Ytring:

"Hvorfor tyr Halse til sjikane?"

"Selvfølgelig har jeg vært kritisk, det er dessverre nødvendig når en skal vekke opp en institusjon som er for makelig", skriver professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde.
Vil ikke til NTNU: Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen. 
        
            (Foto: HiM)

Vil ikke til NTNU: Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen.  Foto: HiM

En yngre kvinnelig midlertidig ansatt ved Høyskolen i Molde, Lise Lillebrygfjeld Halse, har skrevet et sjikanerende innlegg mot to eldre, mannlige professorer med lang erfaring fra både norske og utenlandske universiteter. Vi skal være glad for at det ikke er omvendt. Da skulle nok professorene vært nødt til å se seg om etter andre jobber.

LES OGSÅ: Skal to professorer bestemme Høgskolen i Moldes fremtid?

Ingen framtid i "business as usual"

I motsetning til Halse går jeg ut fra at alle som deltar i debatten om fremtiden til høyskolen er genuint opptatt av å få en god løsning, enten dette er fusjon med NTNU, NHH eller alenegang. Slik jeg ser det, er det argumenter for og mot alle alternativene. Så hvorfor tyr Halse til sjikane? Er det fordi jeg har forsøkt å fortelle at fortsatt alenegang krever at høyskolen må kunne levere resultater, ikke på høyskolenivå som før men nå på universitetsnivå. Er det fordi jeg har forsøkt å få høyskolen til å innse at det ikke er noen fremtid i ”business as usual”. Selvfølgelig har jeg vært kritisk, det er dessverre nødvendig når en skal vekke opp en institusjon som er for makelig. Det er åpenbart at en i framtiden må sette langt større krav både til ansatte og studentene, uansett endelig løsning.

Halse mener at det er feil når vi uttrykket at logistikkmiljøet vil til NHH . Hun ser da bort fra et nylig avholdt allmøte for logistikk som enstemmig gikk for NHH. Hun ser bort fra en spørreundersøkelse der flertallet, 6 av 10, også går inn for NHH. Ikke så klart resultat som i allmøtet, men her var også stipendiatene med. Men det er ikke de som skal delta med entusiasme i en fusjon. Det er de vitenskapelige ansatte. I motsetning til rektor Bovim har Halse åpenbart ikke forstått dette.

"NTNU-alternativet lite realistisk"

Halse sitt argument er at styret ved høyskolen ser på ”NTNU som den mest aktuelle fusjonspartneren”. Med det mener hun at de 6 professorene som var tilstede på allmøtet (av i alt 9) skal skifte mening. Så enkelt er det ikke i en akademisk institusjon. Selvfølgelig kan forutsetningene endre seg, men det krever argumentasjon. Så vidt jeg kan se har ikke styret engang forsøkt å fortelle hva som kan oppnås med en fusjon med NTNU, ei heller hvilke fordeler NTNU skulle ha av dette.

Nå har styret også sagt at en ”ønsker at HiMolde går samlet i den videre prosessen”.  Det er dette som forteller Halse at NHH er ute av bildet. Vedtaket gjør også NTNU-alternativet lite realistisk. I dag er logistikk ved NTNU på to institutter ved to fakulteter. Her har styret altså sagt at en fusjon forutsetter at hele logistikkmiljøet i Molde blir faset samlet inn i et av disse instituttene, eventuelt at en får et eget institutt for logistikk i Molde. Ingen av disse løsningene er enkle å tilpasse den pågående fusjonsprosessen ved NTNU. Igjen viser jeg til hva rektor Bovim sier.

Pågående prosess

Det har blitt antydet at vi har vært illojale ved å videreføre debatten. Til det er det nok å vise til styrets vedtak. Åpenbart har dette en form med sin ”mest aktuelle fusjonspartner” og ”ønsker at høyskolen går samlet videre” (min utheving) som klart viser til en pågående prosess der det er rom for mange løsninger. Den prosessen må både ansatte ved høyskolen og NTNU kunne ha meninger om. Så får vi bare håpe at også Halse kan ha respekt for de som deltar i denne diskusjonen, enten det er rektor Bovim, undertegnede eller andre.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.