ut av landet.