Sterke reaksjoner på forslag om alder som sorteringskriterium

Et utkast til notat om prioriteringer i helsevesenet ved forverret koronasituasjon foreslo alder som kriterium for utvelgelse. Reaksjonene lot ikke vente på seg.
 

Helsedirektoratet vurderte å gjøre så harde prioriteringer mellom pasienter at det utløste sterke reaksjoner blant fagfolk som ble invitert til å avgi høringsuttalelser til et høringsnotat fra Helsedirektoratet, skriver NRK på sine nettsider. Notatet var også tema for «Debatten» på NRK TV torsdag kveld.

Trinn 1, 2 og 3

En foreløpig siste versjon av notatet, «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien», ble lagt fram i går torsdag. Et tidligere utkast ble sendt ut på høring noen dager tidligere. I det utkastet ble det luftet forslag om å innføre alder som kriterium for hvem som skulle få behandling mot korona, gitt en situasjon hvor helsevesenet blir satt under sterkt press.

I dag befinner helsevesenet seg i det man definerer som Trinn 1, og alle får behandling. Dersom situasjonen blir vesentlig mer presset, og man går over i Trinn 2, lå det inne i denne versjonen av notatet et forslag om at pasienter over 80 år blir nedprioritert.

Ved en ytterligere forverring, til Trinn 3, vil nedprioriteringen omfatte alle pasienter over 60 år.

I gårsdagens framlagte versjon var henvisninger til alder som kriterium tatt ut.

- Advarer på det sterkeste

En av dem som reagerte på alderskriteriet var Professor Jon Magnussen ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Magnussen skriver dette i sitt høringssvar:

«Jeg vil på det sterkeste advare mot å innføre alder som et eksplisitt prioriteringskriterium. Det er en vesensforskjell på å avstå fra behandling av eldre med dårlig klinisk prognose, og et generelt alderskriterium. Det første vil ikke være i strid med dagens kriterier, det siste er vanskelig å finne en god begrunnelse for. Innføring av alder som kriterium vil bryte med all tidligere tenkning innenfor prioriteringen, og neppe finne støtte i befolkningen».

Ved siden av NTNU deltok Den norske legeforening, Norsk Sykepleierforbund, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen i høringsrunden.

Les alle UAs saker om koronaviruset her

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Disputerer om erfaringene med å sitte ni år i fengsel

Han satt over ni år i fengsel. 26. august disputerer Andreas Ribe-Nyhus med avhandlinga «Indre og ytre soning».

Syv av åtte fakultet har ikke planer om ekstra koronatiltak

Torsdag ble det kjent at et fakultet ved NTNU har innført innreisekarantene for ansatte. De øvrige fakultetene forholder seg foreløpig til NTNU og myndighetene sine retningslinjer.

At «tyskervitsen» ble en sak, er problematisk på mange måter

Når folkeskikk settes opp mot ytringsfrihet, ender vi med at bare ufarlige utsagn kan fremmes.

Anbefaler munnbind i enkelte situasjoner

Helsedirektoratet ønsker nå bruk av munnbind enkelte steder og i enkelte situasjoner.