Gjesteskribenten:

Det kan hjelpe deg å vite om disse syv tankefeilene

Å jobbe på et universitet handler i stor grad om å tenke. Hva skjer når tankene dine vender seg mot deg?
Sigrid Rønneberg skriver om svært vanlige tankefeil, som blant annet kan dukke opp under stress. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Sigrid Rønneberg skriver om svært vanlige tankefeil, som blant annet kan dukke opp under stress.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Å være stipendiat er ensomt, og tungt. Vi har eneansvar for oppgaven vår, og vi har en tydelig tidsfrist, som ofte er flere år unna. Det krever selvdisiplin, og viljestyrke. Det gjør oss også utsatt for psykiske vanskeligheter i større grad.

Tankefeil er menneskelige fenomener som alle opplever. Gjennom mine år som ansatt på NTNU, har det å være bevisst på tankefeil gjort det mulig å oppdage dem lettere. Dine tanker er ikke deg, og de kan til en viss grad kontrolleres. Dette krever trening.

Det finnes syv vanlige tankefeil. Jeg har opplevd alle sammen som en del av min jobb som doktorgradsstipendiat. Jeg håper denne oversikten over vanlige tankefeil kan hjelpe flere der ute til å bli oppmerksomme på sine egne tanker, slik de har hjulpet meg.

1. Selektiv oppmerksomhet. Denne tankefeilen innebærer å vende oppmerksomhet mot en spesiell negativ detalj. Man ser bort fra alt annet, inkludert positive detaljer, og holder oppmerksomheten kun mot det negative. For deprimerte er det triste ting, for de med angst kan det være det man er redd for.

2. Alt eller ingenting. Her tenker man i ekstremer, og ser ikke nyansene. Det handler om å enten vinne eller tape, enten svart eller hvitt. Du er enten god eller ond, verdens beste eller et null.

3. Personalisering. Her tolkes en ytre hendelse som noe personlig. Hendelsen er nøytral, men du oppfatter at du er årsaken. Du blir personlig ansvarlig for hendelser du ikke kan kontrollere. For eksempel om andre i dine omgivelser er sure eller sinte, så oppfatter du at det er din skyld og at følelsene er rettet mot deg.

4. Følelsesmessig tenking. Her tar du følelser som bevis på at noe er riktig. Hvis du er redd for å bruke en heis, så er heiser farlige.

5. Tankelesning. Har tar vi for gitt at vi vet hva andre tenker om oss. Vi sjekker ikke om det er riktig, men antar at vi vet hva alle andre tenker og føler.

6. Katastrofetenkning. Her spår du om fremtiden. Et problem eller noe som er vanskelig kommer til å bli en katastrofe. Det kommer til å bli forferdelig, og det verst tenkelige kommer til å skje. Du kommer ikke til å takle det, og det er ingen nyanser.

7. Generalisering. Her trekkes en allmenn slutning ut ifra en enkel situasjon eller erfaring. Den negative konklusjonen trekker seg langt utover det som er rimelig. Du tenker kanskje at du er mislykket fordi du har gjort en feil, eller at alle andre mennesker oppfører seg på en bestemt måte.

Tankefeilene er ekstremt vanlige. De opptrer også oftere under stress.

I Belgia har de sett at 1 av 3 doktorgradsstipendiater har høy risiko for å utvikle en psykisk lidelse. Forekomsten av psykiske symptomer var mer enn dobbelt så stor som i den øvrige befolkingen. Dette gjelder mest sannsynlig også andre i UH-sektoren, og for øyeblikket har vi ikke informasjon om status i Norge.

Psykiske vansker må tas på alvor. Selv om vi blir bevisste på tankefeil, står vi fortsatt under store mengder press.

NTNU har et ansvar, og de må ta sitt oppdrag som arbeidsgiver på alvor. Det innebærer å ta vare på sine ansatte, og å gi stipendiater og andre som er ekstra utsatte for psykiske symptomer den støtten de trenger, og fortjener.

Jeg har fått listen over tankefeil gjennom det norske helsevesen, og tar ikke æren for de gode formuleringene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les mer fra UAs gjesteskribenter her.
Les flere ytringer her.


Sigrid Rønneberg
Stipendiat Sigrid Rønneberg er en av UAs seks gjesteskribenter. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Stipendiat Sigrid Rønneberg er en av UAs seks gjesteskribenter.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

 • Utdanning: Master/sivilingeniør i teknisk fysikk
 • Nåværende jobb: Stipendiat ved NTNU Nanomekanikk Lab
 • Roller i UH-sektoren: Tidligere styremedlem, valgt av midlertidige ansatte ved NTNU og nåværende styremedlem ved Tekna NTNU
 • Faglige interesser: Overflater med anti-is-egenskaper og atmosfærisk isdannelse
 • Er opptatt av: Midlertidighet og forskningsformidling
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kva med studentanes rettar, Nord universitet?

Studentane ved Campus Nesna blir no utsett for eit tilfeldig og mangelfullt styringssystem som gjer studentane utrygge for både kvalitet og studiesituasjon.

Disse skal ha ansvar for norsk deltakelse i Horisont Europa

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er de mest sentrale aktørene som skal følge opp norsk deltakelse i Horisont Europa, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.