Gjestekommentaren:

Vi må ikke la trøndersk sjåvinisme ta overhånd

Det er «viktig å ikke la sjåvinismen få for mye spillerom, som den gjerne har fått nå i ukene etter fusjonen», skriver gjestekommentatoren. Det er ikke NTNU-fusjonen han har i tankene.

2018 kjennes på mange måter likt som 2017. Samtidig er noe veldig annerledes. For første gang er alle trøndere først og fremst det, trøndere. Ikke nordtrøndere eller sørtrøndere slik vi var til frem til 1. januar i år. Vi er nå samlet under en fylkesmann, en fylkesordfører, et NAV. Til og med idrettskretsene ble omsider slått sammen slik at Petter Northug og Marit Bjørgen nå representerer samme idrettskrets. Man kan kanskje hevde at de som har observert oss fra utsiden nok har sett trøndere også før fusjonen av fylkeskommunen. Når mange av oss nå reiser på konferanse etter konferanse for å feire både Trøndelag og trønderen er det på den ene siden med god grunn. I Trøndelag tok fylkespolitikerne selv ansvar for å styre i land regionreformen Stortinget satte i gang. Det skjedde i og for seg også i Agder og på Vestlandet, bare noe senere. Denne gangen var ikke «trege trøndere» en del av ligningen.

Følg UA på  FacebookTwitter  og  Instagram.

Åpenhet om omverdenen

På den andre siden er det i denne sammenheng viktig å ikke la sjåvinismen få for mye spillerom, som den gjerne har fått nå i ukene etter fusjonen. Noe av det som har skapt de gode kvalitetene Trøndelag er de sterke båndene til og åpenheten mot omverdenen. Da snakker jeg ikke bare om nordlæninger men også om Olav Tryggvason selv, som vi vel strengt tatt ikke vet hvor ble født men som vokste opp i Russland, som tilbrakte mange år i dagens Storbritannia ble døpt der og som kom til Trøndelag i voksen alder. I årene etter etableringen av Trondheim blomstret økonomien i Trøndelag, delvis basert på rik jordbruksjord rundt byen, men delvis gjennom eksport av fisk fra rikt hav utenfor kysten av Trøndelag men også gjennom handel med fisk fra Hålogaland. (Nord-Norge) Den samme fisken ble eksportert til europeiske markeder. Samhandlingen med tyske handelsmenn i Hansaforbundet var viktig for trøndersk økonomi over mange år.

Det samme er mye godt tilfellet i dag. 3 av 5 eksportkroner fra Trøndelag kommer fra fiskeeksport den dag i dag. Mens 20.000 trøndere i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, er arbeidskraft fra våre europeiske naboland helt avgjørende for at denne fisken kommer til markedene. NTNU og Sintef representerer begge høyst internasjonale institusjoner og nettopp fordi de klarer å trekke til seg både studenter og seniorkompetanse fra resten av Norge og hele verden kan de fylle sin rolle som viktige partnere og leverandører til et internasjonalt orientert næringsliv.

Mange av våre viktigste bedrifter er både eid av utlendinger og har sine viktigste kunder i andre deler av Europa og verden. Treverdikjeden sees på som mer trøndersk enn noe, men det er en verdikjede som er helt avhengig av gode relasjoner til utlandet. Både avispapir og papp produsert i Trøndelag leveres til det globale markedet. Teknologibedriftene våre, eksempelvis Kongsberg leverer høyteknologisk løsninger til et globalt marked, silisium fra verkene i Holla og Orkanger går samme sted.

Når trønderne nå er samlet, er det et kjempegodt utgangspunkt til å ta en sterkere rolle på den nasjonale scenen, men også på den globale scenen. Tre store mediehus i regionen laget i høst et prosjekt de kalte «Trøndelag redder verden» Et glimrende eksempel på en holdning jeg vil ha mer av. Trøndelag og trønderske bedrifter har definitivt en rolle å spille, nasjonalt og internasjonalt. Men da er det nødvendig at vi i feiringen av Trøndelag og trønderne minner oss selv på at vi har fått til veldig mye av det vi har fått til på grunn av åpenhet mot omverdenen. Vi bør rett og slett si at trønderne er et fantastisk folk med enorme muligheter, men at det er sammen med andre vi får til aller mest, enten de andre er kunder, leverandører, eiere, teknologer, forskere eller fabrikkarbeidere. 

Tord Lien
  • Tord Lien kommer opprinnelig fra Øksnes i Nordland. Han har en master i historie fra NTNU.
  • Han var olje- og energiminister ut 2016. Før det stortingsrepresentant for Frp i Sør-Trøndelag fra 2005 til 2013.
  • Lien er i dag regiondirektør for NHO i Trøndelag.
Relaterte artikler

Gjesteskribenten:

Likestilling må til for å fremme omstilling

«Skal vi få de best egnede hodene og hendene inn i disse nøkkelområdene for Norge nytter det ikke å rekruttere bare fra halve befolkningen», skriver UAs gjestekommentator Tord Lien.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»