Hykleri i offentlig sektor - og hvorfor små endringer er bedre enn de store

Noen ganger må offentlige virksomheter være hyklerske for å være legitime. Hvorfor er det slik?

Den som tror at offentlig sektor vegrer seg for endring, må få hodet opp av sanden. Offentlig sektor er utsatt for svære endringer som preger svært mange av dem som jobber i sektoren. Det gjelder alt fra universiteter, kommuner og sykehus – for å nevne noen. Hvis det ikke er strukturreformer som preger hverdagen, er det gjerne andre omorganiseringer eller reformer. Ofte er endringene mer basert på ideologisk overbevisning enn på evidensbasert kunnskap. Det er vanskelig å ha sikker kunnskap om hva som virker, og hva som gir bedre resultater i organisasjoner. Derfor blir ofte resultatene heller ikke slik som forutsatt.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram

Endring som reklameplakat

Offentlig sektor består av komplekse virksomheter, som gjerne skal oppfylle mange mål samtidig. Dette gjør det vanskelig å måle og isolere effekten av de ulike endringene. Ganske ofte lar man heller ikke endringene virke lenge nok, før en ny ledelse har kommet inn, og foreslår en ny endring. I stedet brukes endringen som et symbol, eller som en slags reklameplakat, for å vise fram til omgivelsene at man er moderne og endrer seg. Ved å vise fram de beslutninger man mener er framtidsrettet og moderne, får virksomheten legitimitet fra omgivelsene. Slik legitimitet er svært viktig for offentlig sektor, fordi i den politiske verden er legitimitet den hardeste valuta. Men den «reklamerte» endringen trenger ikke bety så mye i den praktiske hverdagen.

For å skape legitimitet fra omgivelsene, må alle virksomheter gjøre tre ting: De må snakke om hva de gjør, de må beslutte hva som skal skje, og de må faktisk utføre beslutningene. Men dette behøver ikke å henge sammen. Ofte henger ikke beslutningene sammen med hva organisasjonen sier. Og ofte henger ikke handlingen sammen med beslutningen. Det er fullt mulig å snakke om en ting, beslutte noe annet, og gjøre noe tredje. Den svenske statsviteren Nils Brunsson kaller dette for «hyklerske organisasjoner». Dette kan høres ut som bevisst lureri, men poenget er at virksomheten ved å hykle kan tilfredsstille en større del av sine omgivelser. Brunsson feller ingen moralsk dom over de han studerer, men forsøker å beskrive nøkternt hva han observerer.

Fruktbart med små skritt

Siden alle offentlige virksomheter må håndtere mange mål samtidig, er hyklerske strategier nødvendig for å skaffe seg legitimitet. I barnehagen kan eksempelvis en kommune snakke om at barnehagen må styrke barnas språkforståelse, deres sosiale utvikling og evner for å være forberedt på skolen. Dette kan munne ut i et kommunalt vedtak om et prinsipprogram for barnehager. Men det som faktisk skjer i barnehagene kan være business as usual. Begrunnelsen kan være at barnehagen ikke har nok folk eller ressurser til å følge opp vedtaket, og må konsentrere seg om «brannslukking» og få hverdagen til å henge sammen.

Bakgrunnen for at ansatte ikke gjennomfører beslutningene, kan være at de ansatte føler seg usikre. Det er tryggere å gjøre slik man har gjort før. Ut fra situasjonen de ansatte befinner seg, kan det også være det riktige å gjøre. Dersom mange ansatte føler seg usikre på om den besluttede endringen er klok eller mulig å gjennomføre, eller om den er for krevende å gjennomføre, kan man som leder være ganske sikker på at beslutningen ikke blir satt ut i live.

Offentlige virksomheter er mye mer enn rasjonelle maskiner for gjennomføring av vedtatt politikk. De er komplekse virksomheter som består av personer med egne oppfatninger om hva som er riktig, viktig og mulig å gjøre. Troen på rasjonell styring bør derfor ikke overdrives. Ambisjonene for endring bør ofte dempes. Mye tyder på at de små skritts politikk – det som kalles inkrementell innovasjon - er en mer fruktbar vei for endring, enn de store big bang-endringer.

Det er fullt mulig å snakke om en ting, beslutte noe annet, og gjøre noe tredje

Espen Leirset
(Foto: Nord universitet)

Foto: Nord universitet

Espen Leirset, stipendiat og universitetslektor i statsvitenskap, Nord universitet.

Leirset har mange års bakgrunn som journalist.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UHR-konferansen 2018:

Pris for kvalitet i utdanningen gikk til Høgskolen på Vestlandet

Oslo: Utdanningskvalitetprisen 2018 går til ePraktisk ved Høgskolen på Vestlandet.

Stipendstriden:

- De sviktet oss på målstreken

Regjeringens forslag til ny konverteringsordning for studiestøtte overlevde budsjettforhandlingene med Krf. - Vi er veldig skuffet, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk studentorganisasjon.

Regjeringen innfører guttepoeng:

Nybø: - Samfunnets behov trumfer lik konkurranse

- Samfunnets behov for rett kompetanse kan gå foran den enkeltes rett til å konkurrere på absolutt like vilkår, sier Iselin Nybø.