Ytring:

"Hvorfor tyr Halse til sjikane?"

"Selvfølgelig har jeg vært kritisk, det er dessverre nødvendig når en skal vekke opp en institusjon som er for makelig", skriver professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde.
Vil ikke til NTNU: Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen.
(Foto: HiM)

Vil ikke til NTNU: Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen. Foto: HiM

En yngre kvinnelig midlertidig ansatt ved Høyskolen i Molde, Lise Lillebrygfjeld Halse, har skrevet et sjikanerende innlegg mot to eldre, mannlige professorer med lang erfaring fra både norske og utenlandske universiteter. Vi skal være glad for at det ikke er omvendt. Da skulle nok professorene vært nødt til å se seg om etter andre jobber.

LES OGSÅ: Skal to professorer bestemme Høgskolen i Moldes fremtid?

Ingen framtid i "business as usual"

I motsetning til Halse går jeg ut fra at alle som deltar i debatten om fremtiden til høyskolen er genuint opptatt av å få en god løsning, enten dette er fusjon med NTNU, NHH eller alenegang. Slik jeg ser det, er det argumenter for og mot alle alternativene. Så hvorfor tyr Halse til sjikane? Er det fordi jeg har forsøkt å fortelle at fortsatt alenegang krever at høyskolen må kunne levere resultater, ikke på høyskolenivå som før men nå på universitetsnivå. Er det fordi jeg har forsøkt å få høyskolen til å innse at det ikke er noen fremtid i ”business as usual”. Selvfølgelig har jeg vært kritisk, det er dessverre nødvendig når en skal vekke opp en institusjon som er for makelig. Det er åpenbart at en i framtiden må sette langt større krav både til ansatte og studentene, uansett endelig løsning.

Halse mener at det er feil når vi uttrykket at logistikkmiljøet vil til NHH . Hun ser da bort fra et nylig avholdt allmøte for logistikk som enstemmig gikk for NHH. Hun ser bort fra en spørreundersøkelse der flertallet, 6 av 10, også går inn for NHH. Ikke så klart resultat som i allmøtet, men her var også stipendiatene med. Men det er ikke de som skal delta med entusiasme i en fusjon. Det er de vitenskapelige ansatte. I motsetning til rektor Bovim har Halse åpenbart ikke forstått dette.

"NTNU-alternativet lite realistisk"

Halse sitt argument er at styret ved høyskolen ser på ”NTNU som den mest aktuelle fusjonspartneren”. Med det mener hun at de 6 professorene som var tilstede på allmøtet (av i alt 9) skal skifte mening. Så enkelt er det ikke i en akademisk institusjon. Selvfølgelig kan forutsetningene endre seg, men det krever argumentasjon. Så vidt jeg kan se har ikke styret engang forsøkt å fortelle hva som kan oppnås med en fusjon med NTNU, ei heller hvilke fordeler NTNU skulle ha av dette.

Nå har styret også sagt at en ”ønsker at HiMolde går samlet i den videre prosessen”.  Det er dette som forteller Halse at NHH er ute av bildet. Vedtaket gjør også NTNU-alternativet lite realistisk. I dag er logistikk ved NTNU på to institutter ved to fakulteter. Her har styret altså sagt at en fusjon forutsetter at hele logistikkmiljøet i Molde blir faset samlet inn i et av disse instituttene, eventuelt at en får et eget institutt for logistikk i Molde. Ingen av disse løsningene er enkle å tilpasse den pågående fusjonsprosessen ved NTNU. Igjen viser jeg til hva rektor Bovim sier.

Pågående prosess

Det har blitt antydet at vi har vært illojale ved å videreføre debatten. Til det er det nok å vise til styrets vedtak. Åpenbart har dette en form med sin ”mest aktuelle fusjonspartner” og ”ønsker at høyskolen går samlet videre” (min utheving) som klart viser til en pågående prosess der det er rom for mange løsninger. Den prosessen må både ansatte ved høyskolen og NTNU kunne ha meninger om. Så får vi bare håpe at også Halse kan ha respekt for de som deltar i denne diskusjonen, enten det er rektor Bovim, undertegnede eller andre.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Har gått i over et år uten tilleggslønn for ekstra arbeidsoppgaver

14 ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har hatt doble funksjoner uten å få betalt for det. Årsaken er en uenighet om hvor mye ekstra de skal få for hver rolle.

Plan S:

Ny underskriftsaksjon krever konsekvensutredning

Forskere ved Prio har tatt initiativ til en underskriftsaksjon til støtte for en utredning av hvilke konsekvenser Plan S vil få. Aksjonen ble startet fredag ettermiddag.

Forskningsrådets direktør:

- Plan S skal ikke på høring

- Selve Plan S er ikke ute på høring. Det er gjennomføringen av planen som vi nå vil gå aktivt ut og be om innspill på, sier John-Arne Røttingen.