Campusprosjektet:

Oppfordret til mer bevaring av park - ble nedstemt

Bygningsrådet i Trondheim kommune stemte mot tilleggsforslag som oppfordrer NTNU til å ikke bygge i park da tilleggsutredningen til ny campusplan ble behandlet tirsdag.
Ottar Michelsen foreslo under møtet å legge til at NTNU bør skape gode forbindelser uten å bygge i park. Det forslaget fikk han bare med seg Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne på, og ble dermed nedstemt. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Ottar Michelsen foreslo under møtet å legge til at NTNU bør skape gode forbindelser uten å bygge i park. Det forslaget fikk han bare med seg Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne på, og ble dermed nedstemt.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

- Dette er en av de viktigste sakene vi har på bordet. Dette handler om hvordan NTNU skal utvide seg i symbiose med byen. Tilleggsutredningen har mange gode momenter i seg, sa Geirmund Lykke da bygningsrådet tirsdag behandlet tilleggsutredningene til planprogrammet for et samlet campus.

Under møtet vedtok de folkevalgte i Trondheim kommune å sende tilleggsutredningene til planprogrammet for et samlet campus ut til høring og offentlig ettersyn.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

I bygingsrådets vedtak pekes det på at det er avgjørende for Trondheim som nasjonal og internasjonal kunnskaps- og studieby å legge til rette for en fremtidsrettet campussamling for NTNU.

Bygningsrådet mener også at tilleggsutredningene viser større utbyggingsområder med mulighet for gode knutepunkt.

«På Gløshaugen er det både rom og behov for nybygg, som vil styrke selve hjertet på Campus» står det i vedtaket.

Ønsket forbindelser uten nedbygging av grønt

Vedtaket kommer dog med en rekke forutsetninger. Før planprogrammet skal fastsettes forutsetter bygningsrådet flere konkretiseringer og tydeliggjøringer.

Blant annet forutsettes det at forbindelsen mellom Hesthagen og Gløshaugen konkretiseres. Til det punktet hadde Ottar Michelsen fra SV følgende tilleggsforslag:

«Bygningsrådet vil understreke at gode forbindelser bør skaps uten at det bygges i grøntstrukturer».

- Det er viktig å få til gode forbindelser fra Gløshaugenplatået og ned til Elgeseter gate. En god forbindelse mot Sluppen er også viktig ettersom mange av bedriftene som vil ønske å ha bindinger mot NTNU nok kommer til å etablere seg der. Men når jeg nå fremmer dette forslaget er det for å understreke tidligere vedtak i bygningsrådet, sa han.

Bygningsrådet har også tidligere vedtatt at NTNU i så stor grad som mulig bør gjennomføre utbyggingen av campus uten å bygge i grøntarealene rundt Hesthagen.

- Skulle jeg fremmet et prinsipielt forslag her ville jeg foreslått at disse forbindelsene må skje uten bygg i park, men her ønsker jeg bare å vise til tidligere vedtak, og foreslår derfor at det bør gjøres uten inngripen i park, forklarte Michelsen.

Også her var han på kollisjonskurs med Venstre, partiet som ved å gå inn i regjering fikk SV til å trekke seg fra storkoallisjonen i Trondheim kommune.

- Vi bør holde alle muligheter åpne. Derfor ønsker jeg ikke å stemme for Michelsens forslag, sa Vensres Erling Moe.

Vedtaket falt med åtte mot tre stemmer. Kun Senterpartiet, Mijøpartiet De Grønne og SV stemte for.

Vedtak med forutsetninger

I tillegg forutsettes det at forbindelsen mellom Studentersamfundet og Gløshaugen, samt en forsterkning av knutepunktet ved førstnevnte konkretiseres. Her ønsket Geirmund Lykke fra Krf på vegne av Krf, Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet følgende tillegg vedtatt:

«Enigheten om rassikring ved Nidelva gir muligheter til å sikre tilstrekkelig areal langs denne strekningen fra Studentersamfundet og opp mot Gløshaugen, og samtidig ivareta viktige siktlinjer mot Hovedbygningen».

- Det er gledelig at vi har fått på plass rassikring i Nidelva slik at Fengselstomta kan bebygges. Det vil gi gode muligheter for utbygging hele strekningen fra Samfundet og opp til Grensen, og derfor fremmer jeg dette forslaget.

Ordlyden i forslaget vekket følgende reaksjon fra SVs Ottar Michelsen:

- Jeg er litt skeptisk til å skulle vedta at noe går bra. Jeg vil se rassikringsrapporten før jeg vedtar at rassikringen er på plass og at tomten kan bebygges, sa han.

Den innvendingen kjøpte ikke Venstres Erling Moe.

- Jeg støtter dette tilleggsforslaget. Med det vedtar vi ikke at rassikringen vil være en suksess. Vi får bare inn i vedtaket at finansieringen til rassikringen er på plass, sa han.

Vedtaket ble vedtatt mot Ottar Michelsens ene stemme.

Det forutsettes også i vedtaket at området sør for Realfagbygget utvikles som en sammenhengende bystruktur som tillater funksjonsblanding for å styrke muligheten for byliv i området. I tillegg forutsettes det også at planprogrammet viser hvordan et campusområde sør for Realfagbygget kan kobles mot byområdene i sør og øst til tross for at «Jernbanen og Strindveien fungerer som en barriere», for å sitere vedtaket.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Alle må med for å få til et unikt kunstnerisk kraftsentrum ved NTNU

«Ideen om at arkitektur og design skal dominere et KAM-senteret i Høyskolebakken uten kunst- og medievitenskap og musikk, går på tvers av fundamentale forutsetninger for campusprosessen», skriver forfatterne av denne ytringen.

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab:

Har dyrket det «rene vennskap» i 100 år

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab feirer 100 årsjubileum i 2019. Hvordan ble de en av NTNUs største linjeforeninger?

PST advarer studenter mot utenlandsk etterretning

Norske studenter er blitt kontaktet av utenlandsk etterretning, opplyser PST, som advarer og informerer om faren.

Mindre frafall blant guttene når jenteandelen på studiet stiger

– Den beste måten å bedre trivselen for gutta på, er å få flere jenter inn på studiet, sier Endre M. A. Ulberg.