Industrien korrigerer kursen

Industriklyngen på Møre korrigerer kursen og sier ja til fusjon mellom NTNU og Høgskolen i Ålesund. De kritiske merknadene og frykten for filialisering står likevel ved lag.
Ålesund-rektor Marianne Synnes kan nå glede seg over erklært industristøtte til fusjon medNTNU. 
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

Ålesund-rektor Marianne Synnes kan nå glede seg over erklært industristøtte til fusjon medNTNU.  Foto: Kristoffer Furberg

De kritiske merknadene og frykten for  filialisering står likevel ved lag.

Daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest kjente seg ikke helt igjen i Universitetsavisas første framstilling av holdningene til industrien på Nordvestlandet. Han bedyrer at de ikke hadde tatt stilling mot en fusjon med NTNU. Samtidig vedgår han at brevet han forfattet til kunnskapsministeren på vegne av åtte toppsjefer var egnet til å misforstå:

- Dere var ikke de eneste som oppfattet brevet slik, så jeg må nok ta sjølkritikk på hvordan det ble formulert.

"Lange beslutningsveier"

- I brevet skriver du at en sentralisering under NTNU "vil skape lange og langsomme belutningsveier". Mener dere ikke det lenger?

- Faren for filialisering er der; at høgskolen kan miste identitet og samspillet med næringslivet svekkes. Samtidig har vi kommet fram til at vi ønsker å fokusere på det positive. Blant de eksisterende alternativene ser vi en fusjon med NTNU som det beste. Der har jeg hele klyngen bak meg. Nå tar vi tydelig stilling for. Vi tror en fusjon vil styrke fagmiljøet på høgskolen og mulighetene for næringslivet til fortsatt offensiv teknisk utvikling. Vi kommer rett og slett tettere på miljøet ved NTNU. Vi tror også det er en god løsning for NTNU å komme nærmere næringslivet.

Vil være positive

- I brevet på vegne av næringen skrev du også at samarbeidet mellom næringslivet i regionen og høgskolen ikke er tjent med at styring og ledelse ligger noe annet sted enn regionalt. Møtet i Trondheim i forrige uke slo utvetydig fast at et eventuelt utvidet NTNU skal ha ett navn, nemlig NTNU, ett styre og én rektor. Diskusjonen avdekket også stor usikkerhet rundt funksjonen til plassjefene...

- Som  sagt, de kritiske merknadene står ved lag, men nå velger vi å konsentrere oss om det positive, sier Ingjerd.

Den raskeste vinner

Konserndirektør John Knudsen i Rolls-Royce Marine Norway var ikke oppdatert på kursendringen til Maritimt Forum da Universitetsavisa tok kontakt. På spørsmål om  man står ved den opprinnelige motstanden mot at Høgskolen i Ålesund skulle sentraliseres inn i NTNU, svarer han:

- Jeg har tro på nærhet slik jeg opplever den i klyngen på Møre.

Knudsen sier ja takk begge deler til NTNU og nærheten, men understreker at han finner noe annet på Møre enn i heimbyen:

- Entreprenørånden her finner du ikke i Bergen. Her handler det om å få til ting. Klyngen får til samarbeid, og da er det viktig å ha en teoribase i nærheten. Når jeg snakker med kunder, så går ordet "responsiveness" igjen. De som beveger seg hurtigst, vinner. Tunge tankskip vinner ikke. Der ligger frykten for å bli styrt fra Trondheim. Det er uhyre viktig å være hands on.

Økt forskermobilitet

Styreleder og visekonsernsjef Tore Ulstein i Ulstein Group er opptatt av rollefordelingen mellom Høgskolen i Ålesund og NTNU. Ulstein Group samarbeider med begge.

- Svært forenklet kan vi si at universitetet genererer mer kunnskap basert på forskning, mens forcen til høgskolen er innovasjon. Utfordringen er hvordan vi kan klare å trekke den maritime næringen dit at disse kreftene kan jobbe sammen. Hvis vi kan få til økt samarbeid, vil det virke positivt begge veger.

En fjernstyring fra Trondheim vil ikke være positivt, mens økt forskermobilitet mellom lokalitetene vil være det. Da vil også NTNU-forskerne få tettere kontakt med næringslivet. Nå får vi et Global Centre of Expertise i maritim sektor. Da kan vi ikke holde på med kretsmesterskap. Dette er et verdensmesterskap. Vi er verdensmestre i dag, og må være det i morgen.

Kompetanse er summen av kunnskap og erfaring. Vi scorer på erfaring. Den er ikke lett å kopiere. Nå har vi behov for å bygge videre på den infrastrukturen vi har på kompetanse. Der er NTNU en naturlig partner, sier Ulstein.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.

Da Iselin Nybøs etterfølger sang ut

Henrik Asheim overtar Iselin Nybøs statsrådpost. For tre år siden vikarierte Asheim som kunnskapsminister. Da sang han ut mot en NTNU-forsker.