Gjesteskommentaren:

Om noen busker i en park ryker, får det stå sin prøve

Mange av trondheimspolitikerne har valgt å bøye blikket ned mot småsteinene i fjæra heller enn å skue utover havet og inn i fremtiden, skriver UAs gjesteskribent om campussaken.
Samlet campus det viktigste byggeprosjektet i vår tid, mener Tord Lien.
(Foto: NTB Scanpix)

Samlet campus det viktigste byggeprosjektet i vår tid, mener Tord Lien. Foto: NTB Scanpix

Særlig en politisk debatt har fått meg til å tenke på «provinsiell» den siste uken. Debatten om NTNUs nye campus og kinesiske selskapers «inntog» i Trøndelag. Ordet «provinsiell» stammer fra det latinske «provinciae» som var et begrep romerne brukte om deres politiske organisering av de erobrede områder utenfor sine kjerneområder rundt Roma. De ble etablert for å sikre effektiv styring og skatteinnkreving. Men de var styrt direkte fra Roma og ofte av en pariser som var lojal først og fremst mot sentralmakten. I dag gir ordet «provinsiell» mer assosiasjoner til navlebeskuelse eller småborgerlighet og trangsynthet som Store Norske peker på.

Når Storting og Regjering har gitt tilslutning til å gå videre med ny campus vil det være bra for Trondheim. Det vil potensielt kunne gjøre Trondheim til en enda mer attraktiv studentby, det vil styrke samhandlingen mellom lokalt næringsliv og universitetet til gjensidig nytte. Det vil også på sikt frigjøre enorme arealer på Dragvoll og andre steder som kan benyttes mer effektivt enn hva dagens universitetsbygg gjør. For trøndersk byggenæring, nesten alle som en medlem i NHO, vil prosjektet gi både kompetanseløft og inntekter.

For forskere, forelesere, doktorander og studenter vil nye bygg kunne gi en bedre hverdag. For rektor Bovim, styreleder Brandtzæg og resten av universitetets ansatte og valgte ledelse vil ny campus bli en fjær i hatten.

Det er imidlertid ingen av disse årsakene som ligger bak at jeg mener å ha belegg for å kalle samlet campus det viktigste byggeprosjektet i vår tid. For å finne den årsaken må jeg nok en gang i denne spalten minne om «Perspektivmeldingen» som ble lagt frem av Regjeringen våren 2017. Der beskrives de enorme utfordringene norsk økonomi står overfor de neste tyve årene. Oljenæringen, med en verdiskaping, iflg SSB, på 4.500 NOK pr timeverk, kan ikke lenger utgjøre den eneste vekstmotoren for norsk økonomi. Samtidig øker befolkningens gjennomsnittsalder raskere enn noen sinne, sammen med andelen av befolkningen over 70 år. I sum gir dette både næringsliv, kommuner og statens finanser en utfordring av en størrelsesorden vi neppe har stått overfor tidligere. Dette handler campusutbyggingen om, ikke busser og busker i og rundt Elgeseter gate.

I de tidlige politiske prosessene som angikk ny samlet campus var de fleste av de toneangivende politikerne i trondheimspolitikken krystallklare på at de ville legge til rette for gode løsninger for en best mulig løsning for NTNU dersom rikspolitikerne gav sin tilslutning til å samle NTNUs Trondheimscampus. Når så nå har skjedd har mange av trondheimspolitikerne valgt å bøye blikket ned mot småsteinene i fjæra heller enn å skue utover havet og inn i fremtiden.

Skal Norges fremtid bli like lys som tiårene fra midt på syttitallet har vært, vil vitenskap, teknologi, kompetanse og kunnskap være nøkkelfaktorer for på en god måte å få offentlig sektor og norsk næringsliv gjennom de utfordringene vi står overfor. NTNU er i så måte ikke viktig bare for Trondheim og næringslivet her. Når NHO spør alle våre 25.000 medlemsbedrifter om hvilken kompetansepartner som er viktigst for deres mulighet til å styrke sin konkurransekraft og skape flere lønnsomme arbeidsplasser svarer langt flest NTNU. Derfor, men også fordi NTNU er viktig for mange offentlige enheter, kommune og sykehus eksempelvis, bør det være et nasjonalt mål å gi NTNU de beste forutsetninger for å yte sitt aller beste. Om noen busker i en park ryker på veien får det stå sin prøve. Sjelden har målet så til de grader helliget midlet, som Niccolo Machiavelli ville ha sagt det.   

Jeg har dog sympati med at hovedbygningen på Gløshaugen bør vises og noen siktlinjer beholdes også etter en utbygging. Ikke bare fordi bygningen er flott og speiler Domen, men også på grunn av hva den representerer. Når bygget ble åpnet for 108 år siden var den et resultat av at samfunnstopper lokalt og nasjonalt hadde store vyer for NTH, Trondheim og Norge. Nå sier administrasjonen i Trondheim kommune at det er et selvstendig poeng at det ikke bygges et ruvende signalbygg i forbindelse med utviklingen av fremtidens campus. Man kan med dette som bakteppe stille seg spørsmålet om hvorvidt det hadde vært noe signalbygg å ivareta siktlinjene fra på Gløshaugen om det hadde vært holdningen i begynnelsen av forrige århundre.


Tord Lien
  • Tord Lien kommer opprinnelig fra Øksnes i Nordland. Han har en master i historie fra NTNU.
  • Han var olje- og energiminister ut 2016. Før det stortingsrepresentant for Frp i Sør-Trøndelag fra 2005 til 2013.
  • Lien er i dag regiondirektør for NHO i Trøndelag.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UHR-konferansen 2018:

Pris for kvalitet i utdanningen gikk til Høgskolen på Vestlandet

Oslo: Utdanningskvalitetprisen 2018 går til ePraktisk ved Høgskolen på Vestlandet.

Stipendstriden:

- De sviktet oss på målstreken

Regjeringens forslag til ny konverteringsordning for studiestøtte overlevde budsjettforhandlingene med Krf. - Vi er veldig skuffet, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk studentorganisasjon.

HF-fakultetet må trekke i de økonomiske bremsene

Lavere bevilgninger gjør at Det humanistiske fakultet må vise økonomisk måtehold fremover, med med 26 millioner på bok kan de glatte ut de verste duppene. - Det er ingen krise, men vi må være forberedt på at vi får en liten dupp i økonomien, sier dekanen.