Horisont 2020:

Nå får Norge bedre napp på søknadene

Over 15 prosent av norske søknader har ført til penger fra Horisont 2020. Det viser den siste oppdateringa fra EU.

Landsmøte i NSO:

Marte Øien utnevnt til ny leder

Tønsberg: Nåværende nestleder i NSO, Marte Øien, skal lede Norsk studentorganisasjon i året framover.

Økning i antall vitenskapelige publikasjoner

Norske forskningsinstitusjoner rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2018 sammenlignet med 2017. Totalt rapporterte de inn 25.624 publikasjoner mot 25.033 i 2017.

- Forskerne tvinges til å gi fra seg kontrollen over materialet sitt med Plan S

Forskerforbundet er kritisk til rettighetslisensen som skal brukes ved åpen publisering.

Regjeringen støtter nybygg av 1.448 nye studenthybler

Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til bygging av 1.448 nye studenthybler over hele landet. Men fremdeles er det midler til ennå 2.000 nybygg.

Siste fra forsiden

Norge i front med åpen publisering hos Elsevier

Etter nye forhandlingsrunder har norske forskningsinstitusjoner signert en ny og unik avtale med forlaget Elsevier som gir tilnærmet full åpen tilgang til forskningsartikler innenfor en bærekraftig økonomi.

Inngår ny avtale med Elsevier

Det blir nå mulig for norske forskere å publisere åpent i de aller fleste av forlagets tidsskrifter. Det var Elsevier som tok initiativet til nye forhandlinger, ifølge prorektor Bjarne Foss.

NTNU i tenkeboksen:

Ledere kan bli straffet økonomisk hvis midlertidigheten ikke går ned

NTNU vurderer om det skal svi på pungen for dekaner og instituttledere som ikke lykkes med å redusere antallet midlertidig ansatte.

Vil ha slutt på at lærerstudenter studerer minst

Framtidens lærere er blant dem som bruker minst tid på studiene.