Ytring om fusjon:

"Svakt av Klungland i saken om nytt NTNU-styre"

HiST-rektor Helge Klungland kritiseres for å velge helgardering framfor klar stillingstagen i et innlegg fra tillitsvalgt Kjerstin Tobiassen.
Å gi inntrykk av at vi like greit kan leve med styrevedtaket på NTNU er ikke å bygge bro, men å hjelpe NTNU-styret å grave vollgraven dypere, skriver Kjerstin Tobiassen i dette innlegget, hvor hun kritiserer HiST-rektor Helge Klunglands innstilling til høgskolens styremøte førstkommende mandag. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Å gi inntrykk av at vi like greit kan leve med styrevedtaket på NTNU er ikke å bygge bro, men å hjelpe NTNU-styret å grave vollgraven dypere, skriver Kjerstin Tobiassen i dette innlegget, hvor hun kritiserer HiST-rektor Helge Klunglands innstilling til høgskolens styremøte førstkommende mandag.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

På mandag behandles saken om sammensetning av styret ved nye NTNU i høgskolestyret ved HiST – som siste institusjon ut. Formålet med å legge frem like tilrådninger for de fire styrene var å demonstrere at de fire partnerne sto samlet. Det gjør vi ikke lenger. Som kjent har HiG og HiÅ stilt seg bak det fremforhandlede forslaget om nyvalg og ny styresammensetning, mens NTNU-styret ønsker å fortsette ut styreperioden, med noen mindre endringer i styresammensetningen.

I stedet for å ta klar stilling i saken velger rektor ved HiST og snart prorektor for fusjon Helge Klungland å fremme et helgarderingsforslag for høgskolestyret (utdrag fra forslaget til vedtak):

«1. HiST mener at det må velges et nytt styre til nye NTNU i tråd med sammensettingen i tilrådningen fra styringsgruppe for fusjon, men at valget må sikre ansattrepresentasjon fra høgskolene i tråd med NTNU-styrets vedtaksdel 2 og 3.

2. Dersom dagens NTNU-styre skal fortsette, støtter HiST NTNU-styrets forslag.»

Problematisering mangler

I saksfremlegget presenteres det ingen argumenter for eller imot den ene eller andre løsningen. Ingen problematiseringer knyttet til hva som er den beste løsningen ut fra politiske, demokratiske og legitimitetsmessige hensyn, eller hvorfor det er nødvendig at HiST sekundært skal støtte NTNU-styrets forslag når vi allerede har jobbet fram en annen tilrådning i samarbeid med de øvrige fusjonspartnerne.

Saksfremlegget kan leses som at joda, vi ønsker oss det ene, men om det blir det andre støtter vi det også. Det er mulig vedtaksforslaget er tenkt konfliktdempende, men jeg frykter at signalene som sendes om dette vedtaksforslaget blir stående gjør det enda vanskeligere for KD å ikke gå for NTNU-styrets løsning.

Brobygging

Fusjonering er brobygging. Å gi inntrykk av at vi like greit kan leve med styrevedtaket på NTNU er ikke å bygge bro, men å hjelpe NTNU-styret å grave vollgraven dypere.

Dersom HiST-styret ønsker å være brobyggere mellom fusjonspartnerne, bør de heller lytte til de argumentene og forslagene som har kommet opp i kjølvannet av NTNU-vedtaket, bl.a. målbært av Synne Grønvold og Sturla Søpstad i UA og spørre seg:

- Hvordan kan vi best sikre representasjon både fra HiST, HiG og HiÅ?

- Hvordan kan vi best sikre legitimitet i hele det nye NTNU?

- Hvordan kan vi best sikre reell medvirkning fra hele det nye NTNU?

- Hvordan kan vi best sikre at kompetansen og kunnskapen som tilføres av de nye fusjonspartnerne gjenspeiles i styret?

- Hvordan kan vi best sikre at ikke ansattrepresentasjonen i styret svekkes?

Akademikerne ved HiST mener at etableringen av nye NTNU er best tjent med et nytt styre, og oppfordrer styret på HiST til å fatte et vedtak som sannsynliggjør dette utfallet.

I saksfremlegget presenteres det ingen argumenter for eller imot den ene eller andre løsningen.

null
Relaterte artikler

Skal NTNU ha all makt?

"Tillitsbrudd." Slik karakteriserer studentlederne Synne Grønvold og Jonathan Sørfonden NTNU-styrets vedtak om egen fortsettelse.

"Et nyvalg til høsten kunne lett blitt et valg for eller imot fusjon"

"Dersom styret avsettes lenge før den ordinære styreperioden avsluttes, så gir dette et uheldig signal i forhold til universitetsdemokratiet og respekten for valget i 2013," skriver Bjarne Foss i denne begrunnelsen for hvorfor han fremmet forslag om at dagens styre fortsetter.

Celebratory speeches and naked power

"A merger will contribute to an ongoing process that is eroding workplace democracy at the university in favour of a neoliberal agenda," Michael Jones argues in this essay.

Universitetsdemokratiets fallitt

NTNU er i ferd med å bli en bananrepublikk, mener avtroppende tillitsvalgt fra HiST.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.