Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.
Med UiO-styrets ja er Bott-samarbeidet på plass.
(Foto: Martin Toft/Uniforum)

Med UiO-styrets ja er Bott-samarbeidet på plass. Foto: Martin Toft/Uniforum

Med dagens klarsignal fra styrene ved UiO og Universitetet i Tromsø, har alle fire universitetene i Bott-samarbeidet nå sagt ja til det felles vedtaksforslaget om å inngå et samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om tjenesteleveranser på økonomi, lønn, og såkalt lønnsnær HR, skriver Uniforum.

Nå begynner det vanskelige arbeidet, var gjennomgangstonen hos styret på UiO.

Les også: Lønn og regnskap settes bort


– Jeg vil se en krystallklar avtale

Selv om de ga sin tilslutning, hadde flere av styremedlemmene kritiske bemerkninger og innspill både  til styresaken og veien videre.

Eksternt medlem Elisabeth Kvalheim fra Statoil beskrev den framlagte planen som fornuftig, men umoden.

– Det er viktig å ha en strikt gjennomføringsplan med kontroll på ressursbruken. Dette er et prosjekt som erfaringsmessig kan trekke ut i tid og bli mer kostbart, sa hun.

Idar Kreutzer fra Finans Norge sluttet seg til:

– Alle som har vært borti litt kompliserte, IT-baserte systemimplementeringer vet at her er risikoen stor for uforutsette overskridelser, både innen tid, kostnad og kvalitet. Så jeg vil oppfordre til at vi legger opp til en prosess som sikrer nødvendig disiplin, sa han.

– Jeg vil se en krystallklar avtale: Hva er det de fire universitetene etterspør? Hva leverer DFØ? Hva er forutsetningene for leveransen? Og hvis det blir tvil, har vi et grunnlag å gå tilbake til, poengterte Kreutzer.

Uten en «krystallklar» forventningsavklaring kan det lett bli dårlig stemning etter hvert, advarte han.

Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe bekreftet at det skal lages en gjennomføringsplan, og at saken skal følges tett. Underdirektør Johannes Falk Paulsen supplerte senere med å si at det skal hentes inn eksterne ressurser til kvalitetssikring av det videre arbeidet.

Reelt alternativ

Forskningsdirektør Qaisar Farooq Akram i Norges bank ville gjerne hatt noe å sammenligne med:

– DFØ framstår som et naturlig valg, men det ideelle hadde nok vært å ha et reelt alternativ å sammenligne med, syntes han.

Noe slikt inneholdt styresaken altså ikke, men Johannes Falk Paulsen påpekte at Bott-prosjektet har gjennomført en markedsstudie, og dermed gjort seg kjent med hvilke andre løsninger som er i markedet.

Bjørneboe poengterte at DFØ-løsningen blir billigere for UiO enn det ville blitt å gå ut i markedet.

DFØ tar over arbeidsoppgaver

Avtalen med DFØ innebærer å kjøpe inn tjenester som i dag allerede utføres ved UiO. Som Uniforum tidligere har omtalt, har dette skapt usikkerhet om hva som vil skje med de ansatte som utfører oppgavene i dag. De fleste av de berørte er ansatt ved USIT og Avdeling for administrativ støtte (ADS).

Falk Paulsen snakket litt om dette på oppfordring fra de interne styremedlemmene Ingrid Lossius Falkum og Marianne Midthus Østby.

– I dag er det det sånn at USIT drifter løsningen for oss. Det vil de ikke gjøre i framtiden, så det innebærer at de må gjøre andre oppgaver. Men nå er USIT en stor organisasjon med mye turnover, så vurderingen fra arbeidsgiver på USIT er at dette er uproblematisk.

Litt av utfordringen blir heller at folk kanskje slutter, forklarte underdirektøren.

Bott: Frykter for arbeidsplassene til et høyt antall UiO-ansatte

Allmøte: Oppsigelser er usannsynlig, men ikke umulig

– Når det gjelder lønn og økonomi vil DFØ helt konkret ta over for dem som kjører lønn i dag. I tillegg har ADS en del andre oppgaver som DFØ vil gjøre. Men også her er det sånn at vi har en turnover og en alderssammensetning på dem som utfører oppgavene at lokal arbeidsgiver mener dette vil gå rimelig smertefritt, fortsatte Falk Paulsen.

– Men det vil jo være en omstilling, uten tvil, tilføyde han.

Plan for kompetanseheving

Nå er det viktig å legge tydelige planer for hvordan de berørte ansatte skal ivaretas, framhevet Midthus Østby, som representerer de teknisk-vitenskapelige ansatte.

– Vi må lage en plan for hvordan de skal få kompetanseheving slik at de kan gjøre andre oppgaver for oss. Vi har en del tid fram mot 2021, men det er klart at dette arbeidet må begynne nå, sa hun.

– Jeg tror ikke noen må sies opp. Jeg håper i alle fall ikke det. Men det er en del uro der ute blant de ansatte, så dersom vi skal vedta dette bør vi umiddelbart få i stand en plan, fortsatte Midhtus Østby.

Falk Paulsen forsikret at å ivareta de ansatte vil være «et stort fokus» framover.

Dette er Bott-planen:
  • De fire universitetene Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (Bott) har etablert et samarbeid for å anskaffe, etablere og forvalte felles systemer og teknologi. Nå er spørsmålet om økonomi og HR-tjenester skal overdras til Direktoratet for økonomistyring og/eller private aktører.
  • Også på saksbehandling og arkivtjenester jobber universitetene sammen om et nytt system som skal gi mer effektiv saksbehandling mellom ulike fagsystemer, bedre journalføring og arkivering av dokumenter. Her kjøres en egen prosess.
  • Bott-samarbeidet skal bidra til utvikling av universitets- og høyskolesektoren, og resultater skal så langt det er mulig, deles åpent.
  • Det offisielle målet er å styrke de deltakende organisasjonenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om organisasjonens primærvirksomhet.
  • Fagforeningene har stilt spørsmål ved hvor mange administrativt ansatte som vil bli direkte berørt, og hvilken betydning vil dette kunne få for de faglige ansatte.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUs ledersamling:

Koselig med NTNU

Oppdal: Slik ser det ut når alt som kan krype og gå av NTNU-ledere drar ut på tur. Så langt har ingen vært sur.

Ytring:

Gi Nord universitet tid!

- Ingen kan vel ha trodd at den endringsprosessen vi må igjennom, kan skje i løpet av noen få år, skriver Nord-professor Hilde Gunn Slottemo i denne ytringen.

Internasjonalisering:

- Gå for de lavthengende fruktene

Hvordan bli mer internasjonal? Konkret: tilby etterutdanning i Norden. Grunnleggende: Professorene må bli internasjonale i sine hjerter.

- Universitetene er viktige for å motvirke polarisering

- Universitetene er en stabiliserende kraft i en omskiftelig verden, sa Jonas Gahr Støre da han talte til NTNU ledersamling.