"Vi får det ikke til å henge sammen"

- Det er tvilsomt om såkalte modell 2 kan gjennomføres med de foreslåtte innsparingene, sier hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad i NTL.
(Foto: Albert H. Collett)

- Det er tvilsomt om såkalte modell 2 kan gjennomføres med de foreslåtte innsparingene, sier hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad i NTL. Foto: Albert H. Collett

Rektor har vært klar på at en omorganisering i retning modell 2 vil være nødvendig for å ta ut effektiviseringsgevinsten. Men dette kommer til å bli svært vanskelig dersom de planlagte kuttene gjennomføres, sier Sturla Søpstad.

Hovedtillitsvalgte ved Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, Sturla Søpstad og Ronny Kjelsberg (sistnevnte fra HiST), retter en sterk advarsel til NTNUs styre foran behandlingen av administrativ organisering i mandagens styremøte.

De foreslåtte innsparingene i administrasjonen vil gi sterkt negative konsekvenser, både for denne ansattgruppen som utsettes for enda større arbeidsbelastning, og for NTNU, som neppe vil kunne gjennomføre noen videre administrativ omorganisering, mener de to hovedtillitsvalgte.

- Ingen sparereform sa rektor, men så blir det slik likevel. Hva tenker du om det?

Fem prosents kutt, og enda fem

- Her er det to kutt, den regjeringa har lagd under overskriften avbyråkratisering- og effektivisering og så en ytterligere fem prosents innsparing lokalt ved NTNU. Vi har jo skjønt at innsparinger kan bli aktuelt. Utfordringen blir når disse innsparingene blir konkretisert i innspurten, og uten å vite nøyaktig hva som er nullpunktet, altså startpunktet som det skal spares ut fra. I tilrådningen står det at det det samlet skal føre til en reduksjon av administrativ kapasitet på 10 prosent. Dette er noe mer enn det som har vært hovedfokus i arbeidet så langt. Å redusere administrasjonen kan medføre at virksomheten samlet sett blir mindre effektiv ved at det gis mindre støtte, avlasting og tilrettelegging til den faglige virksomheten. Altså må faglige ansatte bruke enda mer av tida til administrasjon og ikke mindre, som jeg trodde var formålet med dette arbeidet, sier Søpstad.

Han poengterer at virkningene av sparetiltakene er følbare allerede nå.

"Avbyråkratisering" merkes

 - Den såkalte avbyråkratiseringen merkes, i kombinasjon med kunngjøringstopp, allerede godt i ulike deler av organisasjonen. Hvis det nå skal tas ut 5 prosent på kort sikt gir det grunn til bekymring. Så langt har arbeidsgiver ikke vært god nok til å bortprioritere oppgaver tilsvarende reduksjon i stillinger.

- Hva mener du med det?

- Vi hadde en stor sak i høst med merbelastning på nøkkelpersoner noe som blant annet har ført til sykemeldinger. Rektor har vært klar på at driften skal gå som normalt. NTNU skal være like gode på forskning og studentproduksjon og mer til, samtidig som man skal gjennomføre fusjonen. Det skal i løpet av 2016 gjennomføres tunge utredninger i forhold til faglig og administrativ organisering. Arbeidet med faglig integrasjon er i startgropen. Det skal gjennomføres en strategiprosess, ny inntektsfordelingsmodell skal på plass og på høsten starter arbeidet med selve omstillingen. Jeg regner med at noen administrative ressurser vil bli opptatt med dette.  Belastningene på administrativt ansatte er nødt til å øke utover året. Vi får ikke dette til å henge sammen.

- Den såkalte modell 2 innebærer betydelige endringer i administrativ organisering kombinert med ytterligere effektivitetskrav. Men dette kan bli vanskelig å gjennomføre, skriver dere?

- Summen av endringer, som denne modellen legger opp til, sett sammen med de andre endringen nevnt over, innebærer en betydelig risiko – en stor belastning på ledere og ansatte, samtidig som det skal spares. Er dette forsvarlig? Spør NTL-leder Sturla Søpstad, og mer enn antyder at svaret er et klart og tydelig nei.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.