Skal NTNU ha all makt?

"Tillitsbrudd." Slik karakteriserer studentlederne Synne Grønvold og Jonathan Sørfonden NTNU-styrets vedtak om egen fortsettelse.
Studentlederne Jonathan Sørfonden (HiG) og Synne Grønvold (HiST)går hardt ut mot NTNU-styret i dette innlegget. Her er de omkranset av kollegene Jone Trovåg (NTNU) og Hans Marius Martinsen (HiÅ). 
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

Studentlederne Jonathan Sørfonden (HiG) og Synne Grønvold (HiST)går hardt ut mot NTNU-styret i dette innlegget. Her er de omkranset av kollegene Jone Trovåg (NTNU) og Hans Marius Martinsen (HiÅ).  Foto: Kristoffer Furberg

NTNU-styret kastet i går tilrådningen fra styringsgruppen for fusjon, om opprettelse og sammensetning av et nytt styre i fusjonsperioden. NTNU-styret ønsker heller å forlenge perioden til sitt sittende styre, men å utvide med tre representanter til, henholdsvis en student, en ansatt og en ekstern representant. Et enstemmig NTNU-styre går med andre ord for egen fortsettelse. Dette er brudd på tilliten til de andre institusjonene. Avtalen har alltid vært fusjon, ikke virksomhetsoverdragelse.

Les om vedtaket her   

I tilrådningen fra styringsgruppen ønsker man å opprette et nytt styre for fusjonsperioden, fordi det er flere hensyn som skal ivaretas når fire institusjoner sammenslås. Studenter og ansatte fra Trondheim har ikke kjennskap eller erfaring fra studiemiljøet, fagporteføljen og næringslivet i Gjøvik og Ålesund. Dette er elementært for å kunne snakke på vegne av disse campi.

Et styre skal sørge for sikker drift, og man kan argumentere for dette på flere måter. Kontinuitet er et av dem, men hva med kontinuiteten ved de andre institusjonene? Vi er fire fullverdige institusjoner som skal bli en, hvor NTNU er den største. For å ivareta alle fire institusjoner, og sikre forankring i organisasjonen, må man samle et nytt styre. Ingen tjener på at NTNU sitt sittende styre skal fortsette. Det er naivt å tro.

Det nye styret må se helheten i den nye institusjonen, og vedtaket ignorerer det faktum at dette er en felles prosess. At NTNU kan påberope seg retten til å bestemme uten å måtte ta hensyn til partnerne sine ser vi på som en krise. Hvis dette er holdningen NTNU-styret har til prosessen, så vil vi i fremtiden se høyere skuldre og spissere albuer enn det vi har gjort hittil.

Et enstemmig styrevedtak fra HiG sier at den modellen som styringsgruppen har foreslått, er den HiG ønsker for “nyeNTNU”. HiG tar med dette ansvar for å anerkjenne styringsgruppens mandat og har stor tiltro til at gruppen finner de best mulig løsningene for at fusjonsprosessen skal gå best mulig.

Vedtaket av NTNU-styret oppfattes som et forsøk på å tilfredsstille de ansatte ved dagens NTNU, og ansattrepresentant Eide mener at man med styringsgruppa sitt forslag ville kaste de som var kritisk til fusjonen. Dette er helt feil. NTNU-styret vedtok fusjon. Dette må man ta innover seg. Gårsdagens styrevedtak vil drepe institusjonsdemokratiet i “nye NTNU”, hvor dagens NTNU-styre kjører en meget ovenfra og ned holdning til høgskolene.

Til syvende og sist er det kunnskapsdepartementet som avgjør saken. Vi håper så inderlig at de ønsker å ivareta høgskolene i denne fusjonen, og at de ikke følger tilrådningen fra NTNU-styret.

Hvis ikke blir det tre år på sidelinjen for HiST, HiG og HiÅ…

Gårsdagens styrevedtak vil drepe institusjonsdemokratiet i “nye NTNU”

Synne Grønvold og Jonathan Sørfonden
null
Relaterte artikler

- Vi vil fortsette

Styret ved NTNU vedtok fredag å vrake forslaget om å opprette et flunkende nytt styre for Midlertidige NTNU. I stedet vedtok man å forlenge egen virkeperiode.

Hva skjer med Ålesund?

Utformingen av faggruppene er klar. Høgskolen i Ålesund er alene om ikke å ha noen gruppeleder. Om de blir representert i det nye, utvidede styret, er i beste fall et åpent spørsmål. Faren er til stede for at HiÅ havner i bakleksa.

Ledere og ansatte i hver sin verden

Mye av onsdagens debatt mellom sosiologiprofessor Aksel Tjora, rektor Gunnar Bovim og ansatte ved NTNU dreide seg om medvirkning, eller mangel på sådan.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.